Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała NrXII/107/2003 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu


UCHWAŁA Nr XII /107/ 2003

Rady Miejskiej w Gryficach

z dnia 9 grudnia 2003 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.

U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 96, poz.

874, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz.1966 )

Rada Miejska w Gryficach u c h w a l a, co następuje :

§ 1.Ustala się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych:

1/ od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej :

a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 604,00 zł

b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 926,00 zł

c/ powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton 1.117,00 zł

d/ równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

1.258,00 zł

1.308,00 zł

13

14

1.308,00 zł

1.338,00 zł

14

15

1.338,00 zł

1.408,00 zł

15

1.408,00 zł

1.589,00 zł

Trzy osie

12

17

1.338,00 zł

1.388,00 zł

17

19

1.408,00 zł

1.469,00 zł

19

21

1.469,00 zł

1.519,00 zł

21

23

1.519,00 zł

1.629,00 zł

23

25

1.629,00 zł

1.691,00 zł

25

1.691,00 zł

1.770,00 zł

Cztery osie i więcej

12

25

1.640,00 zł

1.750,00 zł

25

27

1.750,00 zł

1.901,00 zł

27

29

1.901,00 zł

1.971,00 zł

29

31

1.971,00 zł

2.452,80 zł

31

2.136,00 zł

2.452,80 zł

2/ od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z

naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a/ od 3,5 tony do poniżej 12 ton - 1.303,00 zł

b/ równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy+naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (Osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

2 osie

12

18

1.377,00 zł

1.469,00 zł

18

25

1.469,00 zł

1.559,00 zł

25

31

1.559,00 zł

1.609,00 zł

31

1.609,00 zł

1.937,76 zł

3 osie

12

40

1.700,00 zł

1.830,48 zł

40

1.931,00 zł

2.548,65 zł

3/ od przyczepy lub naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a/ od 7 ton do poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego -266,00 zł

b/ równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:naczepa/przyczepa +pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1 oś

12

18

312,00 zł

312,00 zł

18

25

413,00 zł

563,00 zł

25

563,00 zł

634,00 zł

2 osie

12

28

634,00 zł

724,00 zł

28

33

855,00 zł

986,00 zł

33

38

986,00 zł

1.291,07 zł

38

1.149,03 zł

1.700,00 zł

3 osie

12

38

925,00 zł

1.227,00 zł

38

1.227,00 zł

1.650,00 zł

4/ od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a/ mniejszej niż 30 miejsc 1.303,00 zł

b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.811,00 zł

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 3.Traci moc uchwała Nr II/7/2002 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 11 listopada 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 r.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 06-02-2004 09:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-02-2004
Ostatnia aktualizacja: - 06-02-2004 09:12