Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwałą Nr IX/73/2003r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości komunalnej położonej w Gryficach przy ul. Kościuszki 52.


UCHWAŁA NR IX/73/2003

Rady Miejskiej w Gryficach

z dnia 27 czerwca 2003r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości komunalnej położonej w Gryficach przy ul. Kościuszki 52.

___________________________________________________________________________

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiana z roku 2002 Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 zmiana z roku 2001 r. Dz.U. Nr 129 poz. 1447, Nr 154 poz. 1800, z roku 2002 Dz.U. Nr 25 poz. 253, Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 126 poz. 1070, Nr 130 poz. 1112, Nr 200 poz. 1682, Nr 240 poz. 2058, z roku 2003 Dz. U. Nr 1 poz. 15) Rada Miejska w Gryficach u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomość komunalną położoną w Gryficach przy ul. Kościuszki 52 stanowiącą działkę nr 158 o powierzchni 1980 m2 zabudowaną budynkiem użytkowym i budynkiem gospodarczym.

§ 2. Uchyla się uchwałę z dnia 28 stycznia 2003r. Nr IV/31/2003 w sprawie wieloletniego wydzierżawienia nieruchomości komunalnej położonej w Gryficach przy ul. Kościuszki 52 w drodze przetargu nieograniczonego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Gliźniewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 22-09-2003 14:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-09-2003
Ostatnia aktualizacja: - 22-09-2003 14:23