Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VII/80/2007 z 29.05.2007 w spr. zm. uchwały Nr VIII/56/2003 RM w Gryficach z dn. 3.06.2003 dot. poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso


UCHWAŁA NR VII/ 80 /2007

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

z dnia 29 maja 2007 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/56/2003 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia
3 czerwca 2003r. dotyczącej poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002r Nr 23 poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337), art. 6 b ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 t.j., zm. Dz. U.
z 2005 r. Nr 143 poz. 1199, z 2006 r. Nr 191 poz. 1412, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1825), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 216 poz. 1826, z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484 z 2006r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825), art. 19 pkt 2 oraz art. 14 pkt. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 121 poz. 844 zm. Dz. U. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245, poz. 1775), Rada Miejska w Gryficach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/56/2003 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 3 czerwca 2003r. dotyczącej poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenie inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso (zmienionej uchwałą Nr VI/72/2007 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 24 kwietnia 2007r) wprowadza się następujące zmiany

1. Załącznik Nr 1 wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr VI/72/2007 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/56/2003 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia
3 czerwca 2003r. dotyczącej poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

       • Przewodniczący Rady

         • Stanisław Błysz

Sporządziła: Małgorzata Gołąb

         • Załącznik Nr do Uchwały Nr VII/80/2007

         • Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 29 maja 2007 r.

LP.

SOŁTYS - INKASENT

TEREN INKASA

1.

Jerzy Sochacki

Baszewice

2.

Edward Kotlewski

Barkowo z miejscowościami: Lubin, Brodniki, Grębocin.

3.

Jolanta Syniec

Borzęcin

4.

Jolanta Poczobyt

Dobrzyń

5.

Tomasz Szrejder

Dziadowo

6.

Stanisław Ossowski

Górzyca

7.

Eugeniusz Jancz

Grądy

8.

Ludwik Oleksiewicz

Jasiel z miejscowością Zagórcze

9.

Iwona Wawrzyniak

Kukań z miejscowościami: Wołczyno i Krakowice

10.

Iwona Dłubak

Lubieszewo

11.

Tomasz Buzała

Łopianów

12.

Maciej Węgielski

Niedźwiedziska

13.

Norbert Rudzki

Ościęcin z miejscowością Podłęcze

14.

Bronisław Jaremko

Otok z miejscowością Zacisze

15.

Maria Szafrańska

Prusinowo z miejscowością Niekładź

16.

Wiesław Pakulniewicz

Przybiernówko

17.

Mariola Rusek

Rotnowo z miejscowością Skowrony

18.

Bożena Pawłowska

Rybokarty z miejscowością Lubków

19.

Wiesław Polanowski

Rzęskowo

20.

Mieczysław Szydlarski

Stawno z miejscowością Sokołów

21.

Paweł Ługowski

Smolęcin

22.

Ewa Kubczyk

Sikory z miejscowością Mierzyn

23.

Grażyna Elwart - Pokorska

Skalin z miejscowością Raduń

24.

Jan Springer

Świeszewo

25.

Brygida Lisiak

Trzygłów z miejscowościami: Rzęsin, Grochów, Kołomąć

26.

Jadwiga Król

Waniorowo

27.

Mikołaj Wołodźko

Witno

28.

Janusz Budzelewski

Wilczkowo

29.

Urszula Dukiewicz

Zaleszczyce z miejscowościami: Borzyszewo, Jabłonowo, Popiele

30.

Krystyna Dąbrowska

Zielin

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 05-06-2007 13:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-06-2007
Ostatnia aktualizacja: - 05-06-2007 13:22