Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr X/82/2003 r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Celowego Związku Gmin R – XXI z siedzibą w Nowogardzie.


Uchwała Nr XX/82/2003

Rady Miejskiej w Gryficach

z dnia 09 września 2003 r.

w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Celowego Związku Gmin R - XXI z siedzibą w Nowogardzie.

Na podstawie art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984.Nr 153,poz.1271; Nr 214,poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80,poz.717)

Rada Miejska w Gryficach

uchwala co następuje:

§ 1. W statucie Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 67, poz. 1440) wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 2 otrzymuje brzmienie:

,, Uczestnikami Związku są:

  1. Gmina Brojce

  2. Miasto i Gmina Chociwel

  3. Miasto i Gmina Dobra

  4. Gmina Dziwnów

  5. Miasto i Gmina Golczewo

  6. Miasto i Gmina Goleniów

  7. Gmina Gryfice

  8. Miasto i Gmina Ińsko

  9. Miasto i Gmina Kamień Pomorski

  10. Gmina Karnice

  11. Miasto Gmina Maszewo

  12. Miasto i Gmina Nowogard

  13. Gmina Osina

  14. Miasto i Gmina Płoty

  15. Gmina Przybiernów

  16. Gmina Radowo Małe

  17. Miasto i Gmina Resko

  18. Gmina Rewal

  19. Gmina Stepnica

  20. Gmina Świerzno

  21. Miasto i Gmina Trzebiatów

  22. Miasto i Gmina Wegorzyno.

 1. w § 5 dodaje się pkt 3 w brzmieniu :

,, 3. Budowa schroniska dla zwierząt”

 1. § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie :

,, 2. W skład Zgromadzenia wchodzi po dwóch przedstawicieli gmin uczestniczących w Związku, w tym Wójt ( Burmistrz, Prezydent) tych gmin oraz wyznaczony przez Radę Gminy ( Miasta) przedstawiciel .”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

U Z A S A D N I E N I E

Celowy Związek Gmin R XXI posiada osobowość prawną. Statut w Paragrafie 2 wymienia uczestników Związku w liczbie 14,. Do Związku zamierzają przystąpić inne Gminy w liczbie 7.

Kwestię przystąpienia nowych członków do istniejącego Celowego Związku Gmin R XXI reguluje przepis art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i przepisy wykonawcze. Przepis ten stanowi, że zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia .

Skoro utworzenie związku gmin wymaga przyjęcia jego statutu przez rady zainteresowanych gmin bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy, a statut powinien zawierać uczestników związku i skoro zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym do jego ustanowienia, to przystąpienie nowego członka wymaga jego przyjęcia przez rady gmin będących już członkami związku i to bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy.

Powyższe stanowisko dot. przystąpienia nowych członków do Związku zostało wyrażone przez Radcę Prawnego z kancelarii Radców Prawnych ze Szczecina. Stąd konieczność podjęcia stosownej uchwały przez Radę Miejską w Gryficach.

Dodatkowo zakres działań związku zostaje rozszerzony o zadanie związane z budową schroniska dla zwierząt. Doprecyzowana jest też sprawa reprezentacji poszczególnych gmin w związku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 17-09-2003 11:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-09-2003
Ostatnia aktualizacja: - 17-09-2003 11:06