Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXVI/431/2002 z dnia 08.10.2002 r. w sprawie powołania Instytucji Kultury pn. „Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach”


UCHWAŁA Nr XXXVI/431/2002

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

z dnia 8 października 2002r.

w sprawie powołania Instytucji Kultury pn. „Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach”

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 11 ustawy z dnia 25 października 1991 roku

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 13 poz. 123, z 2002 r. Nr 41 poz. 364), Rada Miejska w Gryficach u c h w a l a co następuje;

§ 1.

Powołuje się Instytucję Kultury pn. „Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach” - przedmiotem działania będzie zaspokajanie zbiorowych potrzeb w zakresie kultury, gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, upowszechnianie wiedzy i nauki oraz prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 2.

Ustala się, że siedzibą Instytucji Kultury pn. „Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach” będzie budynek mieszczący się w Gryficach przy ul. Wojska Polskiego 23.

§ 3.

Szczegółowy rodzaj i przedmiot działania Instytucji Kultury zostanie określony w Statucie Instytucji Kultury, który zostanie powołany odrębną uchwałą.

§ 4.

Budynki po byłej jednostce budżetowej przekazuje się w użyczenie na rzecz Instytucji Kultury pn. „Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach”.

§ 5.

Majątek ruchomy Miejskiej Biblioteki Publicznej przechodzi na własność Instytucji Kultury pn. „ Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach:

§ 6.

Instytucja Kultury przejmie pracowników jednostki budżetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gryficach z prawami i obowiązkami z dniem 01.01.2003r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Gryficach przekaże majątek i akta osobowe pracowników protokołem zdawczo-odbiorczym z udziałem przedstawiciela Urzędu Miejskiego na rzecz Instytucji Kultury do dnia 31.01.2003r.

§ 7.

Traci moc uchwała Nr XII/121/99 Rady Miejskiej w Gryficach z 21 grudnia 1999 roku.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Gryfice.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2003r.

Przewodniczący Rady

Edmund Woźniak

Przekazała: Alicja Misiecka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 04-07-2005 12:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 04-07-2005 12:27