Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Rejestr instytucji kultury - KATALOG -
Archiwum Urzędu Miejskiego w Gryficach 2019-04-04 13:29
Ewidencja (książka) przeprowadzonych kontroli 2014-04-04 08:01
Ewidencja działalności gospodarczej 2018-03-15 09:10
Ewidencja dzierżaw nieruchomości gruntowych 2019-04-04 13:27
Ewidencja ilościowo-wartościowa gminnego zasobu nieruchomości 2019-04-04 13:27
Ewidencja lokali użytkowych i garaży oddanych w najem 2019-04-04 13:27
Ewidencja Ludności 2019-04-04 13:27
Ewidencja nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste 2019-04-04 13:27
Ewidencja orzeczeń sądowych dot. eksmisji z lokali, wypłacania odszkodowań 2019-04-04 13:26
Ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym) 2018-06-13 14:42
Rejestr aktów stanu cywilnego (urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób) 2019-04-04 13:24
Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-04-04 13:26
Rejestr decyzji o warunkach zabudowy 2018-03-15 08:43
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2018-03-15 08:42
Interpelacje i zapytania radnych Rady Miejskiej 2019-01-24 09:32
Rejestr petycji 2019-08-16 12:44
Rejestr podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Gryfice 2019-10-02 14:57
Rejestr skarg i wniosków rozpatrywanych przez Radę Miejską 2018-03-15 08:31
Rejestr skarg i wniosków, petycji oraz innych pism wpływających do Urzędu 2019-04-04 13:25
Rejestr uchwał Rady Miejskiej 2013-10-08 11:02
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 2019-04-04 13:25
Rejestr wyborców 2019-04-04 13:25
Rejestr wydanych i unieważnionych dowodów osobistych 2018-03-15 08:41
Rejestr wydanych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową na terenie miasta i gminy Gryfice 2019-06-05 08:07
Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw 2019-04-04 13:23
Rejestr zamówień publicznych o wartości powyżej 14000 Euro 2018-03-15 08:45
Rejestr zarządzeń Burmistrza 2019-03-21 13:44
Rejestr zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego 2019-02-13 13:00
Rejestr zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na terenie Gminy Gryfice 2019-01-23 09:44
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 2018-04-19 13:39