Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog Rejestr instytucji kultury - KATALOG -
dokument Archiwum Urzędu Miejskiego w Gryficach 2019-11-21 10:44
dokument Ewidencja (książka) przeprowadzonych kontroli 2019-11-21 10:47
dokument Ewidencja działalności gospodarczej 2019-11-21 10:44
dokument Ewidencja dzierżaw nieruchomości gruntowych 2019-11-21 10:46
dokument Ewidencja ilościowo-wartościowa gminnego zasobu nieruchomości 2019-04-04 13:27
dokument Ewidencja lokali użytkowych i garaży oddanych w najem 2019-04-04 13:27
dokument Ewidencja Ludności 2019-11-21 10:45
dokument Ewidencja nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste 2019-04-04 13:27
dokument Ewidencja orzeczeń sądowych dot. eksmisji z lokali, wypłacania odszkodowań 2019-11-21 10:46
dokument Ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym) 2019-11-21 10:47
dokument Rejestr aktów stanu cywilnego (urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób) 2019-04-04 13:24
dokument Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-04-04 13:26
dokument Rejestr decyzji o warunkach zabudowy 2018-03-15 08:43
dokument Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2019-11-21 10:48
dokument Interpelacje i zapytania radnych Rady Miejskiej 2019-01-24 09:32
dokument Rejestr petycji 2019-08-16 12:44
dokument Rejestr podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Gryfice 2020-11-06 09:24
dokument Rejestr skarg i wniosków rozpatrywanych przez Radę Miejską 2018-03-15 08:31
dokument Rejestr skarg i wniosków, petycji oraz innych pism wpływających do Urzędu 2019-04-04 13:25
dokument Rejestr uchwał Rady Miejskiej 2019-11-21 10:46
dokument Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 2019-04-04 13:25
dokument Rejestr wyborców 2019-04-04 13:25
dokument Rejestr wydanych i unieważnionych dowodów osobistych 2018-03-15 08:41
dokument Rejestr wydanych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową na terenie miasta i gminy Gryfice 2020-11-10 09:11
dokument Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw 2019-04-04 13:23
dokument Rejestr zamówień publicznych o wartości powyżej 14000 Euro 2018-03-15 08:45
dokument Rejestr zarządzeń Burmistrza 2019-11-21 10:49
dokument Rejestr zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego 2021-01-12 13:38
dokument Rejestr zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na terenie Gminy Gryfice 2020-12-09 12:03
dokument Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 2019-11-21 10:49