Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwałą Nr II/5/2002 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości


U C H W A Ł A Nr II / 5 /2002

Rady Miejskiej w Gryficach

z dnia 11 grudnia 2002 r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz. U.z 2002 r. Nr 9, poz. 84 oraz Dz. U. Nr 200, poz. 1683 ) Rada

Miejska w Gryficach u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby: kultury i sztuki,

kultury fizycznej, ogólno dostępnych ośrodków rekreacyjno -

sportowych, przedszkola, nieruchomości zajęte na zieleń miejską,

park miejski , studnie uliczne

2.nieruchomości o charakterze produkcyjnym powstałe w wyniku

inwestycji o wartości 800 tys. zł. (i więcej) w celu powiększenia zatrudnienia

o 50 nowych miejsc pracy - na okres 3 lat po okresie wynikającego z art. 6 ust. 2

powołanej ustawy

3) nieruchomości powstałe w wyniku rozbudowy zakładu o charakterze

produkcyjnym o wartości 500 tys. zł.( i więcej) w celu powiększenia

istniejącego zatrudnienia co najmniej 20 nowych miejsc pracy - na okres 2

lat po roku wynikającego z art. 6 ust 2 powołanej ustawy

4)nieruchomości powstałe w wyniku rozbudowy zakładu o charakterze

produkcyjnym o wartości 200 tys. zł ( i więcej) w celu powiększenia istniejącego

zatrudnienia o 10 nowych miejsc pracy - na okres 1 roku po roku

wynikającego z art. 6 ust. 2 powołanej ustawy

2.Zwolnienia przewidziane w ust. 1 pkt 1 nie dotyczą nieruchomości lub

ich części wykorzystywanych na działalność gospodarczą

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Gryfice.

§ 3 Traci moc uchwala Nr XXVIII/349/2001 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia

30 października 2001 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą

od dnia 1 stycznia 2003 r.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

U Z A S A D N I E N I E

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach

lokalnych ( t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz.84 oraz Dz. U. Nr 200, poz. 1683) Rada

Gminy może wprowadzić inne przedmiotowe zwolnienia niż określone w ustawie, w

związku z tym proponuje wprowadzić następujące zwolnienia z podatku od nieruchomości.

1/ Dla zakładów produkcyjnych powstałych w wyniku inwestycji o wartości

800 tys. zł. tworzących przy tym 50 nowych miejsc pracy na okres 3 lat

2/ Dla nieruchomości powstałych w wyniku zakończonej rozbudowy o wartości

500 tys .zł. tworzących przy tym 20 nowych miejsc pracy na okres 2 lat.

3/ Dla nieruchomości powstałych w wyniku rozbudowy zakończonej o wartości

200 tys zł tworzących przy tym 10 nowych miejsc pracy na okres 1 roku.

4/ nieruchomości służących wspólnocie gminy ;

park , zieleń miejską, studnie uliczne, przedszkola.

Powyższe zwolnienia mają na celu zachęcić inwestorów do uruchomienia nowych

zakładów pracy, zwiększenia zatrudnienia, a tym samym zmniejszenia bezrobocia w

naszej gminie.

Gryfice 26.11.2002 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 22-09-2003 14:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-09-2003
Ostatnia aktualizacja: - 22-09-2003 14:11