Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VII/87/2007 z 29.05.2007 w spr. nieodpłatnego nabycia przez Gminę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Gryficach w rejonie ul. Akacjowej


  • UCHWAŁA Nr VII/87/2007

RADY MIEJSKIEJ w GRYFICACH

z dnia 29 maja 2007r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Gryficach w rejonie ulicy Akacjowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiana 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 25 ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 zmiana z 2004 r. Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601) R a d a M i e j s k a w Gryficach uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego działek położonych w Gryficach w rejonie ulicy Akacjowej a mianowicie :

  1. działki nr 235/7 o powierzchni 167 m2

  2. działki nr 235/10 o powierzchni 1192 m2

  3. działki nr 235/13 o powierzchni 170 m2

  4. działki nr 237/4 o powierzchni 403 m2

  5. działki nr 237/7 o powierzchni 817 m2

  1. działki

Wymienione nieruchomości stanowią dojścia i dojazdy do budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Regą” w Gryficach i znajdują się w Jej użytkowaniu wieczystym.

Nabyte działki włączone zostaną do zasobów komunalnych Gminy i w dalszym ciągu wykorzystywane będą w sposób dotychczasowy.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław BŁYSZ

Sporządziła: Alicja Bojówka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 05-06-2007 13:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-06-2007
Ostatnia aktualizacja: - 05-06-2007 13:08