Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXIII/342/2006 z 7.02.2006 w spr. zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości w Gryficach zabudowanej obiektem zabytkowym Wysoką Bramą


UCHWAŁA Nr XXXIII/342/2006

RADY MIEJSKIEJ w GRYFICACH

z dnia 7 lutego 2006 r.

w sprawie zgody na oddanie w użyczenie, nieruchomości położonej w Gryficach stanowiącej działkę nr 277 o powierzchni 101 m2 zabudowaną obiektem zabytkowym - Wysoką Bramą

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym

( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z 2002 r.. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami( Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782, z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420) R a d a M i e j s k a uchwala co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na oddanie w użyczenie na czas nieoznaczony, nieruchomości położonej w Gryficach w obrębie geodezyjnym 5 stanowiącej działkę nr 277 o powierzchni 101 m2 wraz z istniejącym na niej obiektem zabytkowym Wysoką Bramą. Biorącym nieruchomość w użyczenie będzie Gryficki Dom Kultury w Gryficach

Szczegółowe warunki użyczenia określone zostaną odrębnie w stosownej umowie sporządzonej w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

Przekazała:A.Misiecka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 22-02-2006 14:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 22-02-2006 14:32