Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. maju 2019 r. 2019-05-17 08:50
OBWIESZCZENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego - KATALOG -
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. maju 2019 r. 2019-05-13 11:54
Informacja o możliowści ubiegania się o dofinansowanie terapii podtrzymującej 2019-05-09 12:16
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. maju 2019 r. 2019-05-08 07:58
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE 100 SDR 11 na terenie działek nr 106 i 86/7, obręb geodezyjny Brodniki, gm. Gryfice. 2019-04-30 13:52
Zarządzenie Nr 151/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 141/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zwołania zebrań mieszkańców miasta Gryfice w celu wyboru Rad i Zarządów Osiedli 2019-04-29 10:58
Zarządzenie Nr 141/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zwołania zebrań mieszkańców miasta Gryfice w celu wyboru Rad i Zarządów Osiedli 2019-04-25 15:21
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. kwietniu 2019 r. VIII sesja RM 2019-04-25 09:23
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryficach informuje, że został włączony do Projektu Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw w powiecie Gryfickim współfinansowanym ze środków Funduszu Sprawiedliwości z Ministerstwa Sprawiedliwości. 2019-04-25 08:58
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie urządzenia wodnego - istniejącego rowu R-1G3 na działce nr 64 i 33/16, obręb geodezyjny Gryfice 1. 2019-04-25 08:23
Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - ponowne wyłożenie. 2019-04-18 15:14
Ogłoszenie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Gminy Gryfice - Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. 2019-04-18 10:24
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE 100 SDR 11 na terenie działek nr 150/2, 199, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2019-04-15 08:20
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami na terenie działek nr 102, 111, 112, 113, 116, 440/14, obręb geodezyjny Brodniki, gm. Gryfice. 2019-04-12 10:41
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami na terenie działek nr 27/1, 28/1, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2019-04-12 10:40
Zarządzenie Nr 134/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w formie wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Gryfice na rok 2019 obejmującego promocję zdrowia oraz działania w obszarze aktywności fizycznej 2019-05-07 14:07
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2019-04-11 08:02
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z usług wodnych dla inwestycji poelgającej na "Budowa obwodnicy Gryfic - połączenie dróg wojewódzkich nr 110 i nr 105". 2019-04-04 14:53
OBWIESZCZENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - KATALOG -
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie urządzenia wodnego - istniejącego rowu R-1G3 na działce nr 64 i 33/16, obręb geodezyjny Gryfice 1. 2019-03-29 15:23
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice. 2019-03-29 15:20
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. 2019-03-28 13:00
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Gryfickiego 2019-03-27 08:08
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. marcu 2019 r. VII sesja RM. 2019-03-19 14:48
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE 100 SDR 11 na terenie działek nr 150/2, 199, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2019-03-14 12:28
obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami na terenie działek nr 27/1, 28/1, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2019-03-12 15:22
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami na terenie działek nr 102, 111, 112, 113, 116, 440/14, obręb geodezyjny Brodniki, gm. Gryfice. 2019-03-12 15:20
Obwieszczenie Starosty Gryfickiego o zakończonym postępowaniu administracyjnym w sprawie o zatwierdzenie decyzją "Projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu projektowanej inwestycji stanowiącej infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego gazociągu bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Królestwa Danii: Etap 1 od ZZ Niechorze do terminala Konarzewo - DN900, Etap 2 od terminala Konarzewo do węzła Płoty - DN1000". 2019-03-06 15:07
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociagu średniego ciśnienia dn 63 PE 100 SDR 11 na działkach nr 49/3, 62/35, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2019-03-06 15:00
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w marcu 2019 r. 2019-03-06 11:25
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania - Baltic Pipe 2019-03-04 14:02
Zarządzenie Nr 95/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich w Gmine Gryfice 2019-03-15 11:18
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach - VI sesja 26.02. 2019 r. godz. 10.00 2019-02-21 14:48
Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2019-02-14 11:40
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku koszarowego na budynek administracji publicznej i biurowy, budowie kotłowni gazowej wraz z kominem zewnętrznym oraz dobudowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz dźwigu osobowego na dziłkach nr 11/12, 11/26 wraz z lokalizacją miejsc postojowych na terenie działki nr 11/9 przy ul. Koszarowej, obręb geodezyjny Gryfice 2 2019-02-11 14:33
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie zaplecza socjalnego boiska sportowego na działce nr 86/28, obręb geodezyjny Trzygłów, gm. Gryfice. 2019-02-11 14:14
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie zespołu trzech zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 8/1, 281, 279/2, 282, 292, 275/4, obręb geodezyjny Lubieszewo, gm. Gryfice. 2019-02-11 14:14
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociagu średniego ciśnienia dn 63 PE 100 SDR 11 na działkach nr 49/3, 62/35, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2019-02-07 12:09
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2019-02-07 10:46
Inforamcja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną dla inwestycji polegajacej na budowie oczyszcalni ścieków w miejscowości Baszewice, gm. Gryfice. 2019-02-06 09:45
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30.01.2019 r., znak: WST.-K.420.53.2018.AL.18 dotyczące wyznaczenia nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami w obrębie Brodniki, gm. Gryfice". 2019-02-06 08:30
Inforamcja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Sienkiewicza obręb Gryfice 4 do ul. Skrajnej obręb Borzyszewo". 2019-02-05 13:20
Inforamcja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z nawierzchni przebudowywanej drogi gminnej realizowanej w ramach inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Sienkiewicza obręb Gryfice 4 do ul. Skrajnej obręb Borzyszewo". 2019-02-05 13:00
Terminy posiedzień stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. lutym 2019 r. 2019-02-04 11:15
Zarządzenie Nr 82/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2019 przez organizacje pozarządowe, ujętego w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 2019-02-20 14:12
Zarządzenie Nr 81/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2019 przez organizacje pozarządowe, ujętego w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 2019-01-31 15:34
Inforamcja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną dla inwestycji polegającej na "Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych dla miejscowości Ościecin". 2019-01-25 13:18
Inforamcja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu kanalizacyjnego dla inwestycji polegającej na "Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych dla miejscowości Ościecin". 2019-01-25 13:17
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku koszarowego na budynek administracji publicznej i biurowy, budowie kotłowni gazowej wraz z kominem zewnętrznym oraz dobudowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz dźwigu osobowego na dziłkach nr 11/12, 11/26 przy ul. Koszarowej, obręb geodezyjny Gryfice 2. 2019-01-24 15:27
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie zaplecza socjalnego boiska sportowego na działce nr 86/28, obręb geodezyjny Trzygłów, gm. Gryfice. 2019-01-24 15:24
OBWIESZCZENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2019-01-24 13:14
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. styczniu 2019 r. 2019-01-24 10:33
Zarządzenie Nr 65/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2019 przez organizacje pozarządowe, ujętego w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 2019-01-31 15:36
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 04.01.2019 r., znak: WST.-K.420.53.2018.AL.15 dotyczące wydania postanowienia z dnia 04.01.2019 r., znak: WST-K.420.53.2018.AL.14, w którym nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsiewziecia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami w obrębie Brodniki, gm. Gryfice". 2019-01-21 15:30
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 07.01.2019 r., znak: WST.-K.420.6.2018.MK.30 o trwającym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy Gryfic - połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów)". 2019-01-15 08:48
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie zespołu trzech zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 8/1, 281, 279/2, 282, 292, 275/4, obręb geodezyjny Lubieszewo, gm. Gryfice. 2019-01-11 10:28
OBWIESZCZENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego 2018-12-31 08:08
Zarządzenie Nr 27/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2019 roku w drodze zlecenia 2018-12-28 08:29
Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2019 roku w drodze zlecenia 2019-01-24 09:40
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 14.12.2018 r., znak: WST-K.420.53.2018.AL.12 w sprawie przedłużenia terminu wydania postanowienia, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami w obrębie Brodniki, gm. Gryfice". 2018-12-21 09:18
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce nr 82, obręb geodezyjny Stawno-Sokołów, gm. Gryfice. 2018-12-21 09:09
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m grudniu 2018 r. 2018-12-10 09:54
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV w zakresie oswietlenia ulicznego na działce nr 58, obręb geodezyjny Rzęskowo, gm. Gryfice. 2018-12-07 11:49
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV w zakresie oswietlenia ulicznego na działce nr 127, obręb geodezyjny Baszewice, gm. Gryfice. 2018-12-07 11:47
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV w zakresie oswietlenia ulicznego na działce nr 86/29 i 86/11, obręb geodezyjny Trzygłów, gm. Gryfice. 2018-12-07 11:46
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków oraz rurociągu odprowadzającego ścieki oczyszczone do rowu melioracyjnego na terenie działek nr 10/4, 150/1 i 3, obręb geodezyjny Baszewice, gm. Gryfice. 2018-12-06 14:47
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego nabudowie oczyszczalni ścieków, odcinka kanalizacji sanitarnej oraz rurociągu odprowadzającego ścieki oczyszczone do rowu melioracyjnego na terenie działek nr 162/1, 162/2, 163, 155, 164/8, obręb geodezyjny Ościęcin, gm. Gryfice. 2018-12-06 14:46
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce nr 82, obręb geodezyjny Stawno-Sokołów, gm. Gryfice. 2018-11-29 15:32
Zaproszenie na ostatni etap konsultacji społecznych w ramach projektu grantowego "Dobre konsultacje, dobry plan" 2018-11-28 15:30
KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PROJEKTU BALTIC PIPE 2018-11-22 13:37
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV w zakresie oswietlenia ulicznego na działce nr 86/29 i 86/11, obręb geodezyjny Trzygłów, gm. Gryfice. 2018-11-19 13:30
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV w zakresie oswietlenia ulicznego na działce nr 58, obręb geodezyjny Rzęskowo, gm. Gryfice. 2018-11-19 13:29
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV w zakresie oswietlenia ulicznego na działce nr 127, obręb geodezyjny Baszewice, gm. Gryfice. 2018-11-19 13:28
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego nabudowie oczyszczalni ścieków, odcinka kanalizacji sanitarnej oraz rurociągu odprowadzającego ścieki oczyszczone do rowu melioracyjnego na terenie działek nr 162/1, 162/2, 163, 155, 164/8, obręb geodezyjny Ościęcin, gm. Gryfice. 2018-11-09 15:30
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków oraz rurociągu odprowadzającego ścieki oczyszczone do rowu melioracyjnego na terenie działek nr 10/4, 150/1 i 3, obręb geodezyjny Baszewice, gm. Gryfice. 2018-11-09 15:29
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 22.10.2018 r., znak: WST-K.420.6.2018.MK.26 w sprawie przedsięwziecia pn. "Budowa obwodnicy Gryfic - połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów)". 2018-11-02 13:47
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 23.10.2018 r., znak: WST-K.420.25.2018.NK.16 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie Gryfice na działce nr 82, obręb Stawno-Sokołów, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie". 2018-11-02 12:37
OBWIESZCZENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - dokument stracił ważność 2018-10-30 13:01
INFORMACJA Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - dokument stracił ważność 2018-10-30 12:59
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie ulic Bursztynowej, Szmaragdowej, Turkusowej, Szafirowej, Brylantowej, Rubinowej, i Perłowej wraz z budową kanalizacji deszczowej na działkach nr 300, 301, 291, 398, 191, 297, 293/1, 292, 33/16, 290/4, 64 obręb geodezyjny Gryfice 1 oraz na działce nr 554/4 obręb geodezyjny Gryfice 4. 2018-10-22 15:30
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic z dnia 17 października 2018 r. o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie i o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego 2018-10-18 13:31
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15kV i 0,4kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV, złączy kablowych 0,4kV oraz słupa elektroenergetycznego 15kV na działkach nr 128/4, 182/5, 129, 160 obręb geodezyjny Zielin, 4/3, 4/4 obręb geodezyjny Gryfice 3.. 2018-10-15 13:22
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego cisnienia dn 40 PE 100 SDR 11 na działce nr 63 i 62/34, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2018-10-09 09:26
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociagu średniego ciśnienia na działce nr 28 i 17/2 przy ul. Niekładzkiej, obręb geodezyjny Gryfice 1. 2018-10-09 09:25
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 24.09.2018 r., znak: WST-K.420.6.2018.MK.23 w sprawie wezwania do uzupełnienia raportu o oddziaływanie na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy Gryfic - połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów). z dnia 2018-09-28 11:08
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 49/3, obręb geodezyjny Gryfice 2018-09-24 15:17
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociagu średniego ciśnienia na działce nr 28 i 17/2 przy ul. Niekładzkiej, obręb geodezyjny Gryfice 1, 2018-09-18 10:40
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie ulic Bursztynowej, Szmaragdowej, Turkusowej, Szafirowej, Brylantowej, Rubinowej, i Perłowej wraz z budową kanalizacji deszczowej na działkach nr 300, 301, 291, 398, 191, 297, 293/1, 292, 33/16, 290/4, 64 obręb geodezyjny Gryfice 1 oraz na działce nr 554/4 obręb geodezyjny Gryfice 4. 2018-09-18 10:37
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego cisnienia dn 40 PE 100 SDR 11 na działce nr 63 i 62/34, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2018-09-18 10:30
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu niskiego ciśnienia na działce nr 254 i 244/19 przy ul. Łąkowej, obręb geodezyjny Gryfice 4 2018-09-10 11:38
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju o wydaniu decyzji z dnia 28 maja 2018 r., znak: DLI.2.6621.1.2018.MLi.5 utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego nr 18/2018 z dnia 24.11.2017 r., znak: AP-1.7820.139-5.2017.TT, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ?Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów- Płoty?, 2018-09-07 13:18
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 21.08.2018 r., znak WST-K.4260.23.2017.AL,MCD.40 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 22/2018 dla przedsięwzięcia pn. "Budowa ulicy Bursztynowej, Szmaragdowej, Turkusowej, Szafirowej, Brylantowej, Rubinowej i Perłowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Gryficach". 2018-08-27 11:27
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 21.08.2018 r., znak WST-K.4260.23.2017.AL,MCD.39 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 22/2018 dla przedsięwzięcia pn. "Budowa ulicy Bursztynowej, Szmaragdowej, Turkusowej, Szafirowej, Brylantowej, Rubinowej i Perłowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Gryficach". 2018-08-27 11:25
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15kV i 0,4kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV, złączy kablowych 0,4kV oraz słupa elektroenergetycznego 15kV na działkach nr 128/4, 182/5, 129, 160 obręb geodezyjny Zielin, 4/3, 4/4 obręb geodezyjny Gryfice 3, 7/1 obręb geodezyjny Gryfice 2. 2018-08-24 14:53
Ogłoszenie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków dla Gminy Gryfice 2018-08-24 13:25
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 49/3, obręb geodezyjny Gryfice 8 2018-08-24 13:15
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu niskiego ciśnienia na działce nr 254 i 244/19 przy ul. Łąkowej, obręb geodezyjny Gryfice 4 2018-08-23 15:34
Wyraź swoją opinię nt. projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gryfice. 2018-08-27 12:50
Punkt informacyjny ?Dobre konsultacje, dobry plan?. 2018-08-23 13:33
II etap konsultacji społecznych w ramach projektu grantowego "Dobre konsultacje, dobry plan" realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych i Fundację Stabilo. 2018-08-23 13:32
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociagu średniego ciśnienia na działce nr 10/1, obręb geodezyjny Gryfice 1. 2018-08-17 09:06
Zarządzenie Nr 1244/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2018 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 2018-08-10 11:30
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej w zakresie oświetlenia ulicznego na działkach nr 199, 194, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2018-07-25 07:39
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 132, 134, 138, obręb geodezyjny Grądy, gm. Gryfice. 2018-07-25 07:38
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 28 ul. Niekładzka, obręb geodezyjny Gryfice 2. 2018-07-25 07:37
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej oświetleniowej na działkach nr 62/34, 62/35, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2018-07-23 09:15
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu niskiego ciśnienia na działce nr 216/2, obręb geodezyjny Gryfice 6 2018-07-23 09:12
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej w zakresie oświetlenia ulicznego na działkach nr 8, 9/2, obręb geodezyjny Baszewice, gm. Gryfice. 2018-07-17 15:32
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu niskiego ciśnienia na działce nr 216/2, obręb geodezyjny Gryfice 6 2018-07-11 15:35
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociagu średniego ciśnienia na działce nr 10/1, obręb geodezyjny Gryfice 1. 2018-07-11 15:34
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej oświetleniowej na działkach nr 62/34, 62/35, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2018-07-11 15:33
Zarządzenie Nr 1218/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie odwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa w Sołectwie Kukań z miejscowościami Wołczyno i Krakowice 2018-07-02 14:17
Zarządzenie Nr 1217/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2018 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 2018-07-02 13:52
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej w zakresie oświetlenia ulicznego na działkach nr 199, 194, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2018-06-29 13:59
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej w zakresie oświetlenia ulicznego na działkach nr 8, 9/2, obręb geodezyjny Baszewice, gm. Gryfice. 2018-06-29 13:55
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 28 ul. Niekładzka, obręb geodezyjny Gryfice 2. 2018-06-29 13:53
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 132, 134, 138, obręb geodezyjny Grądy, gm. Gryfice. 2018-06-29 13:51
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na działce nr 15/7 i 48 przy ul. Niechorskiej, obręb geodezyjny Gryfice 1. 2018-06-29 13:42
Zarządzenie Nr 1205/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia III edycji konkursu Nasza wieś najładniejsza 2018-06-27 09:57
Zarządzenie Nr 1199/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa w Sołectwie Kukań z miejscowościami Wołczyno i Krakowice 2018-07-02 13:56
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. czerwcu 2018 r. LI sesja RM 2018-06-21 08:16
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na działce nr 15/7 i 48 przy ul. Niechorskiej, obręb geodezyjny Gryfice 1. 2018-06-13 15:13
Wody Polskie - Informacja o wniesieniu sprzeciwu, w drodze decyzji, do zgłoszenia wodnoprawnego, na wykonanie ziemnego stawu rybnego we wsi Kukań, działka nr 68, gmina Gryfice 2018-06-08 15:20
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15kV i 0,4kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV, złączy kablowych 0,4kV oraz słupa elektroenergetycznego SN na działkach nr 53, 104, 87/2, 128/4 obręb geodezyjny Zielin, 4/2 obręb geodezyjny Gryfice 3, 7/1 obręb geodezyjny Gryfice 2. 2018-06-06 15:33
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV w zakresie oswietlenia ulicznego na działce nr 206/2 i 218/6 ul. Sportowej, obręb geodezyjny Gryfice 7. 2018-05-23 15:27
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m.maju - L sesja RM. - 2018-05-18 09:15
Obwieszczenie Starosty Gryfickiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Strzeleckiej do ul. Szewskiej w Gryficach. 2018-05-14 14:38
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie drogi wewnętrznej na działce nr 285/4 przy ul. Niechorskiej, obręb geodezyjny Gryfice 1. 2018-05-08 15:29
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na działce nr 15/7 i 285/4 przy ul. Niechorskiej, obręb geodezyjny Gryfice 1 2018-05-08 15:28
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15kV i 0,4kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV, złączy kablowych 0,4kV oraz słupa elektroenergetycznego SN na działkach nr 53, 104, 87/2, 128/4 obręb geodezyjny Zielin, 4/2 obręb geodezyjny Gryfice 3, 7/1 obręb geodezyjny Gryfice 2. 2018-05-07 13:10
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV w zakresie oswietlenia ulicznego na działce nr 83 ul. Starogrodzka, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2018-05-07 13:09
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 376/1 przy ul. J. Dabskiego 36 (dach budynku mieszkalnego wielorodzinnego), obręb geodezyjny Gryfice 7. 2018-05-07 13:09
INFORMACJA Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - zgłoszenie wodnoprawne m. Kukań 2018-05-07 10:33
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV w zakresie oswietlenia ulicznego na działce nr 206/2 i 218/6 ul. Sportowej, obręb geodezyjny Gryfice 7. 2018-04-26 14:16
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach XLIX sesja RM. 2018-04-20 12:59
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 8/31, obręb geodezyjny Barkowo, gm. Gryfice. 2018-04-20 12:14
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 211, obręb geodezyjny Rybokarty, gm. Gryfice. 2018-04-20 12:13
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 65, obręb geodezyjny Górzyca, gm. Gryfice. 2018-04-20 12:13
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wyznaczeniu nowego terminu wydania postanowienia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa ulicy Bursztynowej, Szmaragdowej, Turkusowej, Szafirowej, Brylantowej, Rubinowej i Perłowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Gryficach". 2018-04-18 08:34
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o zmianie nazwy przedsięwzięcia z "Przebudowa ulic Bursztynowej, Szmaragdowej, Turkusowej, Szafirowej, Brylantowej, Rubinowej i Perłowej w Gryficach" na "Budowa ulicy Bursztynowej, Szmaragdowej Turkusowej, Szafirowej, Brylantowej, Rubinowej i Perłowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Gryficach" w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. 2018-04-18 08:32
Obwieszczenie Starosty Gryfickiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyjiz o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Strzeleckiej do ul. Szewskiej w Gryficach. 2018-04-18 08:23
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie drogi wewnętrznej na działce nr 285/4 przy ul. Niechorskiej, obręb geodezyjny Gryfice 1. 2018-04-12 14:37
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na działce nr 15/7 i 285/4 przy ul. Niechorskiej, obręb geodezyjny Gryfice 1. 2018-04-12 14:35
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 376/1 przy ul. J. Dabskiego 36 (dach budynku mieszkalnego wielorodzinnego), obręb geodezyjny Gryfice 7. 2018-04-11 09:10
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV w zakresie oswietlenia ulicznego na działce nr 83 ul. Starogrodzka, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2018-04-10 08:49
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15kV i 0,4kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV, złączy kablowych 0,4kV oraz słupa elektroenergetycznego SN na działkach nr 53, 104, 87/2, 128/4 obręb geodezyjny Zielin, 4/2 obręb geodezyjny Gryfice 3, 7/1 obręb geodezyjny Gryfice 2. 2018-04-10 08:48
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. kwietniu 2018 r. 2018-04-06 08:39
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 8/31, obręb geodezyjny Barkowo, gm. Gryfice. 2018-03-27 14:51
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 211, obręb geodezyjny Rybokarty, gm. Gryfice. 2018-03-27 14:51
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 65, obręb geodezyjny Górzyca, gm. Gryfice. 2018-03-27 14:50
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o podjęciu zawieszenego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 8/31, obręb geodezyjny Barkowo, gm. Gryfice. 2018-03-22 15:29
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o podjęciu zawieszenego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 211, obręb geodezyjny Rybokarty, gm. Gryfice. 2018-03-22 15:29
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o podjęciu zawieszenego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 65, obręb geodezyjny Górzyca, gm. Gryfice. 2018-03-22 15:28
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 16 marca 2018 r., znak: WST-K.420.6.2018.MK.8 w sprawie wyznaczenia nowego terminu wydania postanowienia dot. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy Gryfic - połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. niechorska) i nr 105 (ul. Piastów)". 2018-03-22 12:23
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. marcu 2018 r.-XLVIII sesja RM. 2018-03-21 09:51
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w dniu 13.03.2018 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2018-03-15 09:36
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. marcu 2018 r. 2018-03-02 14:37
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 23/3 i 7/1 przy ul. J. Piłsudskiego, obręb geodezyjny Gryfice 2. 2018-02-27 13:54
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie parkingów oraz dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 15/7 przy ul. Niechorskiej, obręb geodezyjny Gryfice 1 2018-02-23 11:04
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. lutym XLVII sesja RM 2018-02-22 14:03
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 106, obręb geodezyjny Brodniki, gm. Gryfice. 2018-02-21 09:58
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. lutym 2018 r. 2018-02-21 08:43
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji projektu dokumentu pn: "Program Rewitalizacji dla Gminy Gryfice na lata 2017-2023" 2018-02-20 09:04
Obwieszczenie Burmistrza Trzebiatowa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej dn 180 PE wraz z urządzeniami na działce nr 94 - obręb geodezyjny Gryfice 9, 24 - obręb geodezyjny Stawno-Sokołów, 84, 90, 93, 132 i 140 - obręb geodezyjny Lubieszewo, gm. Gryfice. 2018-02-15 10:34
Obwieszczenie Burmistrza Trzebiatowa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z kanalizacją teletechniczną na działkach nr 86, 83/10, 81/1, 95/19, 97/4, 95/5, 96/1, 98/4, 98/3, 105, 49, 89/15, 83/14 i 84, obręb geodezyjny Gryfice 5. 2018-02-15 10:34
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. lutym 2018 r. 2018-02-15 07:49
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie parkingów oraz dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą technicznąna działce nr 15/7 przy ul. Niechorskiej, obręb geodezyjny Gryfice 1. 2018-02-08 14:30
Terminy posiedzen stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. lutym 2018 r. 2018-02-02 11:45
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 206/2 i 220/4 przy ul. Sportowej oraz 274/4, 275/1, 275/2, 2736 przy ul. Brzozowej, obręb geodezyjny Gryfice 7. 2018-01-29 11:23
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 106, obręb geodezyjny Brodniki, gm. Gryfice. 2018-01-23 15:29
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2018 przez organizacje pozarządowe, ujętego w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 2018-02-16 13:34
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 89 i 154, obręb geodezyjny Dziadowo, gm. Gryfice. 2018-01-10 15:26
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 7/7 i 17, obręb geodezyjny Raduń, gm. Gryfice. 2018-01-10 15:24
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 99 przy ul. Osadniczej, obręb geodezyjny Gryfice 9. 2018-01-10 15:24
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 119 przy ul. Sosnowej, obręb geodezyjny Gryfice 7. 2018-01-10 15:23
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 1/5 i 21 przy ul. Starogrodzkiej, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2018-01-10 15:23
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 221 przy ul. Brzozowej, obręb geodezyjny Gryfice 7. 2018-01-10 15:22
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 19, obręb geodezyjny Brodniki, gm. Gryfice. 2018-01-10 15:20
Obwieszczenie Burmistrza Trzebiatowa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej oświetleniowej oraz słupów oświetleniowych na działkach nr 63 i 62/36 przy ul. Ogrodowej, obręb geodezyjny Gryfice 8 2018-01-08 11:42
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wyznaczeniu nowego terminu wydania postanowienia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulic Bursztynowej, Szmaragdowej, Turkusowej, Szafirowej, Brylantowej, Rubinowej i Perłowej w Gryficach". 2018-01-08 11:40
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Gryficach ogłasza drugi ustny przetarg (licytacja) na sprzedaż autobusu Autosan 2018-01-18 14:25
Obwieszczenie Burmistrza Trzebiatowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej oświetleniowej oraz słupów oświetleniowych na działkach nr 63 i 62/36 przy ul. Ogrodowej, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2018-02-15 10:23
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 89 i 154, obręb geodezyjny Dziadowo, gm. Gryfice. 2017-12-11 15:38
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 7/7 i 17, obręb geodezyjny Raduń, gm. Gryfice. 2017-12-11 15:37
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 23/3 i 7/1 przy ul. J. Piłsudskiego, obręb geodezyjny Gryfice 2. 2017-12-11 15:36
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 99 przy ul. Osadniczej, obręb geodezyjny Gryfice 9. 2017-12-11 15:35
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 119 przy ul. Sosnowej, obręb geodezyjny Gryfice 7. 2017-12-11 15:34
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 1/5 i 21 przy ul. Starogrodzkiej, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2017-12-11 15:33
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 221 przy ul. Brzozowej, obręb geodezyjny Gryfice 7. 2017-12-11 15:32
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 206/2 i 220/4 przy ul. Sportowej oraz 274/4, 275/1, 275/2, 2736 przy ul. Brzozowej, obręb geodezyjny Gryfice 7. 2017-12-11 15:31
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 19, obręb geodezyjny Brodniki, gm. Gryfice. 2017-12-11 15:29
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Gryficach ogłasza ustny przetarg (licytacja) na sprzedaż autobusu Autosan 2017-12-08 13:10
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m grudniu 2017 r. 2017-12-06 11:20
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji nr 18/2017 z dnia 24.11.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty. 2017-12-05 13:00
Konsultacje społeczne w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gryfice 2017-11-24 11:30
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. listopadzie 2017 r. XLI sesja RM. 2017-11-22 11:19
Informacja o podstawowej kwocie dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1-2 oraz statystycznej liczbie dzieci, uczniów oraz uczestników zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, o której mowa w art. 78c ustawy o systemie oświaty - po dokonanej aktualizacji wg stanu na 30.09.2017 r. 2017-11-21 12:59
10.11.2017 - 24.11.2017 Konsultacje społeczne "Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2018" 2017-11-10 14:23
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcnika gazociagu niskiego ciśnienia na działce nr 216/2 ul. Panoramiczna, obręb geodezyjny Gryfice 6. 2017-11-09 13:12
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 8/31, obręb geodezyjny Barkowo, gm. Gryfice. 2017-11-07 13:13
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 211, obręb geodezyjny Rybokarty, gm. Gryfice. 2017-11-07 13:13
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 65, obręb geodezyjny Górzyca, gm. Gryfice. 2017-11-07 13:11
Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie i możliwości zgłaszania uwag do oferty na relizację zadania publicznego 2017-11-03 11:37
Terminy podiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. październiku 2017 r.-XL sesja RM. 2017-10-23 09:07
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcnika gazociagu niskiego ciśnienia na działce nr 216/2 ul. Panoramiczna, obręb geodezyjny Gryfice 6. 2017-10-13 10:20
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn: "Program Rewitalizacji dla Gminy Gryfice na lata 2017-2023" 2017-10-12 10:04
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. październiku 2017 r. 2017-10-11 14:53
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty. 2017-10-04 11:01
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. wrześniu 2017 r.-XXXIX sesja RM. 2017-09-22 10:18
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 8/31, obręb geodezyjny Barkowo, gm. Gryfice. 2017-09-13 14:54
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 211, obręb geodezyjny Rybokarty, gm. Gryfice. 2017-09-13 14:53
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 65, obręb geodezyjny Górzyca, gm. Gryfice. 2017-09-13 14:53
Formularz wniosków - Konsultacje społeczne dotyczące opracowania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gryfice 2017-09-08 08:32
Obwieszczenie Burmistrza Wolina w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 223, obręb geodezyjny Przybiernówko, gm. Gryfice. 2017-09-05 08:58
Informacja o terminie dokonania wpłaty III raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w roku bieżącym 2017-09-04 13:49
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulic Bursztynowej, Szmaragdowej, Turkusowej, Szafirowej, Brylantowej, Rubinowej i Perłowej w Gryficach". 2017-08-29 10:29
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. sierpniu 2017 r. - XXXVIII sesja RM. 2017-08-24 10:58
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2017-08-17 14:56
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice w rejonie ul. J. Piłsudskiego 2017-08-17 14:54
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. sierpniu 2017 r. 2017-08-11 08:40
Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ( tryb pozakonkursowy) ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie i o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego. 2017-08-07 11:16
Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ( tryb pozakonkursowy) ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie i o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego. 2017-08-07 11:15
Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ( tryb pozakonkursowy) ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie i o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego. 2017-08-07 11:11
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociagu niskiego ciśnienia dn40PE na działkach nr 216/2, 230/5 ul. Panoramiczna, obręb geodezyjny Gryfice 6. 2017-08-02 09:12
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 25.07.2017 r., znak WST-K.4207.24.2017.PC.11 o wydaniu postanowienia z dnia 25.07.2017 r., znak: WST-K.4027.24.2017.PC.9, w którym nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej drogi ul. Pomorska w Gryfiach (od drogi powiatowej 3204Z) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 105 (Borzyszewo). 2017-08-01 10:50
Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 223, obręb geodezyjny Przybiernówko, gm. Gryfice. 2017-07-31 14:49
informacja o terminach składania wniosków na : 500+ - świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny 2017-07-25 13:24
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. lipcu 2017 r. XXXVII sesja RM. 2017-07-13 14:47
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociagu niskiego ciśnienia dn40PE na działkach nr 216/2, 230/5 ul. Panoramiczna, obręb geodezyjny Gryfice 6. 2017-07-04 15:24
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 26.06.2017 r., znak WST-K.4207.24.2017.PC. dotyczące przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej drogi ul. Pomorska w Gryfiach (od drogi powiatowej 3204Z) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 105 (Borzyszewo). 2017-07-04 12:31
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach nr 245, 262 przy ul. Błonie, obręb geodezyjny Gryfice 4. 2017-07-04 12:29
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach nr 79/1, 116, 117 obręb geodezyjny Brodniki, gm. Gryfice. 2017-07-04 12:28
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. lipcu 2017 r. 2017-07-04 08:14
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Gryficach w m. czerwcu 2017 r. 2017-06-26 10:53
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na poziomie piwnicyw budynku przychodnina ośrodek hiperbarii na działce nr 15/7 przy ul. Niechorskiej, obręb geodezyjny Gryfice 1. 2017-06-16 13:24
Dzień otwarty w Delegaturach Krajowego Biura Wyborczego 2017-06-16 08:40
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. czerwcu 2017 r. 2017-06-13 13:24
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach nr 79/1, 116, 117 obręb geodezyjny Brodniki, gm. Gryfice. 2017-06-12 13:19
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach nr 245, 262 przy ul. Błonie, obręb geodezyjny Gryfice 4. 2017-06-12 13:19
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. czerwcu 2017 r. 2017-06-09 09:18
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na poziomie piwnicyw budynku przychodnina ośrodek hiperbarii na działce nr 15/7 przy ul. Niechorskiej, obręb geodezyjny Gryfice 1. 2017-06-01 15:03
Obwieszczenie Burmistrza Trzebiatowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie Szkoły Podstawowej w Górzycy na działce nr 178/3, obręb geodezyjny Górzyca, gm. Gryfice. 1 2017-06-01 15:01
Informacja o podstawowej kwocie dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1-2 oraz statystycznej liczbie dzieci, uczniów oraz uczestników zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, o której mowa w art. 78c ustawy o systemie oświaty 2017-05-31 15:00
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. czerwcu 2017 r. 2017-05-30 09:31
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 19.05.2017 r., znak WST-K.4207.24.2017.PC.3 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej drogi ul. Pomorska w Gryfiach (od drogi powiatowej 3204Z) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 105 (Borzyszewo). 2017-05-29 10:32
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach-XXXV sesja RM. 2017-05-26 08:10
Obwieszczenie Burmistrza Trzebiatowa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbiórce istniejącego budynku socjalnego oraz budowie nowego budynku socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 103 przy ul. Sportowej, obręb geodezyjny Gryfice 7. 2017-05-11 14:35
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części istniejacego budynku handlowego na portiernię szpitalną na działce nr 15/7 przy ul. Niechorskiej, obręb geodezyjny Gryfice 1. 2017-05-10 08:35
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. maju 2017 r. 2017-05-04 12:13
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice w rejonie ul. J. Piłsudskiego 2017-04-27 11:15
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. kwietniu 2017 r. 2017-04-21 10:01
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociagu średniego ciśnienia na działkach nr 102, 111, 112, 113, 116, 440/14, obręb geodezyjny Brodniki, gm. Gryfice 2017-04-18 13:13
Obwieszczenie Burmistrza Trzebiatowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbiórce istniejącego budynku socjalnego oraz budowie nowego budynku socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 103 przy ul. Sportowej, obręb geodezyjny Gryfice 7. 2017-04-14 10:40
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr 106, 92/2 obręb geodezyjny Rzęskowo, gm. Gryfice. 2017-04-14 10:32
Zawiadomienia o zwołaniu zebrania wiejskiego - KATALOG -
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr 106, 92/2 obręb geodezyjny Rzęskowo, gm. Gryfice. 2017-03-21 13:28
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociagu średniego ciśnienia dn 40 PE na działce nr 63/13 ul. Orzechowa, obręb geodezyjny Gryfice 7. 2017-03-16 15:05
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci energetycznej na działkach nr 31 obręb geodezyjny Jabłonowo, 253/1, 253/9 Borzyszewo, gm. Gryfice. 2017-03-16 15:00
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociagu średniego ciśnienia na działkach nr 369/15 i 369/8, obręb geodezyjny Rzęskowo, gm. Gryfice. 2017-03-16 14:56
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. marcu 2017 r. 2017-03-08 15:08
Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym w dniu 08.03.2017 r. 2017-03-06 14:32
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach nr 79/2, 75, 77/6, 77/7 przy ul. Spacerowej, obręb geodezyjny Gryfice 7. 2017-03-03 08:12
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci energetycznej na działkach nr 31, 253/1, 253/9 Borzyszewo, gm. Gryfice. 2017-02-10 12:52
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach nr 79/2, 75, 77/6, 77/7 przy ul. Spacerowej, obręb geodezyjny Gryfice 7. 2017-02-07 15:20
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociagu średniego ciśnienia dn 40 PE na działce nr 63/13 ul. Orzechowa, obręb geodezyjny Gryfice 7. 2017-02-07 15:09
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągów średniego ciśnienia dn 125/90/63/40 PE na dziłkach nr: - 554/4 obręb geodezyjny Gryfice 4; - 20, 10/2, 53/6, 15/2, 285/7 obręb geodezyjny Gryfice 1; - 118/1, 139, 140/3, 140/13, 141/13, 144/1, 142/12, 145/18, 439/6, 424/178, 424/113, 424/8 obręb geodezyjny Rzęskowo. 2017-02-07 15:03
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13.01.2017 r. o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2017 r. 2017-02-06 12:23
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2017 roku w drodze zlecenia - KATALOG -
Terminy posiedzen stalych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. lutym 2017 r. XXXII sesja RM. 2017-02-02 15:14
Materiały dotyczące lokalizacji i godzin funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Gryfickim 2017-01-24 11:13
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w sprawie konsultacji skierowanych do organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Gryfice 2017-01-20 11:52
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociagu średniego ciśnienia na działkach nr 102, 111, 112, 113, 116, 440/14, obręb geodezyjny Brodniki, gm. Gryfice 2017-01-17 10:55
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociagu średniego ciśnienia na działkach nr 369/15 i 369/8, obręb geodezyjny Rzęskowo, gm. Gryfice. 2017-01-17 10:52
Ogłoszenie wyników o wyborze Partnera do wspólnej realizacji projektu 2017-01-10 15:03
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach - XXXI sesja RM. 2016-12-21 08:21
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na rok 2017 2016-12-16 09:59
Ogłoszenie naboru Partnerów do wspólnej realizacji Projektu 2016-12-12 15:02
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji nr 77/2016 z dnia 10.11.2016 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu dystrybucyjnego na działce nr 8/3 obręb geodezyjny Gryfice 2, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S. A. 2016-11-28 10:45
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji nr 16/2016 z dnia 18.11.2016 r. o zewoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 105 z drogą powiatową nr 0135Z do m. Raduń, w km 23+772. 2016-11-28 09:36
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach-grudzień 2016 2016-11-25 09:40
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach-listopad 2016 r. 2016-11-18 12:38
Obwieszczenie Burmistrza Trzebiatowa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie świetlicy wiejskiej na działce nr 14/29, obręb geodezyjny Rzęsin, gm. Gryfice 2016-11-03 15:25
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zewoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 105 z drogą powiatową nr 0135Z do m. Raduń, w km 23+772. 2016-10-31 13:34
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach-październik 2016 r. 2016-10-27 08:53
Protokół z przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych 2016-10-26 14:46
Informacja dotycząca konsultacji społecznych w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 2016-10-25 09:33
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinku gazociagu dystrybucyjnego na działce nr 8/3 obręb geodezyjny Gryfice 2, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S. A. 2016-10-11 15:25
Zapytanie ofertowe - psycholog 2016-10-11 12:57
Informacja FEAD 2016 - dystrybucja artkułów żywnościowych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Gryfice w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 2016-10-10 10:08
Zarządzenie Nr 624/2016 z dnia 23 września 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2016 przez organizacje pozarządowe ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 2016-10-06 09:59
Zaproszenie na bezpłatne szkolenie dla rolników powiatu gryfickiego 2016-10-05 09:19
Obwieszczenie Burmistrza Trzebiatowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie świetlicy wiejskiej na działce nr 14/29, obręb geodezyjny Rzęsin, gm. Gryfice 2016-09-29 09:20
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu w sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 10/2016 z dnia 19 maja 2016 r. dotyczącej inwestycji polegającej na budowie budynku przedszkola publicznego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 232 przy ul. Sportowej, obręb geodezyjny Gryfice 7.j, obręb geodezyjny Gryfice 7. 2016-09-23 12:12
Zarządzenie Nr 616/2016 z dnia 19 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 2016-09-22 10:39
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie oświetlenia ulicznego na działkach nr 53, 35/2, obręb geodezyjny Zielin, gm. Gryfice. 2016-09-21 15:31
Terminy posiedzdń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach-wrzesien 2016 r. 2016-09-19 09:39
Zarządzenie Nr 597/2016 Burmistrza Gryfic z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2016 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 2016-09-02 12:47
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu w sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 24/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. dotyczącej inwestycji polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 62/3, obręb geodezyjny Baszewice, gm. Gryfice. 2016-09-01 11:38
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach-wrzesień 2016 r. 2016-08-31 12:18
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 10/2016 z dnia 19 maja 2016 r. dotyczącej inwestycji polegającej na budowie budynku przedszkola publicznego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 232 przy ul. Sportowej, obręb geodezyjny Gryfice 7. 2016-08-30 09:04
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie oświetlenia ulicznego na działkach nr 35/2 i 53, obręb geodezyjny Zielin, gm. Gryfice 2016-08-24 10:50
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kamień Pomorski w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej w ciągu ul. Wierzbowej wraz z niebędną infrastrukturą techniczną na działce nr 89 obręb Gryfice 9 oraz działkach nr 66, 98/2, 49, 74, 101, 43 obręb Gryfice 7. 2016-08-23 13:23
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach-sierpień 2016 r. 2016-08-23 11:36
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 24/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. dotyczącej inwestycji polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 62/3, obręb geodezyjny Baszewice, gm. Gryfice. 2016-08-30 09:01
Obwieszczenie Burmistrza Trzebiatowa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 17/1, 14/24, 13, 14/2, 14/25 obręb geodezyjny Rzęsin, gm. Gryfice. 2016-08-01 12:19
Obwieszczenie Burmistrza Trzebiatowa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie infrastrukrury elektroenergetycznej oświetlenia terenu w Gryficach przy ul. Niekładzkiej na działce nr 10 obręb Gryfice 2 i działce 28 obręb Gryfice 1. 2016-08-01 12:18
Zarządzenie Nr 530/2016 Burmistrza Gryfic z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu Nasza wieś najładniejsza 2016-06-24 13:25
Obwieszczenie Burmistrza Trzebiatowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 17/1, 14/24, 13, 14/2, 14/25 obręb geodezyjny Rzęsin, gm. Gryfice. 2016-06-24 09:22
Obwieszczenie Burmistrza Trzebiatowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie infrastrukrury elektroenergetycznej oświetlenia terenu w Gryficach przy ul. Niekładzkiej na działce nr 10 obręb Gryfice 2 i działce 28 obręb Gryfice 1. 2016-06-23 08:10
Obwieszczenie Burmistrza gminy Kamień Pomorski o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej w ciągu ul. Wierzbowej wraz z niebędną infrastrukturą techniczną na działce nr 89 obręb Gryfice 9 oraz działkach nr 66, 98/2, 49, 74, 101, 43 obręb Gryfice 7. 2016-06-20 08:56
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach-czerwiec 2016 r. 2016-06-15 09:11
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku przedszkola publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 232 przy ul. Sportowej, obręb geodezyjny Gryfice 7. 2016-06-02 09:49
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2016 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 2016-06-24 11:48
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach-maj 2016 2016-05-16 12:40
Obwieszczenie Starosty Gryfickiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie łącznika ulic Wesołej i Osadniczej w Gryficach. 2016-04-26 11:27
Zapytanie ofertowe - świadczenie usług z zakresu pomocy psychologicznej kierowanych do rodzin, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej jak i rodzin, w których istnieje zagrożenie umieszczenia dzieci w pieczy a także do rodzin z dziećmi, objętych procedurą Niebieskiej Karty 2016-05-25 10:44
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2016 przez organizacje pozarządowe, ujętego w budżecie Gminy w rozdziale 85121 ochrona zdrowia 2016-06-01 13:53
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2016 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 2016-05-25 10:41
Zarządzenie Nr 488/2016 Burmistrza Gryfic z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa w Sołectwie Zielin 2016-04-20 14:55
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku przedszkola publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 232 przy ul. Sportowej, obręb geodezyjny Gryfice 7. 2016-04-18 15:30
Zarządzenie Nr 481/2016 Burmistrza Gryfic z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa w Sołectwie Smolęcin 2016-04-12 15:08
Obwieszczenie Starosty Gryfickiego - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie łącznika ulic Wesołej i Osadniczej w Gryficach. 2016-04-11 08:13
Obwieszczenie Burmistrza Płotów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącego ciagu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem oraz budowie sieci oświetlenia ulicznego na działkach nr 249, 242/1, 240 przy ul. Nowy Świat/Górska, obręb geodezyjny Gryfice 5 2016-03-18 11:41
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2016 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 2016-04-01 10:28
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach-marzec2016 r. 2016-03-11 11:55
Rodzina 500+ Świadczenia wychowawcze 2016-03-03 14:41
Obwieszczenie Burmistrza Płotów o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącego ciagu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem oraz budowie sieci oświetlenia ulicznego na działkach nr 249, 242/1, 240 przy ul. Nowy Świat/Górska, obręb geodezyjny Gryfice 5 2016-03-03 11:46
Terminy posiedzen stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach-luty2016 r. 2016-02-18 11:42
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2016 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 2016-04-01 10:26
Obwieszczenie Burmistrza Płotów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącego ciagu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem oraz budowie sieci oświetlenia ulicznego na działkach nr 249, 242/1, 240 przy ul. Nowy Świat/Górska, obręb geodezyjny Gryfice 5. 2016-02-04 09:52
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2016 roku w drodze zlecenia 2016-02-26 08:00
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach-styczen 2016 r. 2016-01-20 15:19
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach-styczen 2016 r. 2016-01-08 13:34
UWAGA - PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 2016-01-05 14:28
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 62/3, obręb geodezyjny Baszewice, gm. Gryfice. 2016-01-05 09:37
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 447/1, obręb geodezyjny Borzyszewo, gm. Gryfice. 2016-01-05 09:36
Obwieszczenie Burmistrza Trzebiatowa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przpompownią z przepompownią dla budynków mieszkalnych przy ul. Kamienna Brama nr 4, 5, 6 na działkach nr 220/4, 220/5, 220/6, 220/7, 220/8, obręb geodezyjny Gryfice 5. 2016-01-05 09:25
Zarządzenie Nr 379/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2016 przez organizacje pozarządowe, ujętego w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 2015-12-28 10:57
Terminy posiedzień stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach- XIX sesja RM. 30 grudnia 2015 r. 2015-12-22 12:58
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi publicznej na działce nr 40, obręb geodezyjny Gryfice 9. 2015-12-16 11:56
Obwieszczenie Burmistrza Trzebiatowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przpompownią z przepompownią dla budynków mieszkalnych przy ul. Kamienna Brama nr 4, 5, 6 na działkach nr 220/4, 220/5, 220/6, 220/7, 220/8, obręb geodezyjny Gryfice 5. 2015-11-25 15:17
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2015-11-24 15:44
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2015-11-24 15:41
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 62/3, obręb geodezyjny Baszewice, gm. Gryfice. 2015-11-19 15:31
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego na działkach nr 6, 19, 23, obręb geodezyjny Barkowo, gm. Gryfice. 2015-11-19 15:30
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 447/1, obręb geodezyjny Borzyszewo, gm. Gryfice. 2015-11-19 15:27
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi publicznej na działce nr 40, obręb geodezyjny Gryfice 9. 2015-11-18 12:48
Terminy posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Gryficach-XVII sesja RM Listopad 2015 r. 2015-11-18 09:06
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 90/40 PE na działkach nr - 43 obręb geodezyjny Gryfice 10, - 12, 8/2, 7/1, 10, 8/3 obręb geodezyjny Gryfice 2, - 28, 30 obręb geodezyjny Gryfice 1, - 13/2, 30/1 obręb geodezyjny Niekładź 2015-11-05 08:08
Terminy posiedzeń stałych Komisji rady Miejskiej w Gryficach - listopad 2015 2015-10-30 10:21
Terminy posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Gryficach-październik 2015-10-23 09:34
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w dniu 15.10.2015 r. z posiedzenia Komisji Konkursowej w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2015-10-22 12:55
PRAWO POMOCY W POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI 2015-10-20 15:23
Wykaz danych teleadresowych dla mieszkańców Gryfic celem zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia. 2015-10-15 08:36
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 90/40 PE na działkach nr - 43 obręb geodezyjny Gryfice 10, - 12, 8/2, 7/1, 10, 8/3 obręb geodezyjny Gryfice 2, - 28, 30 obręb geodezyjny Gryfice 1, - 13/2, 30/1 obręb geodezyjny Niekładź. 2015-10-07 13:19
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 90/63 PE na działkach nr 13/2 obręb geodezyjny Niekładź, 30, 23/1, 23/2, 31/12 obręb geodezyjny Prusinowo. 2015-09-22 15:22
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63/40 PE na działkach nr 89 ul. J. Dąbskiego i dz. nr 63/13 obręb geodezyjny Gryfice 7. 2015-09-22 15:10
Informacja o terminie dokonania wpłaty III raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w roku bieżącym 2015-09-08 10:56
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu niskiego ciśnienia dn 125/90 PE 100 SDR na działkach nr 216/2 ul. Panoramiczna i 376/13 ul. Widokowa, obręb geodezyjny Gryfice 6. 2015-09-07 14:58
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 90/63 PE na działkach nr: 13/2 obręb geodezyjny Niekładź, 30, 23/1, 23/2, 31/12 obręb geodezyjny Prusinowo. 2015-08-20 09:25
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr: 89 obręb geodezyjny Gryfice 9, 63/13 obręb geodezyjny Gryfice 7. 2015-08-19 15:20
Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na wynajem pomieszczeń kuchennych wraz zapleczem i wyposażeniem w Szkole Podstawowej Nr 4 w Gryficach 2015-08-17 12:17
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu niskiego ciśnienia dn 125/90 PE 100 SDR na działkach nr 216/2 ul. Panoramiczna i 376/13 ul. Widokowa, obręb geodezyjny Gryfice 6. 2015-08-05 12:47
Wyniki zapytania ofertowego na usługę psychologa 2015-06-15 09:53
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii energetycznej napowietrznej 15 kV na odcinku skrzyżowania z istniejącą linią napowietrzną 110 kV relacji Gryfice-Trzebiatów na działkach nr 15, 4, 7/35 obręb geodezyjny Raduń, gm. Gryfice 2015-06-09 15:20
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryficach informuje ... 2015-05-22 12:46
Zapytanie ofertowe - psycholog 2015-05-18 09:16
Terminy posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Gryficach-maj 2015 2015-05-15 09:16
Urządu Stanu Cywilnego w Gryficach informuje ... 2015-05-12 09:41
Informacja o terminie dokonania wpłaty II raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w roku bieżącym 2015-05-11 11:35
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii energetycznej napowietrznej 15 kV na odcinku skrzyżowania z istniejącą linią napowietrzną 110 kV relacji Gryfice-Trzebiatów na działkach nr 15, 4, 7/35 obręb geodezyjny Raduń, gm. Gryfice 2015-05-08 14:56
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania I piętra i poddasza budynku Prokuratury Rejonowej w Gryficach z funkcji mieszkalnej na pomieszczenia biurowe prokuratury na działce nr 54 przy ul. 11-go Listopada, obręb geodezyjny Gryfice 5. 2015-05-05 11:58
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn 125 PE na działkach nr 463 ul. Mała i 462 ul. Sopocka, obręb geodezyjny Gryfice 4. 2015-04-03 08:10
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania I piętra i poddasza budynku Prokuratury Rejonowej w Gryficach na działce nr 54 przy ul. 11-go Listopada, obręb geodezyjny Gryfice 5. 2015-04-02 09:38
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym: Otok, Trzygłów, Rzęsin, Kołomąć, Borzyszewo, Raduń, Prusinowo, Wołczyno, Borzęcin. 2015-03-27 11:54
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2015 2015-03-20 08:17
Obwieszczenie - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn 125 PE na działkach nr 463 ul. Mała i 462 ul. Sopocka, obręb geodezyjny Gryfice 4. 2015-03-17 14:15
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 3205Z ul. Rapackiego wraz z wymianą nawierzchni chodników oraz budowie kanalizacji sanitarnej na działce nr 550, obręb geodezyjny Gryfice 4. 2015-03-04 15:27
Lista kandydatów na członków komisji konkursowych Gminy Gryfice do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizcję zadań w 2015 roku. 2015-03-02 14:22
NOWE DOWODY OSOBISTE OD 1 MARCA 2015 2015-02-10 12:48
Obwieszczenie Burmistrza Płotów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej ul. Starogrodzka "bis" na działkach nr 1/3, 1/5, 86/6, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2015-02-09 08:19
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wydzieleniu gruntu pod drogę publiczną na działce nr 24/5, obręb geodezyjny Rzęsin, gm. Gryfice. 2015-02-06 13:07
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wydzieleniu gruntu pod drogę publiczną na działce nr 55, obręb geodezyjny Sikory, gm. Gryfice. 2015-02-06 13:06
Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2015 r. w drodze zlecenia 2015-02-04 15:23
Obwieszczenie - wszczęcie postępowania administracyje w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na przebudowie drogi powiatowej nr 3205Z ul. Rapackiego wraz z wymianą nawierzchni chodników oraz budowie kanalizacji sanitarnej na działce nr 550, obręb geodezyjny Gryfice 4. 2015-01-28 15:36
Zarządzenie Nr 35/2015 Burmistrza Gryfic w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego ujętego w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 przez organizacje pozarządowe. 2015-01-22 14:42
Obwieszczenie Burmistrza Płotów w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej ul. Starogrodzka "bis" na działkach nr 1/3, 1/5, 86/6, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2015-01-21 11:05
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na zagospodarowaniu terenu przy Baszcie Prochowej na działkach nr 52, 53, 54/9 obręb geodezyjny Gryfice 10. 2015-01-16 11:59
Zarządzenie Nr 1307/2014 Burmistrza Gryfic w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 przez organizacje pozarządowe. 2014-12-09 14:49
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert 2014-12-08 15:14
Zarządzenie Nr 1305/2014 z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie konsultacji Programu Współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 2014-11-21 15:15
obwieszczenie Burmistrza Płotów - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Budowie sieci wodociągowej de 90PE na dz. dr nr 453, 449 oraz dz. nr 4 i 452/3 wraz z przyłączami de32PE do dz. nr 330/3, 330/4, 330/5, 330/6 i 330/7 obręb Rzęsin, gm. Gryfice" 2014-11-19 10:30
obwieszczenie Burmistrza Nowogardu - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu przy Baszcie Prochowej w Gryficach na działkach nr 52, 53, 54/9 przy ul. Leśnej i Nadbrzeżnej. 2014-11-03 09:44
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn125PE na działkach nr 554/4, 516, 563/2, 559, 451/1 obręb geodezyjny Gryfice 4. 2014-10-30 15:30
obwieszczenie Burmistrza Płotów - zakończenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2014-10-27 08:20
Terminy posiedzeń stałych komisji Rrady Miejskiej w Gryficach - pażdziernik 2014 r. 2014-10-24 14:26
Obwieszczenie - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dz. nr 554/4, 516, 563/2, 559, 451/1 obręb geodezyjny Gryfice 4. 2014-10-02 09:34
Obwieszczenie - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dz. nr 453, 449, 4, 452/3, 330/3, 330/4, 330/5, 330/6, 330/7 obręb geodezyjny Rzęsin, gm. Gryfice. 2014-10-01 14:31
terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach - wrzesień 2014 r. 2014-09-22 15:02
Informacja o terminie dokonania wpłaty III raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w roku bieżącym 2014-09-16 14:51
Zarządzenie nr 1212/2014 Burmistrza Gryfic z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finanowej uczniom na zakup podreczników i materiałów edukacyjnych 2014-08-18 10:41
Zarządzenie Nr 1213/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 2014-08-13 13:09
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH Z WYPOSAŻENIEM W GIMNAZJUM NR 2 W GRYFICACH 2014-08-07 09:15
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dz. nr 298, 146 ul. Mickiewicza, obręb Gryfice 5. 2014-07-25 09:35
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dz. nr 98/23 obręb geodezyjny Smolęcin. 2014-07-25 09:29
Zmiany w przepisach o zbiórkach publicznych - informacja 2014-07-16 12:31
Obwieszczenie - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dz. nr 298, 146 ul. Mickiewicza, obręb geodezyjny Gryfice 5. 2014-07-03 13:59
Wyniki zapytania ofertowego na świadczenie usługi terapeuty rodzinnego 2014-06-17 14:59
Obwieszczenie - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dz. nr 98/23 obręb geodezyjny Smolęcin. 2014-06-16 13:51
terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach - czerwiec 2014 r. absolutorium 2014-06-09 14:01
Zarządzenie nr 1140/2014 Burmistrza Gryfic z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2014 przez organizacje pozarządowe, ujętego w gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 2014-06-02 12:42
Obwieszczenie - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dz. nr 463 ul. Mała i 593 ul. Melchiora Wańkowicza, obręb geodezyjny Gryfice 4. 2014-05-29 15:30
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dz. nr 63/13 obręb geodezyjny Gryfice 7.. 2014-05-27 08:46
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach - XLVIII sesja RM. 2014-05-26 09:33
Zapytanie ofertowe -terapeuta rodzinny 2014-05-23 13:39
Informacja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Likwidacji w Gryficach w sprawie nowej stawki za wodę i ścieki. 2014-05-23 09:48
Obwieszczenie - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dz. nr 103/4, 145/6, 162, 190 obręb geodezyjny Gryfice 5. 2014-05-16 15:28
Obwieszczenie - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dz. nr 444/1 obręb Brodniki. 2014-05-09 10:22
Obwieszczenie - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dz. nr 63/13, 89 przy ul. J. Dąbskiego, obręb Gryfice 7. 2014-05-08 14:55
Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców 2014-05-08 08:17
Zarządzenie Burmistrza Gryfic w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-05-06 18:05
Zapytanie ofertowe - psycholog-terapeuta rodzinny 2014-05-07 14:58
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie numerów oraz granic stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r. 2014-04-29 12:57
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach - XLVII sesja RM. 2014-04-24 10:31
Zarządzenie nr 1108/2014 Burmistrza Gryfic z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego dla celów głosowania korespondencyjnego. 2014-04-24 09:37
Informacja Dyrektora ZZMiUW w Szczecinie w sprawie realizacji prac konserwacyjnych 2014-04-23 10:05
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dz. nr 216/2, 34/13, obręb geodezyjny Gryfice 6. 2014-04-14 15:26
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dz. nr 65/3, 66, 65/14, obręb geodezyjny Gryfice 7.. 2014-04-14 15:23
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dz. nr 65/3, 66, 65/14, obręb geodezyjny Gryfice 7.. 2014-04-14 15:23
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dz. nr 111, 444/1, obręb geodezyjny Brodniki. 2014-04-10 15:07
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dz. nr 111, 444/1, 444/2, 442/1, 53/12, 53/28 obręb geodezyjny Brodniki. 2014-04-09 14:16
Zarządzenie nr 69/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 04.03.2014 r. w sprawie ustalenie liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i sejmiku województwa. 2014-03-28 09:56
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 04.03.2014r. w sprawie ustalenie liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i sejmiku województwa. 2014-03-28 09:53
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dz. nr 62/34, 62/35, 62/36, 32/38, 49/3, 82, 268/2 ul. Ogrodowa. 2014-03-25 12:11
Obwieszczenie - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dz. nr 111, 444/1 obręb geodezyjny Brodniki 2014-03-24 14:43
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokali - pomieszczeń biurowych - Pl. Zwycięstwa 37 2014-03-24 11:30
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach 2014-03-19 12:38
Obwieszczenie - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dz. nr 280/8 obręb geodezyjny Borzyszewo, dz. nr 31 obręb geodezyjny Jabłonow 2014-03-18 11:24
Obwieszczenie - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dz. nr 111, 444/1, 444/2, 442/1, 53/12, 53/28 obręb geodezyjny Brodniki 2014-03-18 11:20
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Śniadeckich dz. nr 216/2, 34/13 2014-03-17 10:02
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej w dniu 25.02.2014 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2014-02-28 14:14
Ogłoszenie w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokali - pomieszczeń biurowych 2014-02-28 11:05
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2014 2014-02-11 14:50
Zarządzenie Burmistrza Gryfic Nr 1023 z dnia 03.02.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2014 r. w drodze zlecenia 2014-02-03 13:51
Przypomnienie o terminie płatności za zezwolenia alkoholowe 2014-01-29 08:50
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Gryfice do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Gryficach przy ul. 3 Maja 4 w 2014 roku 2014-01-23 09:09
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice 2014-01-20 09:11
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2014 2014-01-14 13:27
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na rok 2014 2014-01-14 13:12
Lista kandydatów na członków komisji konkursowych Gminy Gryfice do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizcję zadań w 2014 roku. 2014-01-15 13:01
Informacja dotycząca zryczłtowanego dodatku energetycznego. 2014-01-07 08:30
Zarządzenie Nr 996/2013 Burmistrza Gryfic z dnia 20.12.2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania pn. Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Gryfice do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Gryficach przy ul. 3 Maja 4 w 2014 roku. 2013-12-23 11:09
Zarządzenie Nr 978/2013 z dn. 10 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 2013-12-17 08:11
Terminy posiedzen stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach-XLII sesja RMh 2013-12-10 08:52
Ogłoszenie w sprawie naboru kamdudatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w roku 2014 2013-12-05 11:45
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na zadania publiczne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na rok 2014 2013-12-13 14:00
XLI sesja RM 2013-11-21 13:50
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2014. 2013-11-06 14:10
Tderminy posiedzen stałych Komisji RM w m. pazdzierniku 2013 r, 2013-10-21 13:09
Informacja o wyniku postępowania zorganizowanego na sprzedaż samochodu IFA W50L/LF 2013-09-04 09:10
Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia referendum lokalnego 2013-08-20 08:59
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym na najem lokalu użytkowego (kiosku) położonego w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Gryficach 2013-08-16 09:29
Gmina Gryfice ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego 2013-08-12 11:12
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH Z WYPOSAŻENIEM W GIMNAZJUM NR 2 W GRYFICACH 2013-07-17 13:32
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w sprawie przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego IFA W 50L/LF 2013-07-15 15:29
Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi na rok 2013, którego przedmiotem jest powierzenie wykonania zadania publicznego będącego zadaniem własnym Gminy Gryfice. 2013-07-12 11:27
Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania narkomanii na rok 2013, którego przedmiotem jest powierzenie wykonania zadania publicznego będącego zadaniem własnym Gminy Gryfice 2013-06-18 14:03
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2013-06-14 13:00
Otwarty konkurs ofert na zadanie ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok. 2013-06-10 12:15
Ogłoszenie konkursuofert na realizację zadania z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice pn. " Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z programem informacyjno-edukacyjnym dla dzieci i młodzieży promującym zdrowy styl życia bez środków psychoaktywnych". 2013-05-17 14:57
Zarządzenie Burmistrza Gryfic w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Sołectwie Prusinowo dotyczących wyznaczenia lokalizacji wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni z tworzywa sztucznego 2013-05-16 15:07
Burmistrz Gryfic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałanie uzależnieniom 2013-05-13 12:42
Ogłoszenie wyników konkursu ofert 2013-04-30 14:39
Informacja o szkoleniu z zakresu Ekonomii Społecznej 2013-04-26 11:08
Zapytanie ofertowe o podanie ceny Relacji video obrad sesji Rady Miejskiej w Gryficach w roku 2013.r w Internecie. 2013-03-15 11:18
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi, którego przedmiotem jest wsparcie/powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Gryfice, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie w roku 2013. 2013-03-01 14:23
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic z dnia 28.02.2013 r. o obwodach wyborczych 2013-03-01 11:06
Zapytanie ofertowe o podanie ceny Relacji obrad sesji Rady Miejskiej w Gryficach w roku 2013.r w Internecie. 2013-02-13 14:22
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku pn. ,, Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Gryfice do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Gryficach przy ul. 3 Maja 4? w 2013 roku. 2013-01-30 08:46
Program Przeciwdziałanie Bezdomności zwierząt domowych w Gminie Gryfice na rok 2013 2013-01-29 08:46
Informacja dotycząca zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych 2013-01-18 12:09
Zarządzenie Burmistrza Gryfic Nr 633 z dnia 09.01.2013 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2013 r. w drodze zlecenia. 2013-01-15 13:15
Przypomnienie o terminie płatności za zezwolenia alkoholowe 2013-01-15 13:15
ZARZADZENIE Nr 622/2012 Burmistrza Gryfic z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania pn. "Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Gryfice do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gryficach przy ul. 3 Maja 4". 2013-01-03 11:03
Stawki podatku od nieruchomości na 2013 rok 2012-12-28 14:39
Lista kandydatów na członków komisji konkursowych Gminy Gryfice do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w 2013 roku. 2012-12-28 14:09
Rozporządzenie Porządkowe Nr 1/2012 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ograniczenia uzywnaia wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa zachodniopomorskiego 2012-12-21 07:40
Zarządzenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych. 2012-12-20 09:12
Burmistrz Gryfic ogłasza otwarty konkurs ofert na udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim na terenie Gminy Gryfice ? prowadzenie klubu abstynenta 2012-12-06 15:04
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wynajem pomieszczeń kuchennych wraz z zapleczemw Szkole Podstawowej Nr 4 w Gryficach. 2012-12-05 09:42
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic z dnia 29 listopada 2012 r. o podaniu do wiadomości publicznej uchwały Rady Miejskiej w Gryficach w sprawie podziału Gminy Gryfice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2012-11-29 09:24
Uchwała Nr XXV/322/2012 z 24.10.2012 r. w spr. podziału gminy Gryfice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2012-11-06 14:43
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic z dnia 5 listopada 2012 r. o podaniu do wiadomości publicznej uchwały Rady Miejskiej w Gryficach w sprawie podziału Gminy Gryfice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2012-11-05 11:20
Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na wynajem pomieszczeń kuchennych wraz zapleczem i wyposażeniem w szkole podstawowej Nr 4 w Gryficach 2012-10-29 08:50
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2013. 2012-10-24 14:22
Projekt regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Gryfice 2012-11-09 10:29
Zmiana w dofinansowaniu kosztów kształcenia młodocianych pracowników 2012-08-30 14:10
Rozkładach jazdy autobusów komunikacji miejskiej w Gryficach, który będzie obowiązywać od 1 września 2012 r. 2012-08-24 14:45
Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż samochodu osobowego DAEWOO Nubira 2012-08-24 08:53
Zaproszenie do negocjacji - "Ochrona imprezy plenerowej Święto Plonów" 2012-08-02 08:13
Zaproszenie do negocjacji - "Zabezpieczenie medyczne imprezy plenerowej Święto Plonów" 2012-08-01 11:25
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu osobowego Nubira 2012-06-14 08:47
Informacja o wyniku przetargu zorganizowanego na sprzedaż samochodu ŻUK nr rej. SZD678h 2012-06-13 08:24
Informacja o szkoleniu dla właścicieli i personelu punktów sprzedaży napojów alkoholowych 2012-05-16 09:03
Ogłoszenie o przetargu - zbycie samochodu pożarniczego marki Żuk oraz samochodu osobowego. 2012-05-08 11:49
Obwieszczenie w sprawie podjęcia w dniu 15 lutego 2012 r. przez Radę Miejską w Gryficach uchwały Nr VX/196/2012 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfice 2012-04-26 13:42
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadania w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi na 2012 r. 2012-02-28 15:13
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Gryficach w sprawie programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych w Gminie Gryfice na rok2012 2012-02-06 15:54
Komunikat Burmistrza Gryfic o rozpoczęciu w dniu 06.II.2012r konsuktacji społecznych projektu uchwały"Programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych w gmine gryfice na rok 2012. 2012-02-06 10:26
Zarządzenie Burmistrza Gryfic w sprawie konsultacji Programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych w Gminie Gryfice na rok 2012. 2012-02-06 10:22
Zarządzenie Burmistrza Gryfic w sprawie konsultacji Programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych w Gminie Gryfice na rok 2012. 2012-02-06 10:22
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2012 r. w drodze zlecenia w Zarządzeniu Burmistrza Gryfic Nr 270/2012 z dnia 05.01.2012 roku. 2012-01-30 15:16
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2012 roku pn. "Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Gryfice do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno - Wychowawczego w Gryficach w 2012 roku". 2012-01-30 13:20
Zarządzenie Burmistrza Gryfic w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Gryfice w 2012 roku. 2012-01-30 13:18
Zarządzenie Burmistrza Gryfic w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2012 r. w drodze zlecenia. 2012-01-27 14:45
Informacja o wykazie nieruchomości do sprzedaży 2012-01-20 13:00
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2012-01-18 08:13
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert 2012-01-16 11:29
Zarządzenie Nr 270/2012 z dnia 05.01.2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2012 r. w drodze zlecenia. 2012-01-05 15:16
Z A R Z Ą D Z E N I E Burmistrza Gryficz dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. "Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Gryfice do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gryficach przy ul. 3 Maja 4" 2011-12-30 11:58
Zarządzenie Burmistrza Gryfic w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2012 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2012-01-02 08:46
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zabezpieczenia schronienia osobom bezdomnym oraz sprawcom przemocy z orzeczonym nakazem opuszczenia lokalu mieszkalnego. - KATALOG -
Komunikat Burmistrza Gryfic o rozpoczęciu konsultacji społecznych ,,Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2012". 2011-10-19 12:04
Zarządzenie Nr 206/2011 Burmistrza Gryfic z dnia 18.10.2011 r. w sprawie konsultacji Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2012. 2011-10-19 12:00
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gryficach w sprawie przyjęcia ,, Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi w roku 2012''. 2011-10-19 11:58
Zbiórka zużytego sprzętu AGD i RTV 2011-10-13 14:04
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w m.Krakowice obr.Wołczyno 2011-10-10 14:01
Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011-09-19 12:28
Protokół z postępowania konkursowego wyboru ofert na wzięcie w nieodpłatne użyczenie części nieruchomości z przeznaczeniem na obiekt kulturalno-gastronomiczny "letnia kawiarenka" na Placu Zwycięstwa w Gryficach 2011-09-12 11:03
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Gryfice w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 2011-09-09 11:16
obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice 2011-08-10 07:45
Zarządzenie Burmistrza Gryfic w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników 2011-08-09 11:54
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH Z WYPOSAŻENIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W GRYFICACH 2011-08-01 12:47
Konkurs na wzięcie w nieodpłatne użyczenie części nieruchomości z przeznaczeniem na obiekt kulturalno-gastronomiczny - letnia kawiarenka na Placu Zwycięstwa w Gryficach 2011-07-07 15:30
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic o zoorganizowanej w dniu 1 lipca 2011 r. akcji wyłapywania bezpańskich psów 2011-06-14 11:55
Nabór na ławników sądów powszechnych na kadencję 2012-2015 2011-06-16 08:31
Zarządzenie Burmistrza Gryfic w sprawie zwołania zebrań mieszkańców w celu wyboru Rad i Zarządów Osiedli. 2011-04-04 11:36
Zarządzenie Burmistrza Gryfic zmieniające zarządzenie w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich. 2011-03-23 11:36
Wybory do organów jednostek pomocniczych Gminy Gryfice - harmonogram zebrań wiejskich. 2011-03-11 14:26
Ogłoszenie o przetargu pisemnym na wynajem pomieszczeń kuchennych z wyposażeniem w Gimnazjum nr 2 w Gryficach. 2011-03-11 14:18
Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi na rok 2011, których przedmiotem jest powierzenie wykonania zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Gryfice 2011-02-25 10:04
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanych w m.Rzęskowo i Ościęcin. 2011-02-17 11:05
Zarządzenie Burmistrza Gryfic w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2011 r. w drodze zlecenia. 2011-02-08 14:45
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2011 roku pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gryfice do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno - Wychowawczego w Gryficach w 2011 roku". 2011-01-31 13:43
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert 2011-01-10 09:18
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań z sakresu pomocy społecznej "Zabezpieczenie schronienia osobom bezdomnym". 2011-01-03 09:38
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2011 r. w drodze zlecenia. 2010-12-23 10:54
Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2011 zadań z zakresu pomocy społecznej "Zabezpieczeni schronienia osobom bezdomnym". 2010-12-09 10:24
Zarządzenie Burmistrza Gryfic w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2011 przez organizacje pozarządowe, ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2010-12-02 13:18
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarukowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice. 2010-11-22 08:35
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Gryfice do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gryficach". 2010-11-19 14:03
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie granic obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Gryfice 2010-10-26 18:35
Komunikat Burmistrza Gryfic o rozpoczęciu konsultacji społecznych "Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2011". 2010-10-12 09:11
Zarządzenie Burmistrza Gryfic Nr 1156 z dnia 11 października 2010 r. w sprawie konsultacji Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 2010-10-12 09:08
Projekt Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi w roku 2011 2010-10-12 09:06
Wyniki konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2009 roku w drodze zlecenia 2010-10-08 11:25
Wyniki konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2009 roku w drodze zlecenia 2010-10-08 11:24
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w sprawie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2010 roku w drodze zlecenia 2010-10-07 08:48
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w sprawie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2010 roku w drodze zlecenia 2010-09-10 11:18
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym PKP S.A. 2010-09-10 11:15
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice 2010-08-30 08:38
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanych w miejscowości Rzęskowo i Ościęcin 2010-08-24 09:22
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym na najem lokalu użytkowego (kiosku) położonego w Szkole Podstawowej Nr 4 w Gryficach 2010-08-09 15:23
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o przeprowadzeniu ponownej dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gryfice dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Smolęcin i Łopianów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2010-07-30 11:38
Zawiadomienie Burmistrza Gryfic w sprawie wykazów nieruchomości do sprzedaży. 2010-07-16 09:11
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 lutego 2010 r. 2010-07-07 10:20
Wybory 2010 - Informacja Burmistrza Gryfic 2010-06-07 08:20
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Gryfice w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku. 2010-05-14 12:37
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2010-05-04 10:46
Informacja Burmistrza Gryfic o wywieszeniu do publicznej wiadomości wykazu nr 9/2010 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Klasztornej 1 2010-04-27 08:32
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie okresowego zakazu poruszania się pojazdów przewożących towary niebezpieczne na drogach województwa zachodniopomorskiego. 2010-04-16 14:42
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gryfice dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Smolęcin i Łopianów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2010-04-06 08:50
Ogłoszenie o akcji wyłapywania bezpańskich psów z terenu Gryfic 2010-03-17 08:11
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym na najem lokalu użytkowego położonego w Gryficach przy ul. M.J. Piłsudskiego 33 2010-03-15 11:41
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym na najem lokalu użytkowego położonego w Gryficach przy ul. Ks. St. Ruta 18 2010-03-15 11:40
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Gryficach przy ul. M.J. Piłsudskiego 33 2010-02-24 15:22
Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi na rok 2010 r. 2010-02-12 09:03
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice, obręb geodezyjny Rzęskowo. 2010-01-19 09:22
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wg uchwały nr XXVI/330/2009 z dnia 31 marca 2009 r. 2010-01-19 09:08
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej. 2010-01-19 08:38
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu pożarniczego 2010-01-07 15:26
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. ?Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Gryfice do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gryficach. 2010-01-07 15:24
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2010 przez organizacje pozarządowe 2010-01-05 08:41
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2010 r. w drodze zlecenia. 2009-12-28 12:04
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej "Udzielenie pomocy bezdomnym" 2009-12-30 11:44
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2010 ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez organizacje pozarządowe. 2009-11-20 09:02
ogłoszenie w sprawie opracowywania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Smolęcin i Łopianów, wymagającego przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2009-10-05 09:04
Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. M.J. Piłsudskiego i Sportowej 2009-09-29 08:06
Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. Szmaragdowej, Brylantowej i Turkusowej 2009-09-29 08:06
Obwieszczenie Burmistrza Gryfice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw wraz z zabudową towarzyszącą w Gryficach przy ul. Starogrodzkiej dz. nr 79/9 2009-09-18 11:01
Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego. 2009-09-17 15:20
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie jednotorowej linii elektroenergetycznej relacji Kamień Pomorski - Gryfice 2009-09-09 15:07
Infromacja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji budowy parku elektrowni wiatrowych 2009-09-04 12:57
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic o planowanym przesięwzięciu p.n. "Budowa stacji paliw z zabudowa towarzyszącą na działce nr 79/9 obręb 8 m. Gryfice, ul Starogrodzka w Gryficach" 2009-08-26 12:13
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic o planowanym przesięwzięciu p.n. "Budowa biogazowni o mocy 2MW na działce nr 36 obręb 2 m. Gryfice" 2009-08-26 12:13
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice dla terenu w części obrębu Przybiernówko. 2009-08-07 15:06
Informacja o wyniku przetargu - ul. Szmaragdowa, Brylantowa i Turkusowa przetarg 2 zestawienie do bip. 2009-08-07 14:20
Wyniki konkursu na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi 2009-07-31 10:57
Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na wynajem pomieszczeń kuchennych z wyposażeniem w Gimnazjum nr 2 w Gryficach 2009-07-30 11:18
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie: "Budowy III kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Smolęcinie". 2009-07-29 08:12
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych związanych z planowaną budową drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej 105 obręb Wilczkowo do drogi gminnej w miejscowości Rybokarty o dł. 1,9 km. 2009-07-13 14:48
Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Rzęskowo, gm. Gryfice 2009-06-18 12:51
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, którego przedmiotem jest powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Gryfice, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie. 2009-06-18 11:01
Budowa hali produkcyjnej innowacyjnej fabryki do produkcji innowacyjnych środków wspomagania wzrostu roślin wykonanych na bazie mieszanek torfowych, boksów magazynowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu istniejącego zakładu torfu na terenie działki nr 40 obręb Grądy 2009-06-18 09:46
Informacja PKW dotycząca wyników głosowania w poszczególnych obwodach na terenie województwa Zachodniopomorskiego 2009-06-10 09:51
Informacja Burmistrza Gryfic w sprawie terminów składania wniosków dotyczących wyborów do Parlamentu Europejskiego 2009-05-25 10:59
Informacja Burmistrza Gryfic w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców 2009-05-25 10:51
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o przystąpieniu do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- Baszewice, Lubin, Ościęcin, Waniorowo. 2009-05-22 08:00
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o przystąpieniu do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- Rzęskowo 2009-05-22 07:55
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o przystąpieniu do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2009-05-22 07:54
Zarządzenie Burmistrza Gryfic w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009 roku. 2009-05-15 12:43
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Gryfice w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009 roku. 2009-05-08 08:15
Uchwała PKW z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu przygotowania i przeprowadzenia głosowania oraz przekazywania dokumentów w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. 2009-04-20 10:46
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, wyznaczonych na dzień 7 czerwca 2009 r. 2009-04-20 10:18
Budowa Drogi gminnej WLiczkowo - Rybokarty 2009-03-26 08:45
Przebudowa dróg powiatowych w centrum miasta Gryfice, obejmująca ulice: Niepodległości, Wojska Polskiego, .Bracka, Kościelna, Mickiewicza 2009-03-23 08:58
Ogłoszenie Burmistrza o planowanym przedsięwzięciu p.n. "Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego przy ul. Sienkiewicza 10 w Gryficach" 2009-03-09 15:01
Ogłaszenie wyników konkursu na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi na rok 2009 2009-02-26 14:33
Ogłoszenie o planowanym przesięwzięciu "Budowa parku elektrowni wiatrowych 2 x 2,5 MW = 5 MW w Gryficach na działkach nr 33, 36 i 21 przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego" 2009-02-23 13:25
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2009 r. w drodze zlecenia. 2009-01-05 12:14
Ogłoszenie o wyborze oferty 2009-01-02 11:05
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania z zakresu pomocy społecznej "Udzielenie pomocy bezdomnym" 2008-12-12 13:05
Informacja Burmistrza Gryfic na temat aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 2008-12-04 10:53
Prowadzenie działań terapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w celi zapobiegania uzależnieniom i przemocy. 2008-11-28 11:37
Udzielenie wsparcia środowiskom abstynenckim na terenie miasta Gryfice - prowadzenie Klubu Abstynenta 2008-11-28 11:36
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka 2008-10-27 15:31
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GRYFIC o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 2008-03-18 09:08
OGŁOSZENIE BURMISTRZA GRYFIC o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 2008-03-18 09:04
Wyniki otwartego konkursu ofert. 2008-01-24 11:42
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert 2007-12-21 15:17
Uchwała Nr CLXXXIV/471/207 Składu orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania wydatków i rozrachunków nieznajdujących pokrycia w planowanych 2007-12-14 09:46
Uchwała Nr CLXXXIV/472/207 Składu orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu publicznego dołączonej do projektu uchwały budżetowej Gminy Gryfice na 2008 r. 2007-12-14 09:45
Konkurs ofert na prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz rodziców w celu zapobiegania uzależnieniom i przemocy. 2007-12-14 09:20
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi. 2007-12-14 09:19
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2008 r. w drodze zlecenia. 2007-12-07 14:37
INFORMATOR o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy 2007-11-08 10:10
Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2007 r. w drodze zlecenia. 2007-10-15 08:41
Zarządzenie Burmistrza Gryfic w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku. 2007-10-02 10:43
Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, którego przedmiotem jest organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej 2007-06-06 12:00
Informacja o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku nr 57 przy ul. Wojska Polskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego 2007-03-05 14:20
Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi 2007-01-25 12:15
Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi - zajęcia terapeutyczne 2007-01-25 12:14
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w sprawie konkursu na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2007 roku w drodze zlecenia 2007-01-02 15:34
Ogłoszenie Burmistrza w sprawie konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi - zajęcia terapeutyczne 2006-12-13 12:54
Ogłoszenie Burmistrza w sprawie konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi 2006-12-13 12:54
Informacja Burmistrza Gryfic na temat ogrodów działkowych 2006-11-20 14:45
Informacja o wyniku przetargu zorganizowanego na sprzedaż nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Niepodległości 74 2006-11-20 14:44
Informacja o wyniku przetargu zorganizowanego na dzierżawę nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. M.J. Piłsudskiego (dawna "wartownia") 2006-11-20 14:43
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 20 października 2006 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 2006-10-23 14:13
Obwieszczenie Burmistrza Gryfice z dnia 20 października 2006 r. w sprawie numerów i granic obwodów głosowania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Gryfice dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz burmistrza zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. 2006-10-23 14:12
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych. 2006-10-06 22:46
Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Gryficach 2006-10-06 22:46
Informacja o siedzibie Gminnej Komizji Wyborczej w Gryficach i o pełnionych dyżurach 2006-10-06 22:46
Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2006 roku w drodze zlecenia. 2006-09-04 15:53
Ogłaszenie wyników konkursu na realizację zadania z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006. 2006-08-08 15:22
Konkurs na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, integrujących całą społeczność lokalną i promujących zdrowy styl życia na terenie miasta Gryfice. 2006-06-23 12:28
Ogłaszenie wyników konkursu na realizacje zadania w zakresie zadań własnych gminy, którego przedmiotem jest wydanie broszury ,, Gryfice- przewodnik po mieście i okolicy”. 2006-06-23 10:52
Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadania w zakresie zadań własnych gminy, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006-06-01 14:02
Konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania dorobku kultury, promowanie walorów turystycznych regionu. 2006-04-21 16:09
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia, przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 2006-04-19 14:28
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie liczby radnych do Sejmiku Województwa, Rady Powiatu i Rad Gmin Powiatu Gryfickiego. 2006-03-23 13:11
Burmistz Gryfic ogłasza wyniki konkursu na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, którego przedmiotem było wsparcie wykonania zadania publicznego będącego zad 2006-02-10 15:27
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wprowadzeniu obowiązku usuwania nadmiaru śniegu i lodu zalegającego na dachach obiektów budowlanych 2006-02-08 12:57
Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2006 roku w drodze zlecenia. 2005-12-23 11:45
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz rodziców w celu zapobiegania uzależnieniom i przemocy". 2005-12-15 12:30
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi 2005-12-15 12:29
Skład Obwodowych Komisji Wyborczych na Wybory Prezydenckie w dniu 9 października 2005 r. 2005-09-19 13:38
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic na wykonanie remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej w budynku nr 24 w Rzęskowie 2005-09-08 15:39
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic o składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych 2005-09-02 14:55
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o obwodach głosowania 2005-08-25 14:06
Stypendia i zasiłki szkolne 2005-03-31 16:03
Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, którego przedmiotem było wsparcie wykonania zadania publicznego będącego zadaniem własnym 2005-03-21 11:42
Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi, którego przedmiotem jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem 2005-02-07 15:55
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2005 r. w drodze zlecenia. 2005-02-04 14:16
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowiska dyrektorów: Gimnazjum Publicznego Nr 1 i Nr 2 w Gryficach 2004-04-22 10:26