Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXIII/336/2006 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 7.02.2006r. w sprawie zaciągniecia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego ...


UCHWAŁA NR XXXIII / 336 /2006

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

Z DNIA 7 LUTEGO 2006 ROKU

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na prefinansowanie wydatków związanych z obsługą projektu - Budowa boiska sportowego i adaptacja połączona z remontem budynku z przeznaczeniem na świetlicę w miejscowości Prusinowo

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit „c” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 r Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457), Rada Miejska w Gryficach u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę w wysokości 450.000 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na realizację projektu - Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz adaptacja połączona z remontem pomieszczeń w budynku nr 12 z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz jej wyposażenie w miejscowości Prusinowo.

.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Gryfic do zawarcia umowy, o której mowa w § 1. Umowa wymaga również kontrasygnaty skarbnika.

§ 3. Pożyczka zostanie spłacona po uzyskaniu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

Sporządziła: Małgorzata Gołąb

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 22-02-2006 14:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 22-02-2006 14:27