Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XII/144/-2007 z 27.11.2007 w spr. zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w obrębie Borzyszewo gm.Gryfice


UCHWAŁA Nr XII/144/2007

  • RADY MIEJSKIEJ w G r y f i c a c h

z dnia 27 listopada 2007 r.

w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w obrębie Borzyszewo gmina Gryfice.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.,,a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiana 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173 , poz. 1218) R a d a M i e j s k a w Gryficach uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zniesienie współwłasności i ustanowienie jednego właściciela nieruchomości położonej w obrębie Borzyszewo gmina Gryfice stanowiącej działkę o numerze geodezyjnym 102/1 i powierzchni 1.887 m2 zabudowaną budynkiem gospodarczym. Zniesienie współwłasności nastąpi za stosownym rozliczeniem finansowym i zwrotem kosztów związanych z przeprowadzonym postępowaniem.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi obecnie współwłasność Gminy Gryfice w udziale 75% i osób fizycznych w udziale 25%.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław BŁYSZ

Sporządziła: Maria Tankielun

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 05-12-2007 09:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-12-2007
Ostatnia aktualizacja: - 05-12-2007 09:20