Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog Rejestr instytucji kultury - KATALOG -
dokument Archiwum Urzędu Miejskiego w Gryficach 2021-02-18 14:25
dokument Ewidencja (książka) przeprowadzonych kontroli 2021-02-18 14:26
dokument Ewidencja działalności gospodarczej 2021-02-18 14:27
dokument Ewidencja dzierżaw nieruchomości gruntowych 2021-02-18 14:29
dokument Ewidencja ilościowo-wartościowa gminnego zasobu nieruchomości 2021-02-18 14:30
dokument Ewidencja lokali użytkowych i garaży oddanych w najem 2021-02-18 14:31
dokument Ewidencja Ludności 2021-02-18 14:19
dokument Ewidencja nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste 2021-02-18 14:32
dokument Ewidencja orzeczeń sądowych dot. eksmisji z lokali, wypłacania odszkodowań 2021-02-18 14:33
dokument Ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym) 2021-10-14 07:51
dokument Rejestr aktów stanu cywilnego (urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób) 2021-02-18 14:16
dokument Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-02-18 14:34
dokument Rejestr decyzji o warunkach zabudowy 2021-02-18 14:35
dokument Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2021-02-18 14:36
dokument Interpelacje i zapytania radnych Rady Miejskiej 2021-02-18 14:37
dokument Rejestr petycji 2021-02-18 14:40
dokument Rejestr podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Gryfice 2021-10-28 10:09
dokument Rejestr skarg i wniosków rozpatrywanych przez Radę Miejską 2021-02-18 14:38
dokument Rejestr skarg i wniosków, petycji oraz innych pism wpływających do Urzędu 2021-02-18 14:39
dokument Rejestr uchwał Rady Miejskiej 2019-11-21 10:46
dokument Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 2021-02-18 14:41
dokument Rejestr wyborców 2021-02-18 14:21
dokument Rejestr wydanych i unieważnionych dowodów osobistych 2021-02-18 14:20
dokument Rejestr wydanych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową na terenie miasta i gminy Gryfice 2021-10-14 07:53
dokument Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw 2021-02-18 14:42
dokument Rejestr zamówień publicznych o wartości powyżej 14000 Euro 2021-02-18 14:43
dokument Rejestr zarządzeń Burmistrza 2021-02-18 14:44
dokument Rejestr zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego 2021-02-18 14:13
dokument Rejestr zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na terenie Gminy Gryfice 2021-02-18 14:13
dokument Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 2021-02-18 14:23