Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 509/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 30.01.2006r. w sprawie powołania zespołu do opracowania Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Gryfice


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 509/2006

Burmistrza Gryfic z dnia 30 stycznia 2006 r.

w sprawie powołania zespołu do opracowania Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Gryfice.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 42 poz. 1591 z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806 z roku 2003, Nr 80 poz. 717)

zarządza się co następuje:

§ 1

Do opracowania Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie powołuję zespół w składzie :

1. Przewodniczący Komisji - Mirosław Tyburski

2. Z-ca przewodniczącego - Chmielowicz Ryszard

3. Członkowie Komisji - Anna Łobożewicz

  • Wiesława Kieler

  • Elżbieta Grycmacher

  • Stężalski Józef

  • Boroch Tadeusz

  • Sadowski Stanislaw

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Panu Mirosławowi Tyburskiemu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gryfic

Andrzej Szczygieł

Sporzadziła: Wiesława Kieler

Wprowadziła: Karina Markowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 07-02-2006 13:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 07-02-2006 13:59