Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie nr 157/2007 z dnia 01 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej nr 562/10 o powierzchni 724 m2 położonej w Gryficach przy ul. wybudowanie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i ustaleniu Komisji Przetargowej.


ZARZĄDZENIE Nr 157/2007

B U R M I S T R Z A G R Y F I C

z dnia 01 sierpnia 2007 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej nr 562/10 o powierzchni 724 m2 położonej w Gryficach przy ul. Wybudowanie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i ustaleniu Komisji Przetargowej.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. DZ. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r./ Dz. U. Nr 48 poz. 327) oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603, z późniejszymi zmianami )

zarządza się co następuje :

§ 1.

W oparciu o wykonaną przez rzeczoznawcę majątkowego wycenę nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Wybudowanie stanowiącej działkę nr 562/10 o pow. 724 m2 , ustala się cenę wywoławczą przedmiotowej nieruchomości na kwotę 29.000 zł. netto. Do ceny ustalonej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

Należność za nieruchomość płatna jest jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej.

Opisana w niniejszym paragrafie nieruchomość jest przedmiotem sprzedaży w drodze przetarg ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową. Do przeprowadzenia przetargu powołuje się Komisję Przetargową w składzie:

Przewodniczący Komisji - Pan Ryszard CHMIELOWICZ

Członek Komisji - Pan Mirosław TYBURSKI

Członek Komisji - Pani Dorota PARDUŁA

Członek Komisji - Pani Alicja BOJÓWKA

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ GRYFIC

Andrzej Szczygieł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 24-09-2007 11:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Bojówka 24-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 24-09-2007 11:35