Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr IX/112/2007 z 28.08.2007 w spr. połączenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością bedących jednoosobowymi spółkami Gminy Gryfice


 

UCHWAŁA Nr IX/112/2007

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

z dnia 28 sierpnia 2007 r.

 

w sprawie połączenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością będących

jednoosobowymi spółkami Gminy Gryfice

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f,g) ustawy z dnia 8 marca 1990 r./ o samorządzie

gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr

113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568,

z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z

2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 181, poz. 1337 ) oraz art.9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.

o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 121 poz. 770, Nr 106 poz. 679, z 1998 r. Nr 106 poz. 668, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, z 2003 r. Nr 199, poz. 1937, Nr 96, poz. 874)

Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§ 1.

Ze względów ekonomicznych wyraża sie zgodę na połączenie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością będących jednoosobowymi spółkami Gminy Gryfice w ten sposób, że Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. (Gryfickie TBS Sp. z o.o.)

jest spółką przejmującą, a Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. jest spółką przejmowaną.  

§ 2.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. przejmie Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 100% udziałów na podwyższenie kapitału zakładowego Gryfickiego TBS Sp. z o.o. wraz z całym jego majątkiem.  

§ 3.

Po połączeniu spółek, o których mowa w § 1 przejmująca spółka będzie nosić dotychczasową nazwę.  

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zgromadzeniu Wspólników obu spółek.  

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący Rady  

Stanisław Błysz 

 

Opracował: Jan Kiełbowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 05-09-2007 15:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-09-2007
Ostatnia aktualizacja: Daniel Igielski 06-09-2007 13:36