Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXII/321/2005 z 28.12.2005 w s pr. podziału odpisów na fundusz zdrowotny nauczycieli w 2006r.


UCHWAŁA Nr XXXII/321/2005

RADY MIEJSKIEJ w Gryficach

z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie ustalenia wysokości i sposobu podziału odpisów na fundusz zdrowotny nauczycieli na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

  1. Tworzy się fundusz zdrowotny w wysokości 0,1 % planowanego funduszu wynagrodzeń na 2006 r. w danej szkole z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną.

  2. Do korzystania z funduszu, o którym mowa w ust. 1 uprawnieni są nauczyciele, o których mowa w art. 72 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r - Karta Nauczyciela.

§ 2

  1. Zasady korzystania z funduszu zdrowotnego określa w drodze regulaminu dyrektor szkoły.

  2. Zasiłki przyznają dyrektorzy szkół w granicach naliczonego funduszu zdrowotnego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2006 r.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

Przekazała: Alicja Misiecka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 16-01-2006 11:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 16-01-2006 11:56