Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr IX/111/2007 z 28.08.2007 w spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego


UCHWAŁA NR IX/ 111 /2007

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

z dnia 28 sierpnia 2007 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit „c” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, zm Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203,
z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327), Rada Miejska w Gryficach u c h w a l a, co następuje:  

§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy do wysokości 4.525.000na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 3a do Uchwały Nr III/11/2006 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfice na rok 2007.  

§ 2. Burmistrz Gryfic uwzględni w umowie z bankiem wybranym zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 tekst jednolity; zm. Dz. U. z 2006r. Nr 170, poz. 1217; Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007r. Nr 64, poz. 427; Nr 82, poz. 560) takie warunki spłaty kredytu, które nie naruszą wymogów określonych w art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104, zm. Dz. U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832).  

§ 3. Kredyt zostanie spłacony z dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz z wpływów z mienia komunalnego w terminie do dnia:

15.12.2008 - 500.000zł

30.06.2009 - 500.000zł

15.10.2009 - 475.000zł

15.12.2009 - 550.000zł

30.06.2010 - 1.000.000zł

30.09.2010 - 750.000zł

15.12.2010 - 750.000zł

§ 4. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel in blanco łącznie z deklaracją wekslową.  

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Gryfic do zawarcia umowy, o której mowa w § 2. Umowa wymaga również kontrasygnaty skarbnika.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący Rady  

Stanisław Błysz

Sporządziła: Małgorzata Gołąb 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 05-09-2007 15:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-09-2007
Ostatnia aktualizacja: Daniel Igielski 06-09-2007 13:37