Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXII/330/2005 z 28.12.2005 w spr.zgody na obciążenie gruntu w Rzęskowie służebnością drogową


U C H W A Ł A Nr XXXII/330/2005

RADY MIEJSKIEJ w GRYFICACH

z dnia 28 grudnia 2005r.

w sprawie zgody na obciążenie gruntu gminnego, stanowiącego działkę nr 297 i

255/6 położone w Rzęskowie, służebnością drogową

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a'' ustawy z dnia 8 marca 1990

roku o samorządzie gminnym /Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z 2002 r. Nr 23 poz. 220,

Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr

80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203/ oraz art. 13

ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. Z 2004 r.

Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782, z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420/

R a d a M i e j s k a uchwala co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na obciążenie działek gminnych, położonych w Rzęskowie

oznaczonych numerami geodezyjnymi: 297 o powierzchni 1.600 m2 w udziale do 1/3

części i działki numer 255/6 o powierzchni 700 m2, ograniczonym prawem rzeczowym

  • służebnością drogową na rzecz działek: nr 255/10 o powierzchni 1096 m2 i numer

255/9 o pow. 1967 m2 oraz każdych jej właścicieli czy użytkowników.

Służebność drogowa sprawowana będzie według zasad określonych

odrębnie zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

Przekazała: Alicja Misiecka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 11-01-2006 11:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 11-01-2006 11:55