Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr IX/116/2007 z 28.08.2007 w spr. wprowadzenia zmian w uchwale RM w Gryficach Nr XX/181/95 z 28.12.1995 r. dot. powołania Zespołu Placówek Oświatowych w Gryficach


 UCHWAŁA Nr IX/116/2007

Rady Miejskiej w Gryficach

z dnia 28 sierpnia 2007 r.  

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej w Gryficach Nr XX/181/95 z dnia 28 grudnia 1995 r. dotyczącej powołania Zespołu Placówek Oświatowych w Gryficach.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr102, poz. 1055, Nr 116, poz 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327),  Rada Miejska w Gryficach uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Gryficach Nr XX/181/95 z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie powołania Zespołu Placówek Oświatowych w Gryficach wprowadza się zmiany: - § 1 otrzymuje brzmienie: ,,§ 1. Powołuje się Zespół Placówek Oświatowych do realizacji zadań własnych i zleconych gminy w zakresie oświaty poprzez obsługę organizacyjną, finansową i administracyjną gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gryfice''.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

 § 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 29 maja 2007 r.  

 

Przewodniczący Rady  

Stanisław Błysz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 05-09-2007 15:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-09-2007
Ostatnia aktualizacja: Daniel Igielski 06-09-2007 13:33