Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XII/142/2007 z 27.11.2007 w spr. przystąpienia do sporzadzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminyGryfice dla części terenu położonego w obrębie geoddezyjnym Smolęcin i Łopianów


UCHWAŁA NR XII/142/2007
RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH
z dnia 27 listopada 2007 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Smolęcin i Łopianów


Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006r. Nr 45, poz. 319 oraz z 2007 r. Nr 225, poz. 1635, Nr 127, poz. 880),
Rada Miejska w Gryficach

uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice”, przyjętego uchwałą Nr III/15/2002 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30 grudnia 2002 roku, zwanego dalej „Studium”, dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Smolęcin i Łopianów.

2. Granice obszaru objętego zmianą „Studium” określono na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedmiotem opracowania, o którym mowa w § 1, jest zmiana dotychczasowego kierunku w przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania terenów w zakresie niezbędnym dla umożliwienia realizacji na przedmiotowym obszarze zespołu elektrowni wiatrowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz pozostawienia pozostałego obszaru w dotychczasowym użytkowaniu.

§ 3

W zmianie „Studium” należy uwzględnić uwarunkowania zawarte w art. 10 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Błysz

Sporządził Krzysztof Kałęcki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 05-12-2007 09:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-12-2007
Ostatnia aktualizacja: - 05-12-2007 09:21