Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXV/372/2006 z 23.05.2006 w spr. zm.uchwały o utworzeniu okręgów wyborczych na terenie gminy, granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu


Uchwała Nr XXXV/372/2006

Rady Miejskiej w Gryficach
z dnia 23 maja 2006 r.


w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia okręgów wyborczych na terenie gminy Gryfice, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu.

Na podstawie art. 92 ust.1 i 2 z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr167, poz. 1760, i z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34 poz. 242)

Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXXIV/413/2002 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych na terenie gminy Gryfice, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wprowadza się następujące zmiany :

  1. w granicach okręgu wyborczego Nr I

- wyrazy ,, 1 Maja'' zastępuje się wyrazami,, 1-go Maja '', przed wyrazem ,, Dąbskiego '', dodaje sie wyraz ,, Jana '', przed wyrazem ,, Skłodowskiej -Curie'' dodaje się wyraz ,, Marii'' ,

  1. w granicach okręgu wyborczego Nr II

- przed wyrazem ,, Asnyka '' dodaje się wyraz,, Adama '', po wyrazie ,, Asnyka” dodaje się wyraz ,, Bursztynowa”, przed wyrazem ,, Kraszewskiego `' dodaje się wyrazy ,, Józefa Ignacego '' , wyrazy ,, Ks.Ruta nr 13-82'' zastępuje się wyrazami ,, Ks. Stanisława Ruta nr 13-82 A'' , przed wyrazem ,, Palińskiego `' dodaje się wyraz ,, Stanisława'', po wyrazie ,, Piaskowa”„ dodaje się wyraz ,, Pocztowa”, przed wyrazem ,, Reja'' dodaje się wyraz ,, Mikołaja'' , po wyrazie ,, Strzelecka”„ dodaje się wyraz ,, Szafirowa ”, przed wyrazem ,, Wańkowicza `' dodaje się wyraz ,, Melchiora'', przed wyrazem ,, Witosa'' dodaje się wyraz ,, Wincentego'' ,

  1. w granicach okręgu wyborczego Nr III

        • wyrazy ,, 6 Marca '' zastępuje się wyrazami,, 6-go Marca '' , przed

wyrazem ,, Ruta'' dodaje się wyraz ,, Stanisława `', przed wyrazem ,,

Piłsudskiego '' dodaje się wyrazy,, Marszałka Józefa '' , przed wyrazem

,,Prusa '' dodaje się wyraz,, Bolesława '' ,

  1. w granicach okręgu wyborczego Nr IV

- po wyrazie ,, Jasiel” dodaje się wyraz ,, (Zagórcze) ”, i skreśla się wyraz ,, Zagórcze” po wyrazie ,, Witno”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, rozplakatowanie w formie obwieszczenia na terenie gminy i opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

Przekazała:Alicja Misiecka

Uzasadnienie 

Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy  - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, podziału gminy na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ustala, na wniosek burmistrza rada gminy. Rada Miejska w Gryficach taką uchwałę podjęła w dniu 25 czerwca 2002 r. Obecna zmiana tej uchwały jest niezbędna z uwagi na konieczność uporządkowania nazewnictwa ulic i wprowadzenia dodatkowych ulic tj. ul. Pocztowej, Bursztynowej i Szmaragdowej przy których to ulicach realizowane jest budownictwo mieszkaniowe.

Zmiany takie zostały już wcześniej wprowadzone w uchwale z dnia 28 czerwca 2005 r. Nr XXVIII/281/2005 o podziale Gminy Gryfice na obwody głosowania , ustalenia numerów i granic obwodów.

Gryfice, 2006.05.09


-

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 05-06-2006 13:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-06-2006
Ostatnia aktualizacja: - 05-06-2006 13:09