Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XIV/124/2004 Rady Miejskiej w Gryficach z 20 stycznia 2004


UCHWAŁA NR XIV/124/2004

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

Z DNIA 20 STYCZNIA 2004 ROKU

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 r Nr 23 poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568), Rada Miejska w Gryficach u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2004 rok o kwotę 251.159,99 zł, z tego:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe

801

80101

6050

152.960

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność

900

90095

6050

98.199,99

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

RAZEM

251.159,99

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2004 rok o kwotę 108.281,99 zł, z tego:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Transport i łączność - Drogi publiczne gminne

600

60016

6050

10.082

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Różne rozliczenia - Rezerwy ogólne i celowe

758

75818

4810

98.199,99

- rezerwy

RAZEM

108.281,99

§ 2. Zwiększa się planowane przychody, powstałe z nadwyżki środków na rachunku bankowym za rok 2003 w wysokości 142.878 zł - środki przeznacza się na pokrycie deficytu niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 9 Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Gryfice w 2004 r. do uchwały Nr XIII/114/2003 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfice na 2004 r.:

  • dodaje się poz. 18. Montaż wiat przystankowych w m. Przybiernówko (wieś i kolonia), Witno, Lubieszewo, Grębocin, Rzęsin, Rotnowo, Zagórcze, Niedźwiedziska, Raduń oraz urządzenie placów rekreacyjno - sportowych na terenach wiejskich Gminy Gryfice: Brodniki, Kukań Stawno, Smolęcin, Trzygłów, Barkowo, Ościęcin, Górzyca, Świeszewo, Kołomąć, Baszewice, Prusinowo,

  • dodaje się poz. 19. Remonty budynków w szkołach wiejskich w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich - Trzygłów,

  • dodaje się poz. 20. Remonty budynków w szkołach wiejskich w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich - Prusinowo,

  • dodaje się poz. 21. Remonty budynków w szkołach wiejskich w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich - Górzyca.

  • pozycja 6 - zmniejsza się środki własne o kwotę 10.082 zł

zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

1

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 04-02-2004 10:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-02-2004
Ostatnia aktualizacja: - 04-02-2004 10:44