Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XIII/119/2003 z dnia 30.12.2003r. w sprawie zmiany uchwał okreslających zasady prywatyzacji nieruchomości komunalnych położonych na terenie miasta i gminy Gryfice


UCHWAŁA Nr XIII/119/2003

RADY MIEJSKIEJ w GRYFICACH

z dnia 30 grudnia 2003r.

w sprawie zmiany uchwał określających zasady prywatyzacji nieruchomości komunalnych położonych na terenie miasta i gminy Gryfice

Na podstawie art. 18 ust.9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zmiana z roku 2002 Dz.U. Nr 23 poz. 220, Dz.U. Nr 62 poz. 558, Dz.U. Nr 113 poz. 984, Dz.U. Nr 214 poz. 1806 i z roku 2003, Dz.U. Nr 80 poz. 717) oraz art. 34 ust.6, art. 68 ust.1 i 2, art. 70 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543, zmiany z roku 2001, Dz.U. Nr 129 poz. 1447, Dz.U. Nr 154 poz. 1800, z roku 2002, Dz.U. Nr 25 poz. 253, Dz.U. Nr 74 poz. 676, Dz.U. Nr 113 poz. 984, Dz.U. Nr 126 poz. 1070, Dz.U. Nr 130 poz. 1112, Dz.U. Nr 200 poz. 1682, Dz.U. Nr 240 poz. 2058, zmiana z roku 2003, Dz.U. Nr 1 poz. 15, Dz.U. Nr 80 poz. 717, 720, 721, Dz.U. Nr 162 poz. 1568) Rada Miejska w Gryficach uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXIII/295/2001 Rady Miejskiej z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie określenia zasad prywatyzacji nieruchomości komunalnych położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfice (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego 8 poz. 129) zmienionej uchwałami Nr XXX/390/2002 z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie zmiany wymienionej wyżej uchwały (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego nr 23 poz.394 i Nr XXXIV/420/ 2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego Nr 55 poz. 1241) wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik do uchwały z dnia 30 stycznia 2001r. zmieniony uchwałami z dnia 12 lutego 2002 r. i z dnia 25 czerwca 2002 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 30-03-2004 09:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-03-2004
Ostatnia aktualizacja: - 30-03-2004 09:38