Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr IV/22/2003 z dnia 28.01.2003 r. w sprawie opłat za korzystanie z lokalnego transportu zbiorowego w Gminie Gryfice.


UCHWAŁA Nr IV/22/2003

RADY MIEJSKIEJ w GRYFICACH

z dnia 28 stycznia 2003r.

w sprawie opłat za korzystanie z lokalnego transportu zbiorowego w Gminie Gryfice.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806) oraz art.

8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach (Dz. U. Nr 97 poz. 1050, zm. w Dz. U.

z 2002r. Nr 144 poz. 1204)

RADA MIEJSKA w GRYFICACH uchwala , co następuje:

§ 1.

Ustala się opłaty za przewozy środkami lokalnymi transportu zbiorowego w Gminie Gryfice jak niżej:

1) cena biletu jednorazowego normalnego - 1,00 zł

2) cena biletu jednorazowego ulgowego - 0,50 zł

3) opłata za przewóz jednej sztuki bagażu - 0,50 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Gryfice.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XXI/270/2000 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 12 grudnia 2000 roku w sprawie opłat za korzystanie z lokalnego transportu zbiorowego w mieście Gryfice.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 01 lutego 2003 roku.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

Przekazała: Alicja Misiecka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 04-07-2005 12:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 04-07-2005 12:42