Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXIX-414-2006 z 24.10.2006 w spr. sprzedaży na własność bez


UCHWAŁA Nr XXXIX/414/2006

  • RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

z dnia 24 października 2006 r.

w sprawie sprzedaży na własność bez przetargu nieruchomości położonej w Gryficach przy ulicy M. J. Piłsudskiego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9lit.,,a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001 r.Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220,Nr 62 poz.558,Dz.U.Nr 113 poz.984,Dz.U.Nr 214 poz.1806,nr 153 poz.1271,z 2003roku nr 80 poz.717,nr 162 poz.1568,z 2004roku nr 102 poz.1055,nr116 poz.1203 / oraz art.28 ust.1 ,art.37 ust.1 pkt 2 i ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz.2603 i nr 281 poz.2782,z 2005r. Nr 130 poz.1087,Nr 169 poz.1420, z 2005 Nr 175,poz.1459, z roku 2006 Nr 104 poz.708 / RADA MIEJSKA w Gryficach uchwala co następuje

§ 1.

Wyraża się zgodę na sprzedaż na własność bez przetargu nieruchomości nierolniczej. Położonej w Gryficach przy ul. M. J. Piłsudskiego, oznaczonej numerem geodezyjnym 35 o powierzchni 15000 m2 za cenę obniżoną do 1 zł dla Skarbu Państwa z przeznaczeniem na budowę remizy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, o ile Skarb Państwa będzie posiadał na dzień przekazania nieruchomości środki finansowe na realizację inwestycji.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 3.

Uchyla się Uchwałę Rady Miejskiej nr VIII/78/1999 z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie sprzedaży na własność lub oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej przy ul. M.J.Piłsudskiego w Gryficach.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

Sporządziła Danuta Mielniczuk

U Z A S A D N I E N I E:

Nieruchomość położona w Gryficach przy ul. M. J. Piłsudskiego oznaczona numerem geodezyjnym 35 o powierzchni 15.000 m2 stanowi własność Gminy Gryfice i zgodnie z poprzednio obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest na cele zabudowy rzemieślniczej.

Nieruchomość wielokrotnie wystawiana była do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. Wszystkie przetargi kończyły sie wynikiem negatywnym.

O zabezpieczenie niezbędnego terenu pod budowę nowej remizy wystąpiła Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach uzasadniając swoje wystąpienie faktem że obecna nie spełnia zasadniczych i niezbędnych wymogów.

Biorąc pod uwagę znaczenie wymienionej wyżej Jednostki dla Gminy Gryfice, proponuje się sprzedaż na własność przedmiotowej nieruchomości za cenę obniżoną do wysokości 1,- zł.

Z uwagi na wyjątkowe warunki sprzedaży, proponuje się przekazanie nieruchomości nabywcy z chwilą udokumentowania posiadanych przez inwestora środków finansowych na planowaną inwestycję.

Gryfice, dnia 17.10.2006 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 06-11-2006 08:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-11-2006
Ostatnia aktualizacja: - 06-11-2006 08:53