Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XII/108/2003 z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia


UCHWAŁA Nr XII / 108 /2003

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

z dnia 9 grudnia 2003r

w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach

opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683;

z 2003r. Nr 110, poz. 1039 i Nr 96, poz. 874; Nr 188 poz.1840; Nr 200 poz.

1953 i Nr 203 poz.1966 ) Rada Miejska w Gryficach uchwala, co

następuje:

§ 1 Ustala się wysokość stawki rocznej podatku od posiadania psów w kwocie

20,00 od jednego psa.

§ 2 Osoby fizyczne posiadające psy są zobowiązane bez wezwania uiścić

podatek ( w kasie Urzędu Miejskiego, na rachunek bankowy, u sołtysa)

do 30 czerwca roku podatkowego , za który przypada podatek.

  1. Podatek pobiera się w wysokości 50% jeżeli obowiązek podatkowy

powstał w drugiej połowie roku.

  1. Zarządza się pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa po

30 czerwca

  1. Inkasentów i wysokość ich wynagrodzenia określa odrębna uchwała.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 4 Traci moc uchwała Nr XXVIII/353/2001 Rady Miejskiej w Gryficach z dn.

30 października 2001r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania

psów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia

w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą

obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004r.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 06-02-2004 09:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-02-2004
Ostatnia aktualizacja: - 06-02-2004 09:13