Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIV/304/2001 z 27.03.2001 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zm. w miejscowym planie zagospodarowania gm. Gryfice


Uchwała Nr XXIV/304/2001

RADY MIEJSKIEJ w GRYFICACH

z dnia 27 marca 2001r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania gminy Gryfice.

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15 poz. 139, Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279), Rada Miejska w Gryficach uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Przystępuje się do sporządzania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice, zatwierdzonym uchwała Rady Miejskiej w Gryficach Nr XLI/370/94 z dnia 28.04.1994r. (Dz. Urz. Woj. Szczec. z dnia 11 lipca 1994r. nr 9 poz. 69) zwanych dalej zmianami planu-obejmujących część terenu położonego na obszarze oznaczonym w planie symbolem RZ.

  2. Granice terenu objętego zmianami w planie przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedmiotem zmian planu dla terenu oznaczonego symbolem RZ jest zmiana przeznaczenia terenu (część działki nr 25/37) z funkcji rolniczej na funkcję lokalnej przepompowni ścieków oraz ustalenie:

  1. Zmiany przeznaczenia terenu oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania.

  2. Zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

  3. Lokalnych warunków, zasad, i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Gryficach.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edmund Woźniak

Przekazała: Alicja Misiecka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 01-08-2005 12:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-08-2005
Ostatnia aktualizacja: - 01-08-2005 12:32