Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXVI/439/2002 z dnia 8.10.2002 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego


UCHWAŁA Nr XXXVI/439/2002

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

z dnia 8 października 2002r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „c” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 r.

Nr 23 poz. 220 i Nr 62, poz. 558), Rada Miejska u c h w a l a , co następuje:

§ 1.

Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy do wysokości 1.200.000 zł

na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego na 2002 rok.

§ 2.

Zarząd Miejski uwzględni w umowie z bankiem wybranym zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2001 roku o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113 poz. 1208) takie warunki spłaty kredytu, które nie naruszą wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155,

poz. 1014, z późniejszymi zmianami).

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Miejski do ustanowienia pełnomocników do zawarcia umowy, o której mowa w § 2. Umowa wymaga również kontrasygnaty skarbnika.

§ 4.

Kredyt zostanie spłacony z dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz

z wpływów z mienia komunalnego.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edmund Woźniak

Przekazała: Alicja Misiecka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 04-07-2005 12:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 04-07-2005 12:35