Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr X/81/2003 r. w sprawie likwidacji Gryfickiego Centrum Przedsiębiorczości w Gryficach.


UCHWAŁA NR XX/81/2003

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

z dnia 09 września 2003 r.

w sprawie likwidacji Gryfickiego Centrum Przedsiębiorczości w Gryficach.

Na podstawie art. 18 ust.2 p.9h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984.Nr 153,poz.1271; Nr 214,poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80,poz.717)

Rada Miejska w Gryficach uchwala ,co następuje :

§ 1 .Likwiduje się Gryfickie Centrum Przedsiębiorczości w Gryficach z dniem 31 grudnia 2003 roku.

§ 2. Pracownicy dotychczas zatrudnieni w Gryfickim Centrum Przedsiębiorczości

zostaną zwolnieni .

§ 3. Majątek w postaci wyposażenia biur ( komputery, drukarka, meble) wg spisu

inwentarzowego zostanie przekazany dla Urzędu Miejskiego w Gryficach

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

Uzasadnienie

Gryfickie Centrum Przedsiębiorczości zostało powołane przez Radę Miejską w sierpniu 2000 r. Zadania stawiane Centrum były bardzo ambitne. Jednakże możliwości finansowe bardzo ograniczały pole działania. Gmina ponosi tylko koszt bieżącego utrzymania biura i zatrudnienia dwóch osób w Centrum. Natomiast na działalność w szerszym zakresie nie udało się Centrum pozyskać żadnych zewnętrznych źródeł finansowania.

Główną formą wspierania rozwoju przedsiębiorczości przez Centrum na terenie gminy było pośrednictwo w organizowaniu szkoleń. Aktualnie na rynku jest wiele wyspecjalizowanych firm prowadzących szkolenia i utrzymywanie Centrum w tym celu nie ma uzasadnienia.

Ponadto, liczne krytyczne uwagi pod adresem Centrum, że jego działalność nie przynosi wymiernych efektów w rozwiązywaniu problemu bezrobocia na terenie gminy- skłoniło mnie do przedstawienia Wysokiej Radzie wniosku o jego likwidacji.

Pragnę podkreślić, że ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu określiła zadania państwa w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia, zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy. Zadania te ma realizować właściwy minister, samorząd województwa i samorząd powiatowy współdziałając m. innymi z gminami. Od Gryfickiego Centrum Przedsiębiorczości oczekiwano realizacji zadań nałożonych na inne podmioty bez zapewnienia środków finansowych. Gmina nie ma możliwości zwiększenia środków finansowych dla GCP a zatem nie ma ono możliwości osiągnięcia znaczących sukcesów w swojej pracy i należy go rozwiązać.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 17-09-2003 11:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-09-2003
Ostatnia aktualizacja: - 17-09-2003 11:06