Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VII/79/2007 z 29.05.2007 w spr. zakresu i formy informacji Burmistrza Gryfic o przebiegu wykonania budżetu gminy Gryfice za I półrocze roku budżetowego


UCHWAŁA NR VII/ 79 /2007

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

z dnia 29 maja 2007 roku

w sprawie zakresu i formy informacji Burmistrza Gryfic o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfice za I półrocze roku budżetowego

Na podstawie art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104, zm. Dz. U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832) Rada Miejska w Gryficach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Informacja Burmistrza Gryfic z przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfice za
I półrocze obejmuje część opisową i zestawienie tabelaryczne.

2. Cześć opisowa zawiera między innymi informacje:

 1. ogólne z wykonania planu dochodów i wydatków,

 1. o przebiegu wykonania dochodów i wydatków budżetowych wg działów,

 1. o wykonaniu dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych,

 1. o przebiegu wykonania planu przychodów budżetowego kosztów zakładów budżetowych,

 1. o wykonaniu planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 1. o wykonaniu planu przychodów i wydatków samorządowej instytucji kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej, oraz o należnościach i zobowiązaniach, w tym zobowiązaniach wymagalnych.

 2. o wykonaniu planu przychodów i wydatków gminnych spółek z o.o.

 3. informacja o udzielonych zamówieniach publicznych

 4. dług publiczny

3. Zestawienie tabelaryczne z przebiegu wykonania dochodów i wydatków za I półrocze zawierają informacje w kolejnych tabelach:

 1. Tabele Nr 1 - zmiany budżetu gminy po stronie dochodów,

 2. Tabela Nr 2 - zmiany budżetu gminy po stronie wydatków,

 3. Tabela Nr 3 - wykonanie planu dochodów wg działów,

 1. Tabela Nr 4 - wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań własnych,

 1. Tabela Nr 5 - wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

 1. Tabela Nr 6 - wykonanie planu wydatków wg działów,

 1. Tabela Nr 7 - wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań własnych,

 2. Tabela Nr 8 - wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

 3. Tabela Nr 9 - sprawozdanie o nadwyżce / deficycie

 4. Tabela Nr 10 - zadania inwestycyjne

 5. Tabela Nr 11 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

 6. Tabela Nr 12 - realizacja środków pomocowych

 7. Tabela Nr 13 - wykonanie przychodów zakładów budżetowych,

 8. Tabela Nr 14 - wykonanie kosztów zakładów budżetowych,

 9. Tabela Nr 15 - zestawienie udzielonych zamówień publicznych

 10. Tabela Nr 16 - zestawienie kwot oraz terminów spłat pożyczek i kredytów - dług publiczny

§ 2. Traci moc Uchwała Nr IX/84/99 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 29 czerwca 1999 roku w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław Błysz

Sporządziła: Małgorzata Gołąb

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 05-06-2007 13:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-06-2007
Ostatnia aktualizacja: - 05-06-2007 13:23