Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.


Dz.U.04.40.354

POSTANOWIENIE

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 9 marca 2004 r.

w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

(Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r.)

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) stanowi się, co następuje:

§ 1. Zarządzam wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.

§ 2. W Rzeczypospolitej Polskiej wybiera się 54 posłów do Parlamentu Europejskiego.

§ 3. Dzień wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 13 czerwca 2004 r.

§ 4. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do postanowienia.

§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

KALENDARZ WYBORCZY

dla wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 13 czerwca 2004 r.

.--------------------------------------------------------------------------------------------------.

| Data wykonania czynności | Treść czynności wyborczych |

| wyborczych | |

|----------------------------------.---------------------------------------------------------------|

| 1 | 2 |

|----------------------------------.---------------------------------------------------------------|

| do dnia 24 kwietnia 2004 r. | - zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej: |

| | - przez organ partii politycznej o zamiarze |

| | zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu |

| | Europejskiego, |

| | - przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu |

| | koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu |

| | komitetu wyborczego wyborców |

|----------------------------------.---------------------------------------------------------------|

| do dnia 26 kwietnia 2004 r. | - powołanie okręgowych komisji wyborczych, |

| | - powołanie rejonowych komisji wyborczych |

|----------------------------------.---------------------------------------------------------------|

| do dnia 29 kwietnia 2004 r. | - dokonanie zmian stałych obwodów głosowania, |

| | - utworzenie obwodów głosowania w szpitalach i |

| | zakładach pomocy społecznej oraz w zakładach |

| | karnych i aresztach śledczych |

|----------------------------------.---------------------------------------------------------------|

| do dnia 4 maja 2004 r. | - zgłaszanie okręgowych list kandydatów na posłów do |

| do godz. 2400 | Parlamentu Europejskiego w celu zarejestrowania |

|----------------------------------.---------------------------------------------------------------|

| do dnia 14 maja 2004 r. | - podanie do wiadomości publicznej informacji o |

| | numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych |

| | w gminach oraz o siedzibach obwodowych komisji |

| | wyborczych, |

| | - przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą, w |

| | drodze losowania, jednolitego numeru dla list tego |

| | samego komitetu wyborczego zarejestrowanych w |

| | więcej niż jednym okręgu wyborczym, |

| | - zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji |

| | wyborczych przez pełnomocników wyborczych |

|----------------------------------.---------------------------------------------------------------|

| do dnia 19 maja 2004 r. | - przyznanie przez okręgową komisję wyborczą, w |

| | drodze losowania, numerów dla list komitetów |

| | wyborczych, które zarejestrowały listy wyłącznie w |

| | danym okręgu wyborczym |

|----------------------------------.---------------------------------------------------------------|

| do dnia 23 maja 2004 r. | - powołanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów |

| | miast) obwodowych komisji wyborczych, |

| | |

| | - podanie do wiadomości publicznej informacji o |

| | numerach i granicach obwodów głosowania oraz o |

| | siedzibach obwodowych komisji wyborczych |

| | utworzonych za granicą |

|----------------------------------.---------------------------------------------------------------|

| od dnia 23 maja 2004 r. do dnia | - składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub |

| 30 maja 2004 r. | okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w |

| | charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub |

| | odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a |

| | także ratowników odbywających zasadniczą służbę w |

| | obronie cywilnej poza miejscem stałego |

| | zamieszkania, oraz przez policjantów z jednostek |

| | skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony |

| | Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży |

| | Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w |

| | systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do |

| | spisu wyborców w miejscowości, w której odbywają |

| | służbę |

|----------------------------------.---------------------------------------------------------------|

| od dnia 29 maja 2004 r. | - rozpowszechnianie na własny koszt przez Telewizję |

| do dnia 11 czerwca 2004 r. | Polską Spółka Akcyjna, Polskie Radio Spółka Akcyjna |

| do godz. 2400 | i spółki radiofonii regionalnej w programach |

| | ogólnopolskich i regionalnych audycji wyborczych |

| | przygotowanych przez komitety wyborcze |

|----------------------------------.---------------------------------------------------------------|

| do dnia 30 maja 2004 r. | - sporządzanie przez gminy spisów wyborców |

|----------------------------------.---------------------------------------------------------------|

| do dnia 3 czerwca 2004 r. | - składanie przez wyborców niepełnosprawnych wniosków |

| | o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym |

| | obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze |

| | względu na miejsce stałego zamieszkania, |

| | |

| | - składanie przez wyborców przebywających czasowo na |

| | obszarze gminy lub wyborców nigdzie |

| | niezamieszkałych wniosków o dopisanie do spisu |

| | wyborców, |

| | - podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie |

| | obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych |

| | okręgowych listach kandydatów na posłów |

|----------------------------------.---------------------------------------------------------------|

| do dnia 8 czerwca 2004 r. | - zgłaszanie przez wyborców przebywających na |

| | polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do |

| | spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych na |

| | tych statkach, |

| | |

| | - zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą |

| | wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach |

| | głosowania utworzonych za granicą |

|----------------------------------.---------------------------------------------------------------|

| w dniu 11 czerwca 2004 r. | - zakończenie kampanii wyborczej |

| o godz. 2400 | |

|----------------------------------.---------------------------------------------------------------|

| w dniu 13 czerwca 2004 | - głosowanie |

| r. | |

| godz. 800-2200 | |

.--------------------------------------------------------------------------------------------------.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 19-04-2004 08:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 19-04-2004 08:36