Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rozłożenie na raty zaległych należności z tytułu użytkowania wieczystego oraz umorzenie odsetek z tych należności (powstałych przed 01.01.1998r.)


ROZŁOŻENIE NA RATY ZALEGŁYCH NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

ORAZ UMORZENIE ODSETEK OD TYCH NALEŻNOŚCI (POWSTAŁYCH PRZED 01.01.1998)

Podstawa prawna: art. 219 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 46, poz. 543 z póź. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2001 r .w sprawie określenia zakresu obowiązków informacyjnych będących podstawą sporządzania sprawozdań dotyczących udzielonej pomocy i informacji o zaległościach w regulowaniu należności i zobowiązań przedsiębiorców wobec Skarbu Państwa (Dz.U 2001r.Nr 28, poz.302)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o rozłożenie na raty zaległych należności z tytułu użytkowania wieczystego oraz umorzenie odsetek od tych należności (powstałe przed dniem 1 stycznia 1998)" (załącznik nr 1) wraz z uzasadnieniem

 2. Załączniki:

A. Osoby fizyczne:

 • rozliczenie roczne (PIT),

 • określenie dochodu na jednego członka rodziny,

 • numer NIP

B. Osoby prawne:

 • tytuł pomocy wraz z przeznaczeniem,

 • pełną nazwę (firmy), siedzibę i adres przedsiębiorcy,

 • numer identyfikacji podatkowej (NIP),

 • numer identyfikacyjny REGON,

 • oznaczenia wykonywanej działalności według PKD,

 • wskazanie, czy przedsiębiorca jest przedsiębiorcą małym lub średnim,

 • formę prawno- organizacyjną przedsiębiorcy,

 • strukturę własności przedsiębiorstwa,

 • średnią liczbę zatrudnionych,

 • strukturę produkcji (w przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych),

 • zobowiązania,

 • listę głównych wierzycieli,

 • bilans zysków i strat za rok 2002,

 • aktualne sprawozdanie finansowe

 • oświadczenie o pomocy udzielonej w ciągu kolejnych trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku:
  - podstawy prawne udzielonej wcześniej pomocy,
  - formy pomocy,
  - tytuły (przeznaczenie) otrzymanej pomocy,
  - wartość pomocy w EDN (ekwiwalent dotacyjny netto),
  - oceny stopnia realizacji założonego przeznaczenia oraz efektywności przyznanej pomocy publicznej.

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Gryficach - pok. nr 103 (I piętro budynku Urzędu).

IV. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 90 dni.

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (WNOŚ), pokój nr 126, tel. 38 77 024.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie lub biurze wydziału prowadzącego sprawę. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

*Opłata skarbowa:

 • za odwołanie - 5,00 zł.

 • za każdy załącznik - 0,50 zł.

VII. UWAGI:

 1. Zaległe przed dniem 1 stycznia 1998 r. zobowiązania z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu mogą być rozłożone na nie oprocentowane raty roczne płatne przez okres do 10 lat, a odsetki od tych należności mogą być umorzone.

 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Sekretariacie Urzędu Miejskiego lub biurze wydziału prowadzącego sprawę.

Data sporządzenia: 13.08.2003r.

Przygotowała: Maria Tankielun

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 12-11-2003 11:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-11-2003
Ostatnia aktualizacja: - 12-11-2003 11:32