Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie Nr 20 z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między sesjami od 21 marca 2006 r. do 20 maja 2006 r.


S P R A W O Z D A N I E

z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między sesjami

od dnia 21 marca 2006 do dnia 20 maja 2006 roku

21 marca 2006

W Gryfickim Domu Kultury uczestniczyłem w spotkaniu z okazji Światowego Dnia Inwalidy.

22 marca 2006

Wydałem zarządzenia w sprawach

 • rezygnacji z prawa pierwokupu działek położonych w Gryficach przy ul. 1 Maja o numerze geodezyjnym 171/1 o pow.32 m2 i 172/3 o pow. 76 m2,

 • ogłoszenia konkursu na dyrektorów szkół Gminy Gryfice,

 • ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Broniszewskiej w Gryficach,

 • powołanie komisji przetargowej dla wyboru oferty na „Budowę boiska sportowego i adaptacja połączona z remontem budynku na świetlicę wiejską w Prusinowie”.

 • powołania Społecznego Komitetu Budowy Pomnika.

23 marca 2006

 1. Uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu o/Woj. ZOSP. Posiedzenie odbyło się w Ustroniu Morskim.

 2. Przyjąłem 16 interesantów

27 marzec 2006

 1. Uczestniczyłem w seminarium nt. pozyskiwania i rozliczania środków pomocowych
  w Międzyzdrojach

 2. Wydałem zarządzenie w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej
  w miejscowości Gryfice, przy ul. Szafirowej, obręb geodezyjny nr 1.

28 marzec 2006

Uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu i Walnego Zebrania Unii Miast i Gmin Dorzecza Regi
w Płotach.

29 marzec 2006

Umowy notarialne w kancelarii p. L. Zinkiewicz.

30 marzec 2006

Przyjąłem 18 interesantów.

31 marzec 2006

 1. Uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Powiatu Gryfickiego. Rada Powiatu obradowała na Sesji
  w Płotach.

 2. Wydałem zarządzenie w sprawie Zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2006 rok.

03 kwiecień 2006

Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na dostawę płyt typu „JOMB” dla Gminy Gryfice,

 • zmiany układu wykonawczego na 2006 rok.

04 kwiecień 2006

 1. Uczestniczyłem w zebraniu wiejskim w Smolęcinie.

 2. Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości Gryfice, przy
  ul. Słonecznej, obręb geodezyjny nr 4.(dz. 237/1),

 • nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości Gryfice, przy
  ul. Słonecznej, obręb geodezyjny nr 4. (dz. 237/2).

05 kwiecień 2006

Uczestniczyłem w spotkaniu samorządowców z senatorem Jackiem Saukiem.

06 kwiecień 2006 r.

Przyjąłem 8 interesantów.

07 kwiecień 2006

 1. Umowa notarialna w kancelarii p. J. Służewskiego.

 2. Wziąłem udział w spotkaniu z sołtysami powiatu Gryfickiego.

 3. Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • upoważnienia p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie dodatków mieszkaniowych,

 • ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Jana Dąbskiego w Gryficach,

 • zmiany układu wykonawczego na 2006 rok.

10 kwietnia 2006

Umowa notarialna w kancelarii p. L. Zinkiewicz.

11 kwietnia 2006

Wydałem zarządzenie w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2006 ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

12 kwietnia 2006

 1. Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • wykonania remontów komunalnych budynków w ramach przyznanych dodatkowych środków finansowych,

 • wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

 • wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy i miasta Gryfice.

13 kwiecień 2006

Przyjąłem 4 interesantów.

18 kwiecień 2006

Wydałem zarządzenie w sprawie ustalenia siedziby gminnej jednostki organizacyjnej.

19 kwiecień 2006

 1. Uczestniczyłem w spotkaniu Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego Pomerania w Szczecinie.

 2. Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości Gryfice, przy
  ul. Szafirowej, obr. geodezyjny nr 1,

 • ustalenia zasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalentów za pranie

20 kwiecień 2006

 1. Uczestniczyłem w Sesji Celowego Związku Gmin R XXI. Tematem posiedzenia było udzielenie absolutorium Zarządowi Związku za wykonanie budżetu w 2005 r.

 2. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- ustalenia ceny działki gruntu oznaczonej numerem 281/11 o powierzchni 0,1622 ha położonej w Gryficach przy ul. Trzygłowskiej, będącej przedmiotem aportu do Gryfickiego TBS - spółki z o.o.,

 • przekazania środków finansowych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

 • zlecenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Gryficach przeprowadzenia przetargu
  i dokonania zakupu pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 1. Przyjąłem 8 interesantów.

21 kwietnia 2006

1. Uczestniczyłem w akademii w SP Trzygłów z okazji Dnia Ziemi.

2. Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • realizacji zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2006,

 • ustalenia soboty jako dnia pracy w maju 2006 roku,

 • upoważnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach do przeprowadzenia przetargów
  i wyboru Wykonawców na realizację „III etapu kanalizacji sanitarnej”,

 • przekazania środków finansowych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na likwidację dzikich wysypisk śmieci i selektywną zbiórkę odpadów,

 • przyjęcia regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Gryficach.

25 kwietnia 2006

Wydałem zarządzenie w sprawie:

 • nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości Gryfice, przy
  ul. Bursztynowej, obr. Geodezyjny nr 1,

 • nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości Gryfice, przy
  ul. Bursztynowej, obr. Geodezyjny nr 1,

 • zlecenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Gryficach wykonanie drogi przeciwpożarowej - hydrantu przeciwpożarowego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Gryficach.

27 kwietnia 2006

 1. Uczestniczyłem w posiedzeniu Zgromadzenia Banku Spółdzielczego Gryfice.

 2. W siedzibie GDK uczestniczyłem w konferencji sprawozdawczo- wyborczej ZNP.

 3. Uczestniczyłem w zebraniu osiedlowym Osiedla Nr 4 w Gryficach.

 4. Przyjąłem 12 interesantów.

28 kwietnia 2006

 1. Umowa notarialna w kancelarii p. L. Zinkiewicz

 2. Wydałem zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2006 rok.

29 kwietnia 2006

Uczestniczyłem w seminarium polsko-niemieckim w Kulicach gm. Nowogard.

30 kwietnia 2006

Uczestniczyłem w obchodach 60-lecia OSP Niechorze.

02 maja 2006

Upoważnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach do przeprowadzenia przetargu i wyboru wykonawcy na dostawę elementów urządzenia placów zabaw dla dzieci.

03 maja 2006

 1. Uczestniczyłem w Gminnych uroczystościach z okazji:

 • 215-lecia Konstytucji 3-Maja,

 • 85 rocznicy powstania Stowarzyszeń Strażackich - Gminne Obchody Dnia Strażaka,

 • 61 rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie,

 • Dnia Godności z Osobą Niepełnosprawną Intelektualnie.

04 maja 2006

Przyjąłem 4 interesantów.

05 maja 2006

 1. Umowy notarialne w kancelarii p. L. Zinkiewicz

 2. Wydałem zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej dla Gminy Gryfice.

06 maja 2006

Uczestniczyłem w Powiatowych Obchodach Dnia Strażaka w Brojcach.

08 maja 2006

 1. Umowy notarialne w kancelarii p. L. Zinkiewicz

 2. Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • powołania składu osobowego komisji konkursowej dla wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryficach,

 • powołania komisji konkursowej dla wyboru kandydata na stanowisko dyrektora. Gimnazjum Nr 1 w Gryficach.

11 maja 2006

Przyjąłem10 interesantów.

12 maja 2006

 1. Przewodniczyłem konkursom na stanowisko dyr. Szkoły Podstawowej Nr 4 i dyrektora Gimnazjum Nr 1.

 2. Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości Gryfice, przy
  ul. Nowy Świat obręb geodezyjny nr 2,

 • upoważnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach do podpisania umowy z Firmą Agrobud Sp z o.o. ul. Połczyńska 66, 75-816 Koszalin na dostawę płyt drogowych typu „JOMB”

15 maja 2006

Uczestniczyłem w zebraniu w Rotnowie.

16 maja 2006

Umowy notarialne w kancelarii p. L. Zinkiewicz

17 maja 2006

Umowy notarialne w kancelarii p. L. Zinkiewicz

Burmistrz Gryfic

Andrzej Szczygieł

Sporządziła: Karina Markowska

Wprowadziła: Karina Markowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 01-06-2006 13:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-06-2006
Ostatnia aktualizacja: - 01-06-2006 13:00