Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z wymianą odcinka sieci wraz z przyłączami na terenie działek nr 4/1, 4/2, 7, 8, 17/1, 20/28, 20/2, 20/7, 20/8, 20/26, obręb geodezyjny Rzęsin, gm. Gryfice. 2020-01-17 15:09
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 stycznia 2020 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2020 roku 2020-01-16 09:52
Zarządzenie Nr 380/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2020 roku w drodze zlecenia 2020-01-15 15:20
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie pismo znak SZ.RUZ.421.112-8.2019.LK/IW 2020-01-14 15:12
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficcah znak: SZ.ZUZ.1.421.163.35.2018.EI z dnia 31.12.2019 r. 2020-01-10 12:10
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile Polska S. A. na terenie działki nr 114, obręb geodezyjny Gryfice 9. 2019-12-23 09:06
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile Polska S. A. na terenie działki nr 219/1, obręb geodezyjny Gryfice 6. 2019-12-23 09:01
Obwieszczenie Ministra Rozwoju nr DLI-II.4620.20.2019.EŁ.14 o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu 2019-12-23 08:17
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr AP-1.7820.182-14.2019.JR z dnia 09.12.2019 r. 2019-12-16 13:51
OBWIESZCZENIE - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gryficach 2019-12-13 10:41
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. grudniu 2019 r. - rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu budżetu gminy Gryfice na 2020 r. 2019-12-10 08:41
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP, pismo znak: SZ.RUZ.421.112-5.2019.LK. - dokument stracił ważność 2019-12-03 10:25
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. grudniu 2019 r. 2019-12-03 08:38
Obwieszczenie nr SZ.RUZ.421.112-5.2019.LK z dnia 28.11.2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych 2019-11-29 15:05
Obwieszczenie Wojedowy Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa obwodnicy Gryfic - połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) z dnia 26 listopada 2019 r. 2019-11-28 13:52
Obwieszczenie Burmistrza Gryficw sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci oświetleniowej n.n. 0,4 kV na terenie działek nr 175/9 i 175/7 przy ul. J. Dąbskiego w Gryficach. 2019-11-22 13:29
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci oświetleniowej n.n. 0,4 kV na terenie działek nr 198/1 i 194 przy ul. Kamieńskiej w Gryficach. 2019-11-22 13:28
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nr SZ.ZUZ.1.421.163.28.2018.EI z dnia 05.11.2019 r. 2019-11-21 14:29
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. listopadzie 2019 r. XVI sesja RM - dokument stracił ważność 2019-11-21 12:52
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci oświetleniowej n.n. 0,4 kV na terenie działki nr 11 przy ul. Górskiej w Gryficach. 2019-11-18 14:32
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci oświetleniowej n.n. 0,4 kV na terenie działki nr 145/11przy ul. 3-go Maja w Gryficach. 2019-11-15 14:11
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci oświetleniowej n.n. 0,4 kV na terenie działki nr 175/9 przy ul. J. Dąbskiego w Gryficach. 2019-11-15 14:10
Obwieszczenie Burmistrza Gryficw sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci oświetleniowej n.n. 0,4 kV na terenie działki nr 159/2 przy ul. Ks. St. Ruta w Gryficach 2019-11-15 14:08
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE 100 SDR 11 na terenie działki nr 63 przy ul. Ogrodowej, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2019-11-15 14:07
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic z dnia 07 listopada 2019 r. o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie i o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego 2019-11-08 07:43
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. październiku 2019 r. XV sesja RM. 2019-10-24 12:23
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci oświetleniowej n.n. 0,4 kV na terenie działki nr 159/2 przy ul. Ks. St. Ruta w Gryficach 2019-10-24 08:13
Zapytanie ofertowe na Wykonanie usługi w zakresie regeneracji i legalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego będącego na wyposażeniu Urzędu Miejskiego w Gryficach 2019-10-18 11:30
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie przedszkola ze żłobkiem wraz z miejscami parkingowymi oraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 515/19 przy ul. Sienkiewicza, obręb geodezyjny Gryfice 4. 2019-10-17 09:12
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE 100 SDR 11 na terenie działki nr 63 przy ul. Ogrodowej, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2019-10-16 15:11
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci oświetleniowej n.n. 0,4 kV na terenie działek nr 198/1 i 194 przy ul. Kamieńskiej w Gryficach. 2019-10-16 15:09
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci oświetleniowej n.n. 0,4 kV na terenie działki nr 11 przy ul. Górskiej w Gryficach. 2019-10-16 15:07
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci oświetleniowej n.n. 0,4 kV na terenie działki nr 145/11przy ul. 3-go Maja w Gryficach. 2019-10-16 15:06
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci oświetleniowej n.n. 0,4 kV na terenie działki nr 175/9 przy ul. J. Dąbskiego w Gryficach. 2019-10-16 15:05
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci oświetleniowej n.n. 0,4 kV na terenie działek nr 175/9 i 175/7 przy ul. J. Dąbskiego w Gryficach. 2019-10-16 15:03
Ogłoszenie o publicznym przetargu ustnym (licytacji) miejsc do handlu przy cmentarzach komunalnych w Gryficach w dniach od 30.10.2019 r. do dnia 03.11.2019 r. 2019-10-15 12:17
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic z dnia 7 października 2019 r. o złożeniu oferty w trybie art.19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie i o możliwości zgłaszania uwag do ofert na realizację zadania publicznego 2019-10-10 07:48
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej na terenie działki nr 147, obręb geodezyjny Kukań, gm. Gryfice. 2019-10-01 14:36
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie przedszkola ze żłobkiem wraz z miejscami parkingowymi oraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 515/19 przy ul. Sienkiewicza, obręb geodezyjny Gryfice 4. 2019-09-25 15:13
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociagu średniego ciśnienia dn 63 PE 100 SDR 11 na terenie działek nr 49/3 i 62/34 w ul. Zdrojowej i Liliowej, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2019-09-13 13:23
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej na terenie działki nr 147, obręb geodezyjny Kukań, gm. Gryfice. 2019-09-06 10:01
Zawiadomienie o zwołaniu zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Wołczyno 2019-09-06 09:58
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4kV w zakresie oswietlenia ulicznego na terenie działek nr 422/2, 451/1 przy ul. Sienkiewicza, obręb geodezyjny Gryfice 4. 2019-09-05 10:57
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociagu średniego ciśnienia dn 63 PE 100 sDR 11 na terenie działek nr 11, 14/1, 15/16, 18/34, 21/1, 21/2, obręb geodezyjny Lubin oraz na działce nr 78, obręb geodezyjny Stawno-Sokołów, gm. Gryfice. 2019-09-05 10:56
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociagu średniego ciśnienia dn 125 PE i dn 40 PE na terenie działek nr 358/50, 358/49, 358/6, 358/14, 358/10, 358/42, 371, 302, 350, 355/21, obręb geodezyjny Borzyszewo, gm. Gryfice. 2019-09-05 10:55
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie sieci napowietrznych SN i nN na kablowe wraz z budową nowej stacji transformatorowej kompaktowej do zasilania elektrowni wodnej i okolicznych odbiorców na terenie działek nr 60/1, 76, 77, 413/5, 413/8, 413/9 obręb geodezyjny Stawno-Sokołów, 1, 2, 31, 98/8, 98/1, 98/23, 98/16, 98/21, 98/15, 98/20, 98/18, 9, 8, 7, 3, obręb geodezyjny Smolęcin, gm. Gryfice. 2019-09-03 11:44
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci n.n. 0,4kV w zakresie oswietlenia ulicznego na terenie działki nr 109, obręb geodezyjny Ościęcin, gm. Gryfice. 2019-08-29 15:31
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociagu średniego ciśnienia dn 63 PE 100 SDR 11 na terenie działek nr 49/3 i 62/34 w ul. Zdrojowej i Liliowej, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2019-08-19 12:09
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji zlewnej na terenie oczyszczalni ścieków w celu przyjmowania ścieków dowożonych oraz osadów ściekowych na terenie działki nr 82, obręb geodezyjny Stawno-Sokołów, gm. Gryfice. 2019-08-19 12:02
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. sierpniu 2019 r. XI nadzwyczajna sesja RM. 2019-08-19 10:26
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociagu średniego ciśnienia dn 63 PE 100 sDR 11 na terenie działek nr 11, 14/1, 15/16, 18/34, 21/1, 21/2, obręb geodezyjny Lubin oraz na działce nr 78, obręb geodezyjny Stawno-Sokołów, gm. Gryfice. 2019-08-16 14:36
Zarządzenie Nr 237/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 08 sierpnia 2019 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa w Sołectwie Barkowo 2019-08-14 15:18
Zarządzenie Nr 238/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 08 sierpnia 2019 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich w Gminie Gryfice w sołectwach Wołczyno i Kukań 2019-08-14 15:15
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice 2019-08-14 10:34
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie d odcinka gazociagu niskiego ciśnienia dn 125 PE 100 SDR 17,6 i dn 90 PE 100 SDR 17,6 na terenie działek nr 216/2, 214/30, obręb geodezyjny Gryfice 6. 2019-08-14 10:30
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków na terenie działki nr 82, obręb geodezyjny Stawno-Sokołów, gm. Gryfice. na terenie działek nr 2019-08-08 12:00
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociagu średniego ciśnienia dn 125 PE i dn 40 PE na terenie działek nr 358/50, 358/49, 358/6, 358/14, 358/10, 358/42, 371, 302, 350, 355/21, obręb geodezyjny Borzyszewo, gm. Gryfice. 2019-08-08 11:22
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociagu niskiego ciśnienia dn 40 PE 100 SDR 11 na terenie działek nr 444/3, 212/45, 371, 254/9, obręb geodezyjny Borzyszewo, gm. Gryfice. 2019-08-08 11:17
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci n.n. 0,4kV w zakresie oswietlenia ulicznego na terenie działki nr 109, obręb geodezyjny Ościęcin, gm. Gryfice. 2019-08-07 13:20
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4kV w zakresie oswietlenia ulicznego na terenie działek nr 422/2, 451/1 przy ul. Sienkiewicza, obręb geodezyjny Gryfice 4. 2019-08-07 13:18
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie drogi wraz z budową miejsc postojowych, przebudowie sieci kanalizacji deszczowej oraz linii oświetlenia ulicznego na terenie działek nr 123, 103, 124/1, 117, 206/2, obręb geodezyjny Gryfice 7. 2019-07-25 09:43
Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 2/Grc w Gryficach w sprawie wyborów do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej 2019-07-24 11:47
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji zlewnej na terenie oczyszczalni ścieków w celu przyjmowania ścieków dowożonych oraz osadów ściekowych na terenie działki nr 82, obręb geodezyjny Stawno-Sokołów, gm. Gryfice. 2019-07-22 14:58
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o planowanym przedsięwzięciu polegającym na budowie farmy solarnej (fotowoltaicznej) na terenie części działki nr 15/18 obręb Lubin, gmina Gryfice - LUBIN 10 - dokument stracił ważność 2019-07-16 11:25
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o planowanym przedsięwzięciu polegającym na budowie farmy solarnej (fotowoltaicznej) na terenie części działki nr 15/18 obręb Lubin, gmina Gryfice - LUBIN 9 - dokument stracił ważność 2019-07-16 11:24
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o planowanym przedsięwzięciu polegającym na budowie farmy solarnej (fotowoltaicznej) na terenie części działki nr 15/18 obręb Lubin, gmina Gryfice - LUBIN 8 - dokument stracił ważność 2019-07-16 11:21
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o planowanym przedsięwzięciu polegającym na budowie farmy solarnej (fotowoltaicznej) na terenie części działki nr 15/18 obręb Lubin, gmina Gryfice - LUBIN 7 - dokument stracił ważność 2019-07-16 11:20
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o planowanym przedsięwzięciu polegającym na budowie farmy solarnej (fotowoltaicznej) na terenie części działki nr 15/18 obręb Lubin, gmina Gryfice - LUBIN 6 - dokument stracił ważność 2019-07-16 11:19
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o planowanym przedsięwzięciu polegającym na budowie farmy solarnej (fotowoltaicznej) na terenie części działki nr 15/18 obręb Lubin, gmina Gryfice - LUBIN 5 - dokument stracił ważność 2019-07-16 11:16
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o planowanym przedsięwzięciu polegającym na budowie farmy solarnej (fotowoltaicznej) na terenie części działki nr 15/18 obręb Lubin, gmina Gryfice - LUBIN 4 - dokument stracił ważność 2019-07-16 11:16
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o planowanym przedsięwzięciu polegającym na budowie farmy solarnej (fotowoltaicznej) na terenie części działki nr 15/18 obręb Lubin, gmina Gryfice - LUBIN 3 - dokument stracił ważność 2019-07-16 11:15
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o planowanym przedsięwzięciu polegającym na budowie farmy solarnej (fotowoltaicznej) na terenie części działki nr 15/18 obręb Lubin, gmina Gryfice - LUBIN 2 - dokument stracił ważność 2019-07-16 11:14
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o planowanym przedsięwzięciu polegającym na budowie farmy solarnej (fotowoltaicznej) na terenie części działki nr 15/18 obręb Lubin, gmina Gryfice - LUBIN 1 - dokument stracił ważność 2019-07-16 11:13
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie d odcinka gazociagu niskiego ciśnienia dn 40 PE 100 SDR 11 na terenie działek nr 444/3, 212/45, 371, 254/9, obręb geodezyjny Borzyszewo, gm. Gryfice. 2019-07-12 11:37
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie d odcinka gazociagu niskiego ciśnienia dn 125 PE 100 SDR 17,6 i dn 90 PE 100 SDR 17,6 na terenie działek nr 216/2, 214/30, obręb geodezyjny Gryfice 6. 2019-07-12 11:35
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO Z 03.07.2019 R. W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI NR 12/2019 Z03.07.2019 R. O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ POD NAZWĄ: "ROZBUDOWA DROGI wOJEWÓDZKIEJ NR 110 NA ODCINKU OD KM 13+100 DO KM 14+300" - dokument stracił ważność 2019-07-10 09:26
Informacja o wszczęciu postepowania w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę przepompowni ścieków przy ul. Zdrojowej w Gryficach. 2019-07-08 12:20
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy drodze wojewódzkiej w obrębie Rzęskowo. 2019-07-04 15:08
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO AP-1.747.8-8.2019.PM INFORMUJĄCE O WYDANIU PRZEZ WOJEWODĘ ZACHODNIOPOMORSKIEGO DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI W ZAKRESIE TERMINALU DLA INWESTYCJI PN.:"BUDOWA INFRASTRUKTURY NIEZBĘDNEJ DO OBSŁUGI MIĘDZYNARODOWEGO GAZOCIĄGU BAŁTYCKIEGO (BALTIC PIPE)STANOWIĄCEGO POŁĄCZENIE SYSTEMÓW PRZESYŁOWYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ I KRÓLESTWA DANII - CZĘŚĆ LĄDOWA: ETAP 1 , ETAP 2 ORAZ ETAP 3 (W ZAKRESIE PRZYŁĄCZENIA DO WĘZŁA PŁOTY" - dokument stracił ważność 2019-07-04 13:27
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie drogi wraz z budową miejsc postojowych, przebudowie sieci kanalizacji deszczowej oraz linii oświetlenia ulicznego na terenie działek nr 123, 103, 124/1, 117, 206/2, obręb geodezyjny Gryfice 7. 2019-07-02 14:26
Podatek rolny - ogólnopolskie wzory formularzy od 1 lipca 2019 r. 2019-06-26 14:00
Podatek od nieruchomości - ogólnopolskie wzory formularzy od 1 lipca 2019 r. 2019-06-26 13:54
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego na terenie działek nr 145/6, 103/4, obręb geodezyjny Gryfice 5. 2019-06-25 15:08
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego na terenie działki nr 31, obręb geodezyjny Jablonowo oraz działki nr 314 obręb geodezyjny Borzyszewo, gm. Gryfice 2019-06-25 15:07
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE 100 SDR 11 na terenie działek nr 66, 49, 74, 43 obręb geodezyjny Gryfice 7. 2019-06-25 15:05
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie sieci napowietrznych SN i nN na kablowe wraz z budową nowej stacji transformatorowej kompaktowej do zasilania elektrowni wodnej i okolicznych odbiorców na terenie działek nr 60/1, 76, 77, 413/5, 413/8, 413/9 obręb geodezyjny Stawno-Sokołów oraz 1, 2, 31, 98/8, 98/1, 98/23, 98/16, 98/21, 98/15, 98/20, 98/18, 9, 8, 7, 3, obręb geodezyjny Smolęcin, gm. Gryfice. 2019-06-18 15:35
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego na terenie działek nr 370, 371 obręb geodezyjny Borzyszewo, gm. Gryfice 2019-06-18 15:34
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego na terenie działek nr 111, 126, 131 obręb geodezyjny Brodniki, gm. Gryfice. 2019-06-18 15:32
Zarządzenie Nr 188/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 07 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2019 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 2019-07-05 12:43
Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr2/Grc w Gryficach w sprawie listy członków Izby Rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do Rad Powiatowych Izby Rolniczej. 2019-06-13 08:01
Zarządzenie Nr 193/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu Najpiękniejszy balkon, posesja, zagroda, teren wokół Wspólnoty Mieszkaniowej 2019-06-12 13:10
Zarządzenie Nr 192/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia IV edycji konkursu Nasza wieś najładniejsza 2019-06-12 13:10
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. czerwcu 2019 r. X sesja RM. 2019-06-12 10:28
OGŁOSZENIE na wynajęcie pasa drogowego pod letni ogródek gastronomiczny - Plac Zwycięstwa - dokument stracił ważność 2019-06-10 14:17
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO Z 31 MAJA 2019 R. DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ PN.: "BUDOWA OBWODNICY GRYFIC - POŁĄCZENIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 110 ( UL. NIECHORSKA ) I NR 105 ( UL. PIASTÓW )" )" - dokument stracił ważność 2019-06-10 11:26
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przejście siecią kanalizacji sanitarnej przez Kanał Brodniki 2019-06-07 13:10
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE 100 SDR 11 na terenie działek nr 106 i 86/7, obręb geodezyjny Brodniki, gm. Gryfice. 2019-06-06 15:13
Obwieszczenie - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki - KATALOG -
OBWIESZCZENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego - KATALOG -
OBWIESZCZENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - RZGW w Szczecinie - KATALOG -
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwpleniu na realizację inwestycji pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku od km 13+100 do km 14+300 - KATALOG -
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. maju 2019 r.- IX sesja RM. 2019-05-22 10:57
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE 100 SDR 11 na terenie działek nr 66, 49, 74, 43 obręb geodezyjny Gryfice 7. 2019-05-20 12:55
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego na terenie działki nr 31, obręb geodezyjny Jablonowo oraz działki nr 314Borzyszewo, gm. Gryfice 2019-05-20 12:54
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego na terenie działek nr 370, 371 obręb geodezyjny Borzyszewo, gm. Gryfice 2019-05-20 12:52
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego na terenie działek nr 111, 126, 131 obręb geodezyjny Brodniki, gm. Gryfice. 2019-05-20 12:51
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego na terenie działek nr 145/6, 103/4, obręb geodezyjny Gryfice 5. 2019-05-20 12:43
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. maju 2019 r. 2019-05-17 08:50
OBWIESZCZENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego - KATALOG -
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. maju 2019 r. 2019-05-13 11:54
Informacja o możliowści ubiegania się o dofinansowanie terapii podtrzymującej 2019-05-09 12:16
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. maju 2019 r. 2019-05-08 07:58
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE 100 SDR 11 na terenie działek nr 106 i 86/7, obręb geodezyjny Brodniki, gm. Gryfice. 2019-04-30 13:52
Zarządzenie Nr 151/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 141/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zwołania zebrań mieszkańców miasta Gryfice w celu wyboru Rad i Zarządów Osiedli 2019-04-29 10:58
Zarządzenie Nr 141/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zwołania zebrań mieszkańców miasta Gryfice w celu wyboru Rad i Zarządów Osiedli 2019-04-25 15:21
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. kwietniu 2019 r. VIII sesja RM 2019-04-25 09:23
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryficach informuje, że został włączony do Projektu Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw w powiecie Gryfickim współfinansowanym ze środków Funduszu Sprawiedliwości z Ministerstwa Sprawiedliwości. 2019-04-25 08:58
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie urządzenia wodnego - istniejącego rowu R-1G3 na działce nr 64 i 33/16, obręb geodezyjny Gryfice 1. 2019-04-25 08:23
Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - ponowne wyłożenie. 2019-04-18 15:14
Ogłoszenie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Gminy Gryfice - Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. 2019-04-18 10:24
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE 100 SDR 11 na terenie działek nr 150/2, 199, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2019-04-15 08:20
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami na terenie działek nr 102, 111, 112, 113, 116, 440/14, obręb geodezyjny Brodniki, gm. Gryfice. 2019-04-12 10:41
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami na terenie działek nr 27/1, 28/1, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2019-04-12 10:40
Zarządzenie Nr 134/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w formie wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Gryfice na rok 2019 obejmującego promocję zdrowia oraz działania w obszarze aktywności fizycznej 2019-05-07 14:07
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2019-04-11 08:02
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z usług wodnych dla inwestycji poelgającej na "Budowa obwodnicy Gryfic - połączenie dróg wojewódzkich nr 110 i nr 105". 2019-04-04 14:53
OBWIESZCZENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - KATALOG -
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie urządzenia wodnego - istniejącego rowu R-1G3 na działce nr 64 i 33/16, obręb geodezyjny Gryfice 1. 2019-03-29 15:23
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice. 2019-03-29 15:20
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. 2019-03-28 13:00
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Gryfickiego 2019-03-27 08:08
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. marcu 2019 r. VII sesja RM. 2019-03-19 14:48
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE 100 SDR 11 na terenie działek nr 150/2, 199, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2019-03-14 12:28
obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami na terenie działek nr 27/1, 28/1, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2019-03-12 15:22
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami na terenie działek nr 102, 111, 112, 113, 116, 440/14, obręb geodezyjny Brodniki, gm. Gryfice. 2019-03-12 15:20
Obwieszczenie Starosty Gryfickiego o zakończonym postępowaniu administracyjnym w sprawie o zatwierdzenie decyzją "Projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu projektowanej inwestycji stanowiącej infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego gazociągu bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Królestwa Danii: Etap 1 od ZZ Niechorze do terminala Konarzewo - DN900, Etap 2 od terminala Konarzewo do węzła Płoty - DN1000". 2019-03-06 15:07
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociagu średniego ciśnienia dn 63 PE 100 SDR 11 na działkach nr 49/3, 62/35, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2019-03-06 15:00
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w marcu 2019 r. 2019-03-06 11:25
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania - Baltic Pipe 2019-03-04 14:02
Zarządzenie Nr 95/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich w Gmine Gryfice 2019-03-15 11:18
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach - VI sesja 26.02. 2019 r. godz. 10.00 2019-02-21 14:48
Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2019-02-14 11:40
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku koszarowego na budynek administracji publicznej i biurowy, budowie kotłowni gazowej wraz z kominem zewnętrznym oraz dobudowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz dźwigu osobowego na dziłkach nr 11/12, 11/26 wraz z lokalizacją miejsc postojowych na terenie działki nr 11/9 przy ul. Koszarowej, obręb geodezyjny Gryfice 2 2019-02-11 14:33
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie zaplecza socjalnego boiska sportowego na działce nr 86/28, obręb geodezyjny Trzygłów, gm. Gryfice. 2019-02-11 14:14
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie zespołu trzech zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 8/1, 281, 279/2, 282, 292, 275/4, obręb geodezyjny Lubieszewo, gm. Gryfice. 2019-02-11 14:14
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociagu średniego ciśnienia dn 63 PE 100 SDR 11 na działkach nr 49/3, 62/35, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2019-02-07 12:09
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2019-02-07 10:46
Inforamcja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną dla inwestycji polegajacej na budowie oczyszcalni ścieków w miejscowości Baszewice, gm. Gryfice. 2019-02-06 09:45
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30.01.2019 r., znak: WST.-K.420.53.2018.AL.18 dotyczące wyznaczenia nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami w obrębie Brodniki, gm. Gryfice". 2019-02-06 08:30
Inforamcja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Sienkiewicza obręb Gryfice 4 do ul. Skrajnej obręb Borzyszewo". 2019-02-05 13:20
Inforamcja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z nawierzchni przebudowywanej drogi gminnej realizowanej w ramach inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Sienkiewicza obręb Gryfice 4 do ul. Skrajnej obręb Borzyszewo". 2019-02-05 13:00
Terminy posiedzień stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. lutym 2019 r. 2019-02-04 11:15
Zarządzenie Nr 82/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2019 przez organizacje pozarządowe, ujętego w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 2019-02-20 14:12
Zarządzenie Nr 81/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2019 przez organizacje pozarządowe, ujętego w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 2019-01-31 15:34
Inforamcja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną dla inwestycji polegającej na "Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych dla miejscowości Ościecin". 2019-01-25 13:18
Inforamcja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu kanalizacyjnego dla inwestycji polegającej na "Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych dla miejscowości Ościecin". 2019-01-25 13:17
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku koszarowego na budynek administracji publicznej i biurowy, budowie kotłowni gazowej wraz z kominem zewnętrznym oraz dobudowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz dźwigu osobowego na dziłkach nr 11/12, 11/26 przy ul. Koszarowej, obręb geodezyjny Gryfice 2. 2019-01-24 15:27
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie zaplecza socjalnego boiska sportowego na działce nr 86/28, obręb geodezyjny Trzygłów, gm. Gryfice. 2019-01-24 15:24
OBWIESZCZENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2019-01-24 13:14
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. styczniu 2019 r. 2019-01-24 10:33
Zarządzenie Nr 65/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2019 przez organizacje pozarządowe, ujętego w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 2019-01-31 15:36
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 04.01.2019 r., znak: WST.-K.420.53.2018.AL.15 dotyczące wydania postanowienia z dnia 04.01.2019 r., znak: WST-K.420.53.2018.AL.14, w którym nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsiewziecia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami w obrębie Brodniki, gm. Gryfice". 2019-01-21 15:30
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 07.01.2019 r., znak: WST.-K.420.6.2018.MK.30 o trwającym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy Gryfic - połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów)". 2019-01-15 08:48
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie zespołu trzech zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 8/1, 281, 279/2, 282, 292, 275/4, obręb geodezyjny Lubieszewo, gm. Gryfice. 2019-01-11 10:28
OBWIESZCZENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego 2018-12-31 08:08
Zarządzenie Nr 27/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2019 roku w drodze zlecenia 2018-12-28 08:29
Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2019 roku w drodze zlecenia 2019-01-24 09:40
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 14.12.2018 r., znak: WST-K.420.53.2018.AL.12 w sprawie przedłużenia terminu wydania postanowienia, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami w obrębie Brodniki, gm. Gryfice". 2018-12-21 09:18
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce nr 82, obręb geodezyjny Stawno-Sokołów, gm. Gryfice. 2018-12-21 09:09
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m grudniu 2018 r. 2018-12-10 09:54
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV w zakresie oswietlenia ulicznego na działce nr 58, obręb geodezyjny Rzęskowo, gm. Gryfice. 2018-12-07 11:49
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV w zakresie oswietlenia ulicznego na działce nr 127, obręb geodezyjny Baszewice, gm. Gryfice. 2018-12-07 11:47
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV w zakresie oswietlenia ulicznego na działce nr 86/29 i 86/11, obręb geodezyjny Trzygłów, gm. Gryfice. 2018-12-07 11:46
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków oraz rurociągu odprowadzającego ścieki oczyszczone do rowu melioracyjnego na terenie działek nr 10/4, 150/1 i 3, obręb geodezyjny Baszewice, gm. Gryfice. 2018-12-06 14:47
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego nabudowie oczyszczalni ścieków, odcinka kanalizacji sanitarnej oraz rurociągu odprowadzającego ścieki oczyszczone do rowu melioracyjnego na terenie działek nr 162/1, 162/2, 163, 155, 164/8, obręb geodezyjny Ościęcin, gm. Gryfice. 2018-12-06 14:46
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce nr 82, obręb geodezyjny Stawno-Sokołów, gm. Gryfice. 2018-11-29 15:32
Zaproszenie na ostatni etap konsultacji społecznych w ramach projektu grantowego "Dobre konsultacje, dobry plan" 2018-11-28 15:30
KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PROJEKTU BALTIC PIPE 2018-11-22 13:37
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV w zakresie oswietlenia ulicznego na działce nr 86/29 i 86/11, obręb geodezyjny Trzygłów, gm. Gryfice. 2018-11-19 13:30
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV w zakresie oswietlenia ulicznego na działce nr 58, obręb geodezyjny Rzęskowo, gm. Gryfice. 2018-11-19 13:29
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV w zakresie oswietlenia ulicznego na działce nr 127, obręb geodezyjny Baszewice, gm. Gryfice. 2018-11-19 13:28
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego nabudowie oczyszczalni ścieków, odcinka kanalizacji sanitarnej oraz rurociągu odprowadzającego ścieki oczyszczone do rowu melioracyjnego na terenie działek nr 162/1, 162/2, 163, 155, 164/8, obręb geodezyjny Ościęcin, gm. Gryfice. 2018-11-09 15:30
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków oraz rurociągu odprowadzającego ścieki oczyszczone do rowu melioracyjnego na terenie działek nr 10/4, 150/1 i 3, obręb geodezyjny Baszewice, gm. Gryfice. 2018-11-09 15:29
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 22.10.2018 r., znak: WST-K.420.6.2018.MK.26 w sprawie przedsięwziecia pn. "Budowa obwodnicy Gryfic - połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów)". 2018-11-02 13:47
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 23.10.2018 r., znak: WST-K.420.25.2018.NK.16 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie Gryfice na działce nr 82, obręb Stawno-Sokołów, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie". 2018-11-02 12:37
OBWIESZCZENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - dokument stracił ważność 2018-10-30 13:01
INFORMACJA Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - dokument stracił ważność 2018-10-30 12:59
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie ulic Bursztynowej, Szmaragdowej, Turkusowej, Szafirowej, Brylantowej, Rubinowej, i Perłowej wraz z budową kanalizacji deszczowej na działkach nr 300, 301, 291, 398, 191, 297, 293/1, 292, 33/16, 290/4, 64 obręb geodezyjny Gryfice 1 oraz na działce nr 554/4 obręb geodezyjny Gryfice 4. 2018-10-22 15:30
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic z dnia 17 października 2018 r. o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie i o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego 2018-10-18 13:31
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15kV i 0,4kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV, złączy kablowych 0,4kV oraz słupa elektroenergetycznego 15kV na działkach nr 128/4, 182/5, 129, 160 obręb geodezyjny Zielin, 4/3, 4/4 obręb geodezyjny Gryfice 3.. 2018-10-15 13:22
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego cisnienia dn 40 PE 100 SDR 11 na działce nr 63 i 62/34, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2018-10-09 09:26
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociagu średniego ciśnienia na działce nr 28 i 17/2 przy ul. Niekładzkiej, obręb geodezyjny Gryfice 1. 2018-10-09 09:25
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 24.09.2018 r., znak: WST-K.420.6.2018.MK.23 w sprawie wezwania do uzupełnienia raportu o oddziaływanie na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy Gryfic - połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów). z dnia 2018-09-28 11:08
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 49/3, obręb geodezyjny Gryfice 2018-09-24 15:17
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociagu średniego ciśnienia na działce nr 28 i 17/2 przy ul. Niekładzkiej, obręb geodezyjny Gryfice 1, 2018-09-18 10:40
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie ulic Bursztynowej, Szmaragdowej, Turkusowej, Szafirowej, Brylantowej, Rubinowej, i Perłowej wraz z budową kanalizacji deszczowej na działkach nr 300, 301, 291, 398, 191, 297, 293/1, 292, 33/16, 290/4, 64 obręb geodezyjny Gryfice 1 oraz na działce nr 554/4 obręb geodezyjny Gryfice 4. 2018-09-18 10:37
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego cisnienia dn 40 PE 100 SDR 11 na działce nr 63 i 62/34, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2018-09-18 10:30
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu niskiego ciśnienia na działce nr 254 i 244/19 przy ul. Łąkowej, obręb geodezyjny Gryfice 4 2018-09-10 11:38
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju o wydaniu decyzji z dnia 28 maja 2018 r., znak: DLI.2.6621.1.2018.MLi.5 utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego nr 18/2018 z dnia 24.11.2017 r., znak: AP-1.7820.139-5.2017.TT, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ?Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów- Płoty?, 2018-09-07 13:18
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 21.08.2018 r., znak WST-K.4260.23.2017.AL,MCD.40 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 22/2018 dla przedsięwzięcia pn. "Budowa ulicy Bursztynowej, Szmaragdowej, Turkusowej, Szafirowej, Brylantowej, Rubinowej i Perłowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Gryficach". 2018-08-27 11:27
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 21.08.2018 r., znak WST-K.4260.23.2017.AL,MCD.39 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 22/2018 dla przedsięwzięcia pn. "Budowa ulicy Bursztynowej, Szmaragdowej, Turkusowej, Szafirowej, Brylantowej, Rubinowej i Perłowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Gryficach". 2018-08-27 11:25
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15kV i 0,4kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV, złączy kablowych 0,4kV oraz słupa elektroenergetycznego 15kV na działkach nr 128/4, 182/5, 129, 160 obręb geodezyjny Zielin, 4/3, 4/4 obręb geodezyjny Gryfice 3, 7/1 obręb geodezyjny Gryfice 2. 2018-08-24 14:53
Ogłoszenie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków dla Gminy Gryfice 2018-08-24 13:25
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 49/3, obręb geodezyjny Gryfice 8 2018-08-24 13:15
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu niskiego ciśnienia na działce nr 254 i 244/19 przy ul. Łąkowej, obręb geodezyjny Gryfice 4 2018-08-23 15:34
Wyraź swoją opinię nt. projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gryfice. 2018-08-27 12:50
Punkt informacyjny ?Dobre konsultacje, dobry plan?. 2018-08-23 13:33
II etap konsultacji społecznych w ramach projektu grantowego "Dobre konsultacje, dobry plan" realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych i Fundację Stabilo. 2018-08-23 13:32
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociagu średniego ciśnienia na działce nr 10/1, obręb geodezyjny Gryfice 1. 2018-08-17 09:06
Zarządzenie Nr 1244/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2018 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 2018-08-10 11:30
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej w zakresie oświetlenia ulicznego na działkach nr 199, 194, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2018-07-25 07:39
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 132, 134, 138, obręb geodezyjny Grądy, gm. Gryfice. 2018-07-25 07:38
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 28 ul. Niekładzka, obręb geodezyjny Gryfice 2. 2018-07-25 07:37
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej oświetleniowej na działkach nr 62/34, 62/35, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2018-07-23 09:15
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu niskiego ciśnienia na działce nr 216/2, obręb geodezyjny Gryfice 6 2018-07-23 09:12
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej w zakresie oświetlenia ulicznego na działkach nr 8, 9/2, obręb geodezyjny Baszewice, gm. Gryfice. 2018-07-17 15:32
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu niskiego ciśnienia na działce nr 216/2, obręb geodezyjny Gryfice 6 2018-07-11 15:35
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociagu średniego ciśnienia na działce nr 10/1, obręb geodezyjny Gryfice 1. 2018-07-11 15:34
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej oświetleniowej na działkach nr 62/34, 62/35, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2018-07-11 15:33
Zarządzenie Nr 1218/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie odwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa w Sołectwie Kukań z miejscowościami Wołczyno i Krakowice 2018-07-02 14:17
Zarządzenie Nr 1217/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2018 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 2018-07-02 13:52
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej w zakresie oświetlenia ulicznego na działkach nr 199, 194, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2018-06-29 13:59
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej w zakresie oświetlenia ulicznego na działkach nr 8, 9/2, obręb geodezyjny Baszewice, gm. Gryfice. 2018-06-29 13:55
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 28 ul. Niekładzka, obręb geodezyjny Gryfice 2. 2018-06-29 13:53
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 132, 134, 138, obręb geodezyjny Grądy, gm. Gryfice. 2018-06-29 13:51
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na działce nr 15/7 i 48 przy ul. Niechorskiej, obręb geodezyjny Gryfice 1. 2018-06-29 13:42
Zarządzenie Nr 1205/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia III edycji konkursu Nasza wieś najładniejsza 2018-06-27 09:57
Zarządzenie Nr 1199/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa w Sołectwie Kukań z miejscowościami Wołczyno i Krakowice 2018-07-02 13:56
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. czerwcu 2018 r. LI sesja RM 2018-06-21 08:16
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na działce nr 15/7 i 48 przy ul. Niechorskiej, obręb geodezyjny Gryfice 1. 2018-06-13 15:13
Wody Polskie - Informacja o wniesieniu sprzeciwu, w drodze decyzji, do zgłoszenia wodnoprawnego, na wykonanie ziemnego stawu rybnego we wsi Kukań, działka nr 68, gmina Gryfice 2018-06-08 15:20
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15kV i 0,4kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV, złączy kablowych 0,4kV oraz słupa elektroenergetycznego SN na działkach nr 53, 104, 87/2, 128/4 obręb geodezyjny Zielin, 4/2 obręb geodezyjny Gryfice 3, 7/1 obręb geodezyjny Gryfice 2. 2018-06-06 15:33
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV w zakresie oswietlenia ulicznego na działce nr 206/2 i 218/6 ul. Sportowej, obręb geodezyjny Gryfice 7. 2018-05-23 15:27
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m.maju - L sesja RM. - 2018-05-18 09:15
Obwieszczenie Starosty Gryfickiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Strzeleckiej do ul. Szewskiej w Gryficach. 2018-05-14 14:38
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie drogi wewnętrznej na działce nr 285/4 przy ul. Niechorskiej, obręb geodezyjny Gryfice 1. 2018-05-08 15:29
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na działce nr 15/7 i 285/4 przy ul. Niechorskiej, obręb geodezyjny Gryfice 1 2018-05-08 15:28
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15kV i 0,4kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV, złączy kablowych 0,4kV oraz słupa elektroenergetycznego SN na działkach nr 53, 104, 87/2, 128/4 obręb geodezyjny Zielin, 4/2 obręb geodezyjny Gryfice 3, 7/1 obręb geodezyjny Gryfice 2. 2018-05-07 13:10
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV w zakresie oswietlenia ulicznego na działce nr 83 ul. Starogrodzka, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2018-05-07 13:09
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 376/1 przy ul. J. Dabskiego 36 (dach budynku mieszkalnego wielorodzinnego), obręb geodezyjny Gryfice 7. 2018-05-07 13:09
INFORMACJA Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - zgłoszenie wodnoprawne m. Kukań 2018-05-07 10:33
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV w zakresie oswietlenia ulicznego na działce nr 206/2 i 218/6 ul. Sportowej, obręb geodezyjny Gryfice 7. 2018-04-26 14:16
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach XLIX sesja RM. 2018-04-20 12:59
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 8/31, obręb geodezyjny Barkowo, gm. Gryfice. 2018-04-20 12:14
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 211, obręb geodezyjny Rybokarty, gm. Gryfice. 2018-04-20 12:13
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 65, obręb geodezyjny Górzyca, gm. Gryfice. 2018-04-20 12:13
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wyznaczeniu nowego terminu wydania postanowienia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa ulicy Bursztynowej, Szmaragdowej, Turkusowej, Szafirowej, Brylantowej, Rubinowej i Perłowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Gryficach". 2018-04-18 08:34
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o zmianie nazwy przedsięwzięcia z "Przebudowa ulic Bursztynowej, Szmaragdowej, Turkusowej, Szafirowej, Brylantowej, Rubinowej i Perłowej w Gryficach" na "Budowa ulicy Bursztynowej, Szmaragdowej Turkusowej, Szafirowej, Brylantowej, Rubinowej i Perłowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Gryficach" w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. 2018-04-18 08:32
Obwieszczenie Starosty Gryfickiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyjiz o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Strzeleckiej do ul. Szewskiej w Gryficach. 2018-04-18 08:23
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie drogi wewnętrznej na działce nr 285/4 przy ul. Niechorskiej, obręb geodezyjny Gryfice 1. 2018-04-12 14:37
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na działce nr 15/7 i 285/4 przy ul. Niechorskiej, obręb geodezyjny Gryfice 1. 2018-04-12 14:35
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 376/1 przy ul. J. Dabskiego 36 (dach budynku mieszkalnego wielorodzinnego), obręb geodezyjny Gryfice 7. 2018-04-11 09:10
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV w zakresie oswietlenia ulicznego na działce nr 83 ul. Starogrodzka, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2018-04-10 08:49
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15kV i 0,4kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV, złączy kablowych 0,4kV oraz słupa elektroenergetycznego SN na działkach nr 53, 104, 87/2, 128/4 obręb geodezyjny Zielin, 4/2 obręb geodezyjny Gryfice 3, 7/1 obręb geodezyjny Gryfice 2. 2018-04-10 08:48
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. kwietniu 2018 r. 2018-04-06 08:39
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 8/31, obręb geodezyjny Barkowo, gm. Gryfice. 2018-03-27 14:51
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 211, obręb geodezyjny Rybokarty, gm. Gryfice. 2018-03-27 14:51
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 65, obręb geodezyjny Górzyca, gm. Gryfice. 2018-03-27 14:50
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o podjęciu zawieszenego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 8/31, obręb geodezyjny Barkowo, gm. Gryfice. 2018-03-22 15:29
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o podjęciu zawieszenego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 211, obręb geodezyjny Rybokarty, gm. Gryfice. 2018-03-22 15:29
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o podjęciu zawieszenego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 65, obręb geodezyjny Górzyca, gm. Gryfice. 2018-03-22 15:28
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 16 marca 2018 r., znak: WST-K.420.6.2018.MK.8 w sprawie wyznaczenia nowego terminu wydania postanowienia dot. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy Gryfic - połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. niechorska) i nr 105 (ul. Piastów)". 2018-03-22 12:23
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. marcu 2018 r.-XLVIII sesja RM. 2018-03-21 09:51
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w dniu 13.03.2018 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2018-03-15 09:36
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. marcu 2018 r. 2018-03-02 14:37
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 23/3 i 7/1 przy ul. J. Piłsudskiego, obręb geodezyjny Gryfice 2. 2018-02-27 13:54
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie parkingów oraz dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 15/7 przy ul. Niechorskiej, obręb geodezyjny Gryfice 1 2018-02-23 11:04
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. lutym XLVII sesja RM 2018-02-22 14:03
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 106, obręb geodezyjny Brodniki, gm. Gryfice. 2018-02-21 09:58
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. lutym 2018 r. 2018-02-21 08:43
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji projektu dokumentu pn: "Program Rewitalizacji dla Gminy Gryfice na lata 2017-2023" 2018-02-20 09:04
Obwieszczenie Burmistrza Trzebiatowa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej dn 180 PE wraz z urządzeniami na działce nr 94 - obręb geodezyjny Gryfice 9, 24 - obręb geodezyjny Stawno-Sokołów, 84, 90, 93, 132 i 140 - obręb geodezyjny Lubieszewo, gm. Gryfice. 2018-02-15 10:34
Obwieszczenie Burmistrza Trzebiatowa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z kanalizacją teletechniczną na działkach nr 86, 83/10, 81/1, 95/19, 97/4, 95/5, 96/1, 98/4, 98/3, 105, 49, 89/15, 83/14 i 84, obręb geodezyjny Gryfice 5. 2018-02-15 10:34
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. lutym 2018 r. 2018-02-15 07:49
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie parkingów oraz dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą technicznąna działce nr 15/7 przy ul. Niechorskiej, obręb geodezyjny Gryfice 1. 2018-02-08 14:30
Terminy posiedzen stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. lutym 2018 r. 2018-02-02 11:45
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 206/2 i 220/4 przy ul. Sportowej oraz 274/4, 275/1, 275/2, 2736 przy ul. Brzozowej, obręb geodezyjny Gryfice 7. 2018-01-29 11:23
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 106, obręb geodezyjny Brodniki, gm. Gryfice. 2018-01-23 15:29
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2018 przez organizacje pozarządowe, ujętego w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 2018-02-16 13:34
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 89 i 154, obręb geodezyjny Dziadowo, gm. Gryfice. 2018-01-10 15:26
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 7/7 i 17, obręb geodezyjny Raduń, gm. Gryfice. 2018-01-10 15:24
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 99 przy ul. Osadniczej, obręb geodezyjny Gryfice 9. 2018-01-10 15:24
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 119 przy ul. Sosnowej, obręb geodezyjny Gryfice 7. 2018-01-10 15:23
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 1/5 i 21 przy ul. Starogrodzkiej, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2018-01-10 15:23
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 221 przy ul. Brzozowej, obręb geodezyjny Gryfice 7. 2018-01-10 15:22
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 19, obręb geodezyjny Brodniki, gm. Gryfice. 2018-01-10 15:20
Obwieszczenie Burmistrza Trzebiatowa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej oświetleniowej oraz słupów oświetleniowych na działkach nr 63 i 62/36 przy ul. Ogrodowej, obręb geodezyjny Gryfice 8 2018-01-08 11:42
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wyznaczeniu nowego terminu wydania postanowienia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulic Bursztynowej, Szmaragdowej, Turkusowej, Szafirowej, Brylantowej, Rubinowej i Perłowej w Gryficach". 2018-01-08 11:40
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Gryficach ogłasza drugi ustny przetarg (licytacja) na sprzedaż autobusu Autosan 2018-01-18 14:25
Obwieszczenie Burmistrza Trzebiatowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej oświetleniowej oraz słupów oświetleniowych na działkach nr 63 i 62/36 przy ul. Ogrodowej, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2018-02-15 10:23
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 89 i 154, obręb geodezyjny Dziadowo, gm. Gryfice. 2017-12-11 15:38
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 7/7 i 17, obręb geodezyjny Raduń, gm. Gryfice. 2017-12-11 15:37
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 23/3 i 7/1 przy ul. J. Piłsudskiego, obręb geodezyjny Gryfice 2. 2017-12-11 15:36
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 99 przy ul. Osadniczej, obręb geodezyjny Gryfice 9. 2017-12-11 15:35
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 119 przy ul. Sosnowej, obręb geodezyjny Gryfice 7. 2017-12-11 15:34
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 1/5 i 21 przy ul. Starogrodzkiej, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2017-12-11 15:33
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 221 przy ul. Brzozowej, obręb geodezyjny Gryfice 7. 2017-12-11 15:32
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 206/2 i 220/4 przy ul. Sportowej oraz 274/4, 275/1, 275/2, 2736 przy ul. Brzozowej, obręb geodezyjny Gryfice 7. 2017-12-11 15:31
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 19, obręb geodezyjny Brodniki, gm. Gryfice. 2017-12-11 15:29
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Gryficach ogłasza ustny przetarg (licytacja) na sprzedaż autobusu Autosan 2017-12-08 13:10
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m grudniu 2017 r. 2017-12-06 11:20
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji nr 18/2017 z dnia 24.11.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty. 2017-12-05 13:00
Konsultacje społeczne w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gryfice 2017-11-24 11:30
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. listopadzie 2017 r. XLI sesja RM. 2017-11-22 11:19
Informacja o podstawowej kwocie dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1-2 oraz statystycznej liczbie dzieci, uczniów oraz uczestników zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, o której mowa w art. 78c ustawy o systemie oświaty - po dokonanej aktualizacji wg stanu na 30.09.2017 r. 2017-11-21 12:59
10.11.2017 - 24.11.2017 Konsultacje społeczne "Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2018" 2017-11-10 14:23
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcnika gazociagu niskiego ciśnienia na działce nr 216/2 ul. Panoramiczna, obręb geodezyjny Gryfice 6. 2017-11-09 13:12
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 8/31, obręb geodezyjny Barkowo, gm. Gryfice. 2017-11-07 13:13
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 211, obręb geodezyjny Rybokarty, gm. Gryfice. 2017-11-07 13:13
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 65, obręb geodezyjny Górzyca, gm. Gryfice. 2017-11-07 13:11
Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie i możliwości zgłaszania uwag do oferty na relizację zadania publicznego 2017-11-03 11:37
Terminy podiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. październiku 2017 r.-XL sesja RM. 2017-10-23 09:07
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcnika gazociagu niskiego ciśnienia na działce nr 216/2 ul. Panoramiczna, obręb geodezyjny Gryfice 6. 2017-10-13 10:20
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn: "Program Rewitalizacji dla Gminy Gryfice na lata 2017-2023" 2017-10-12 10:04
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. październiku 2017 r. 2017-10-11 14:53
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty. 2017-10-04 11:01
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. wrześniu 2017 r.-XXXIX sesja RM. 2017-09-22 10:18
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 8/31, obręb geodezyjny Barkowo, gm. Gryfice. 2017-09-13 14:54
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 211, obręb geodezyjny Rybokarty, gm. Gryfice. 2017-09-13 14:53
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 65, obręb geodezyjny Górzyca, gm. Gryfice. 2017-09-13 14:53
Formularz wniosków - Konsultacje społeczne dotyczące opracowania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gryfice 2017-09-08 08:32
Obwieszczenie Burmistrza Wolina w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 223, obręb geodezyjny Przybiernówko, gm. Gryfice. 2017-09-05 08:58
Informacja o terminie dokonania wpłaty III raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w roku bieżącym 2017-09-04 13:49
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulic Bursztynowej, Szmaragdowej, Turkusowej, Szafirowej, Brylantowej, Rubinowej i Perłowej w Gryficach". 2017-08-29 10:29
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. sierpniu 2017 r. - XXXVIII sesja RM. 2017-08-24 10:58
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2017-08-17 14:56
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice w rejonie ul. J. Piłsudskiego 2017-08-17 14:54
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. sierpniu 2017 r. 2017-08-11 08:40
Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ( tryb pozakonkursowy) ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie i o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego. 2017-08-07 11:16
Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ( tryb pozakonkursowy) ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie i o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego. 2017-08-07 11:15
Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ( tryb pozakonkursowy) ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie i o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego. 2017-08-07 11:11
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociagu niskiego ciśnienia dn40PE na działkach nr 216/2, 230/5 ul. Panoramiczna, obręb geodezyjny Gryfice 6. 2017-08-02 09:12
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 25.07.2017 r., znak WST-K.4207.24.2017.PC.11 o wydaniu postanowienia z dnia 25.07.2017 r., znak: WST-K.4027.24.2017.PC.9, w którym nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej drogi ul. Pomorska w Gryfiach (od drogi powiatowej 3204Z) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 105 (Borzyszewo). 2017-08-01 10:50
Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 223, obręb geodezyjny Przybiernówko, gm. Gryfice. 2017-07-31 14:49
informacja o terminach składania wniosków na : 500+ - świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny 2017-07-25 13:24
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. lipcu 2017 r. XXXVII sesja RM. 2017-07-13 14:47
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociagu niskiego ciśnienia dn40PE na działkach nr 216/2, 230/5 ul. Panoramiczna, obręb geodezyjny Gryfice 6. 2017-07-04 15:24
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 26.06.2017 r., znak WST-K.4207.24.2017.PC. dotyczące przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej drogi ul. Pomorska w Gryfiach (od drogi powiatowej 3204Z) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 105 (Borzyszewo). 2017-07-04 12:31
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach nr 245, 262 przy ul. Błonie, obręb geodezyjny Gryfice 4. 2017-07-04 12:29
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach nr 79/1, 116, 117 obręb geodezyjny Brodniki, gm. Gryfice. 2017-07-04 12:28
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. lipcu 2017 r. 2017-07-04 08:14
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Gryficach w m. czerwcu 2017 r. 2017-06-26 10:53
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na poziomie piwnicyw budynku przychodnina ośrodek hiperbarii na działce nr 15/7 przy ul. Niechorskiej, obręb geodezyjny Gryfice 1. 2017-06-16 13:24
Dzień otwarty w Delegaturach Krajowego Biura Wyborczego 2017-06-16 08:40
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. czerwcu 2017 r. 2017-06-13 13:24
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach nr 79/1, 116, 117 obręb geodezyjny Brodniki, gm. Gryfice. 2017-06-12 13:19
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach nr 245, 262 przy ul. Błonie, obręb geodezyjny Gryfice 4. 2017-06-12 13:19
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. czerwcu 2017 r. 2017-06-09 09:18
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na poziomie piwnicyw budynku przychodnina ośrodek hiperbarii na działce nr 15/7 przy ul. Niechorskiej, obręb geodezyjny Gryfice 1. 2017-06-01 15:03
Obwieszczenie Burmistrza Trzebiatowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie Szkoły Podstawowej w Górzycy na działce nr 178/3, obręb geodezyjny Górzyca, gm. Gryfice. 1 2017-06-01 15:01
Informacja o podstawowej kwocie dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1-2 oraz statystycznej liczbie dzieci, uczniów oraz uczestników zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, o której mowa w art. 78c ustawy o systemie oświaty 2017-05-31 15:00
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. czerwcu 2017 r. 2017-05-30 09:31
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 19.05.2017 r., znak WST-K.4207.24.2017.PC.3 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej drogi ul. Pomorska w Gryfiach (od drogi powiatowej 3204Z) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 105 (Borzyszewo). 2017-05-29 10:32
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach-XXXV sesja RM. 2017-05-26 08:10
Obwieszczenie Burmistrza Trzebiatowa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbiórce istniejącego budynku socjalnego oraz budowie nowego budynku socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 103 przy ul. Sportowej, obręb geodezyjny Gryfice 7. 2017-05-11 14:35
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części istniejacego budynku handlowego na portiernię szpitalną na działce nr 15/7 przy ul. Niechorskiej, obręb geodezyjny Gryfice 1. 2017-05-10 08:35
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. maju 2017 r. 2017-05-04 12:13
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice w rejonie ul. J. Piłsudskiego 2017-04-27 11:15
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. kwietniu 2017 r. 2017-04-21 10:01
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociagu średniego ciśnienia na działkach nr 102, 111, 112, 113, 116, 440/14, obręb geodezyjny Brodniki, gm. Gryfice 2017-04-18 13:13
Obwieszczenie Burmistrza Trzebiatowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbiórce istniejącego budynku socjalnego oraz budowie nowego budynku socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 103 przy ul. Sportowej, obręb geodezyjny Gryfice 7. 2017-04-14 10:40
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr 106, 92/2 obręb geodezyjny Rzęskowo, gm. Gryfice. 2017-04-14 10:32
Zawiadomienia o zwołaniu zebrania wiejskiego - KATALOG -
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr 106, 92/2 obręb geodezyjny Rzęskowo, gm. Gryfice. 2017-03-21 13:28
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociagu średniego ciśnienia dn 40 PE na działce nr 63/13 ul. Orzechowa, obręb geodezyjny Gryfice 7. 2017-03-16 15:05
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci energetycznej na działkach nr 31 obręb geodezyjny Jabłonowo, 253/1, 253/9 Borzyszewo, gm. Gryfice. 2017-03-16 15:00
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociagu średniego ciśnienia na działkach nr 369/15 i 369/8, obręb geodezyjny Rzęskowo, gm. Gryfice. 2017-03-16 14:56
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. marcu 2017 r. 2017-03-08 15:08
Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym w dniu 08.03.2017 r. 2017-03-06 14:32
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach nr 79/2, 75, 77/6, 77/7 przy ul. Spacerowej, obręb geodezyjny Gryfice 7. 2017-03-03 08:12
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci energetycznej na działkach nr 31, 253/1, 253/9 Borzyszewo, gm. Gryfice. 2017-02-10 12:52
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach nr 79/2, 75, 77/6, 77/7 przy ul. Spacerowej, obręb geodezyjny Gryfice 7. 2017-02-07 15:20
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociagu średniego ciśnienia dn 40 PE na działce nr 63/13 ul. Orzechowa, obręb geodezyjny Gryfice 7. 2017-02-07 15:09
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągów średniego ciśnienia dn 125/90/63/40 PE na dziłkach nr: - 554/4 obręb geodezyjny Gryfice 4; - 20, 10/2, 53/6, 15/2, 285/7 obręb geodezyjny Gryfice 1; - 118/1, 139, 140/3, 140/13, 141/13, 144/1, 142/12, 145/18, 439/6, 424/178, 424/113, 424/8 obręb geodezyjny Rzęskowo. 2017-02-07 15:03
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13.01.2017 r. o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2017 r. 2017-02-06 12:23
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2017 roku w drodze zlecenia - KATALOG -
Terminy posiedzen stalych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. lutym 2017 r. XXXII sesja RM. 2017-02-02 15:14
Materiały dotyczące lokalizacji i godzin funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Gryfickim 2017-01-24 11:13
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w sprawie konsultacji skierowanych do organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Gryfice 2017-01-20 11:52
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociagu średniego ciśnienia na działkach nr 102, 111, 112, 113, 116, 440/14, obręb geodezyjny Brodniki, gm. Gryfice 2017-01-17 10:55
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociagu średniego ciśnienia na działkach nr 369/15 i 369/8, obręb geodezyjny Rzęskowo, gm. Gryfice. 2017-01-17 10:52
Ogłoszenie wyników o wyborze Partnera do wspólnej realizacji projektu 2017-01-10 15:03
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach - XXXI sesja RM. 2016-12-21 08:21
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na rok 2017 2016-12-16 09:59
Ogłoszenie naboru Partnerów do wspólnej realizacji Projektu 2016-12-12 15:02
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji nr 77/2016 z dnia 10.11.2016 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu dystrybucyjnego na działce nr 8/3 obręb geodezyjny Gryfice 2, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S. A. 2016-11-28 10:45
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji nr 16/2016 z dnia 18.11.2016 r. o zewoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 105 z drogą powiatową nr 0135Z do m. Raduń, w km 23+772. 2016-11-28 09:36
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach-grudzień 2016 2016-11-25 09:40
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach-listopad 2016 r. 2016-11-18 12:38
Obwieszczenie Burmistrza Trzebiatowa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie świetlicy wiejskiej na działce nr 14/29, obręb geodezyjny Rzęsin, gm. Gryfice 2016-11-03 15:25
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zewoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 105 z drogą powiatową nr 0135Z do m. Raduń, w km 23+772. 2016-10-31 13:34
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach-październik 2016 r. 2016-10-27 08:53
Protokół z przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych 2016-10-26 14:46
Informacja dotycząca konsultacji społecznych w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 2016-10-25 09:33
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinku gazociagu dystrybucyjnego na działce nr 8/3 obręb geodezyjny Gryfice 2, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S. A. 2016-10-11 15:25
Zapytanie ofertowe - psycholog 2016-10-11 12:57
Informacja FEAD 2016 - dystrybucja artkułów żywnościowych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Gryfice w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 2016-10-10 10:08
Zarządzenie Nr 624/2016 z dnia 23 września 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2016 przez organizacje pozarządowe ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 2016-10-06 09:59
Zaproszenie na bezpłatne szkolenie dla rolników powiatu gryfickiego 2016-10-05 09:19
Obwieszczenie Burmistrza Trzebiatowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie świetlicy wiejskiej na działce nr 14/29, obręb geodezyjny Rzęsin, gm. Gryfice 2016-09-29 09:20
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu w sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 10/2016 z dnia 19 maja 2016 r. dotyczącej inwestycji polegającej na budowie budynku przedszkola publicznego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 232 przy ul. Sportowej, obręb geodezyjny Gryfice 7.j, obręb geodezyjny Gryfice 7. 2016-09-23 12:12
Zarządzenie Nr 616/2016 z dnia 19 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 2016-09-22 10:39
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie oświetlenia ulicznego na działkach nr 53, 35/2, obręb geodezyjny Zielin, gm. Gryfice. 2016-09-21 15:31
Terminy posiedzdń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach-wrzesien 2016 r. 2016-09-19 09:39
Zarządzenie Nr 597/2016 Burmistrza Gryfic z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2016 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 2016-09-02 12:47
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu w sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 24/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. dotyczącej inwestycji polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 62/3, obręb geodezyjny Baszewice, gm. Gryfice. 2016-09-01 11:38
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach-wrzesień 2016 r. 2016-08-31 12:18
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 10/2016 z dnia 19 maja 2016 r. dotyczącej inwestycji polegającej na budowie budynku przedszkola publicznego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 232 przy ul. Sportowej, obręb geodezyjny Gryfice 7. 2016-08-30 09:04
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie oświetlenia ulicznego na działkach nr 35/2 i 53, obręb geodezyjny Zielin, gm. Gryfice 2016-08-24 10:50
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kamień Pomorski w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej w ciągu ul. Wierzbowej wraz z niebędną infrastrukturą techniczną na działce nr 89 obręb Gryfice 9 oraz działkach nr 66, 98/2, 49, 74, 101, 43 obręb Gryfice 7. 2016-08-23 13:23
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach-sierpień 2016 r. 2016-08-23 11:36
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 24/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. dotyczącej inwestycji polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 62/3, obręb geodezyjny Baszewice, gm. Gryfice. 2016-08-30 09:01
Obwieszczenie Burmistrza Trzebiatowa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 17/1, 14/24, 13, 14/2, 14/25 obręb geodezyjny Rzęsin, gm. Gryfice. 2016-08-01 12:19
Obwieszczenie Burmistrza Trzebiatowa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie infrastrukrury elektroenergetycznej oświetlenia terenu w Gryficach przy ul. Niekładzkiej na działce nr 10 obręb Gryfice 2 i działce 28 obręb Gryfice 1. 2016-08-01 12:18
Zarządzenie Nr 530/2016 Burmistrza Gryfic z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu Nasza wieś najładniejsza 2016-06-24 13:25
Obwieszczenie Burmistrza Trzebiatowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 17/1, 14/24, 13, 14/2, 14/25 obręb geodezyjny Rzęsin, gm. Gryfice. 2016-06-24 09:22
Obwieszczenie Burmistrza Trzebiatowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie infrastrukrury elektroenergetycznej oświetlenia terenu w Gryficach przy ul. Niekładzkiej na działce nr 10 obręb Gryfice 2 i działce 28 obręb Gryfice 1. 2016-06-23 08:10
Obwieszczenie Burmistrza gminy Kamień Pomorski o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej w ciągu ul. Wierzbowej wraz z niebędną infrastrukturą techniczną na działce nr 89 obręb Gryfice 9 oraz działkach nr 66, 98/2, 49, 74, 101, 43 obręb Gryfice 7. 2016-06-20 08:56
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach-czerwiec 2016 r. 2016-06-15 09:11
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku przedszkola publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 232 przy ul. Sportowej, obręb geodezyjny Gryfice 7. 2016-06-02 09:49
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2016 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 2016-06-24 11:48
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach-maj 2016 2016-05-16 12:40
Obwieszczenie Starosty Gryfickiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie łącznika ulic Wesołej i Osadniczej w Gryficach. 2016-04-26 11:27
Zapytanie ofertowe - świadczenie usług z zakresu pomocy psychologicznej kierowanych do rodzin, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej jak i rodzin, w których istnieje zagrożenie umieszczenia dzieci w pieczy a także do rodzin z dziećmi, objętych procedurą Niebieskiej Karty 2016-05-25 10:44
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2016 przez organizacje pozarządowe, ujętego w budżecie Gminy w rozdziale 85121 ochrona zdrowia 2016-06-01 13:53
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2016 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 2016-05-25 10:41
Zarządzenie Nr 488/2016 Burmistrza Gryfic z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa w Sołectwie Zielin 2016-04-20 14:55
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku przedszkola publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 232 przy ul. Sportowej, obręb geodezyjny Gryfice 7. 2016-04-18 15:30
Zarządzenie Nr 481/2016 Burmistrza Gryfic z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa w Sołectwie Smolęcin 2016-04-12 15:08
Obwieszczenie Starosty Gryfickiego - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie łącznika ulic Wesołej i Osadniczej w Gryficach. 2016-04-11 08:13
Obwieszczenie Burmistrza Płotów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącego ciagu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem oraz budowie sieci oświetlenia ulicznego na działkach nr 249, 242/1, 240 przy ul. Nowy Świat/Górska, obręb geodezyjny Gryfice 5 2016-03-18 11:41
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2016 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 2016-04-01 10:28
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach-marzec2016 r. 2016-03-11 11:55
Rodzina 500+ Świadczenia wychowawcze 2016-03-03 14:41
Obwieszczenie Burmistrza Płotów o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącego ciagu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem oraz budowie sieci oświetlenia ulicznego na działkach nr 249, 242/1, 240 przy ul. Nowy Świat/Górska, obręb geodezyjny Gryfice 5 2016-03-03 11:46
Terminy posiedzen stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach-luty2016 r. 2016-02-18 11:42
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2016 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 2016-04-01 10:26
Obwieszczenie Burmistrza Płotów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącego ciagu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem oraz budowie sieci oświetlenia ulicznego na działkach nr 249, 242/1, 240 przy ul. Nowy Świat/Górska, obręb geodezyjny Gryfice 5. 2016-02-04 09:52
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2016 roku w drodze zlecenia 2016-02-26 08:00
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach-styczen 2016 r. 2016-01-20 15:19
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach-styczen 2016 r. 2016-01-08 13:34
UWAGA - PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 2016-01-05 14:28
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 62/3, obręb geodezyjny Baszewice, gm. Gryfice. 2016-01-05 09:37
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 447/1, obręb geodezyjny Borzyszewo, gm. Gryfice. 2016-01-05 09:36
Obwieszczenie Burmistrza Trzebiatowa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przpompownią z przepompownią dla budynków mieszkalnych przy ul. Kamienna Brama nr 4, 5, 6 na działkach nr 220/4, 220/5, 220/6, 220/7, 220/8, obręb geodezyjny Gryfice 5. 2016-01-05 09:25
Zarządzenie Nr 379/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2016 przez organizacje pozarządowe, ujętego w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 2015-12-28 10:57
Terminy posiedzień stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach- XIX sesja RM. 30 grudnia 2015 r. 2015-12-22 12:58
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi publicznej na działce nr 40, obręb geodezyjny Gryfice 9. 2015-12-16 11:56
Obwieszczenie Burmistrza Trzebiatowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przpompownią z przepompownią dla budynków mieszkalnych przy ul. Kamienna Brama nr 4, 5, 6 na działkach nr 220/4, 220/5, 220/6, 220/7, 220/8, obręb geodezyjny Gryfice 5. 2015-11-25 15:17
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2015-11-24 15:44
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2015-11-24 15:41
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 62/3, obręb geodezyjny Baszewice, gm. Gryfice. 2015-11-19 15:31
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego na działkach nr 6, 19, 23, obręb geodezyjny Barkowo, gm. Gryfice. 2015-11-19 15:30
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 447/1, obręb geodezyjny Borzyszewo, gm. Gryfice. 2015-11-19 15:27
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi publicznej na działce nr 40, obręb geodezyjny Gryfice 9. 2015-11-18 12:48
Terminy posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Gryficach-XVII sesja RM Listopad 2015 r. 2015-11-18 09:06
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 90/40 PE na działkach nr - 43 obręb geodezyjny Gryfice 10, - 12, 8/2, 7/1, 10, 8/3 obręb geodezyjny Gryfice 2, - 28, 30 obręb geodezyjny Gryfice 1, - 13/2, 30/1 obręb geodezyjny Niekładź 2015-11-05 08:08
Terminy posiedzeń stałych Komisji rady Miejskiej w Gryficach - listopad 2015 2015-10-30 10:21
Terminy posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Gryficach-październik 2015-10-23 09:34
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w dniu 15.10.2015 r. z posiedzenia Komisji Konkursowej w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2015-10-22 12:55
PRAWO POMOCY W POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI 2015-10-20 15:23
Wykaz danych teleadresowych dla mieszkańców Gryfic celem zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia. 2015-10-15 08:36
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 90/40 PE na działkach nr - 43 obręb geodezyjny Gryfice 10, - 12, 8/2, 7/1, 10, 8/3 obręb geodezyjny Gryfice 2, - 28, 30 obręb geodezyjny Gryfice 1, - 13/2, 30/1 obręb geodezyjny Niekładź. 2015-10-07 13:19
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 90/63 PE na działkach nr 13/2 obręb geodezyjny Niekładź, 30, 23/1, 23/2, 31/12 obręb geodezyjny Prusinowo. 2015-09-22 15:22
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63/40 PE na działkach nr 89 ul. J. Dąbskiego i dz. nr 63/13 obręb geodezyjny Gryfice 7. 2015-09-22 15:10
Informacja o terminie dokonania wpłaty III raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w roku bieżącym 2015-09-08 10:56
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu niskiego ciśnienia dn 125/90 PE 100 SDR na działkach nr 216/2 ul. Panoramiczna i 376/13 ul. Widokowa, obręb geodezyjny Gryfice 6. 2015-09-07 14:58
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 90/63 PE na działkach nr: 13/2 obręb geodezyjny Niekładź, 30, 23/1, 23/2, 31/12 obręb geodezyjny Prusinowo. 2015-08-20 09:25
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr: 89 obręb geodezyjny Gryfice 9, 63/13 obręb geodezyjny Gryfice 7. 2015-08-19 15:20
Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na wynajem pomieszczeń kuchennych wraz zapleczem i wyposażeniem w Szkole Podstawowej Nr 4 w Gryficach 2015-08-17 12:17
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu niskiego ciśnienia dn 125/90 PE 100 SDR na działkach nr 216/2 ul. Panoramiczna i 376/13 ul. Widokowa, obręb geodezyjny Gryfice 6. 2015-08-05 12:47
Wyniki zapytania ofertowego na usługę psychologa 2015-06-15 09:53
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii energetycznej napowietrznej 15 kV na odcinku skrzyżowania z istniejącą linią napowietrzną 110 kV relacji Gryfice-Trzebiatów na działkach nr 15, 4, 7/35 obręb geodezyjny Raduń, gm. Gryfice 2015-06-09 15:20
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryficach informuje ... 2015-05-22 12:46
Zapytanie ofertowe - psycholog 2015-05-18 09:16
Terminy posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Gryficach-maj 2015 2015-05-15 09:16
Urządu Stanu Cywilnego w Gryficach informuje ... 2015-05-12 09:41
Informacja o terminie dokonania wpłaty II raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w roku bieżącym 2015-05-11 11:35
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii energetycznej napowietrznej 15 kV na odcinku skrzyżowania z istniejącą linią napowietrzną 110 kV relacji Gryfice-Trzebiatów na działkach nr 15, 4, 7/35 obręb geodezyjny Raduń, gm. Gryfice 2015-05-08 14:56
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania I piętra i poddasza budynku Prokuratury Rejonowej w Gryficach z funkcji mieszkalnej na pomieszczenia biurowe prokuratury na działce nr 54 przy ul. 11-go Listopada, obręb geodezyjny Gryfice 5. 2015-05-05 11:58
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn 125 PE na działkach nr 463 ul. Mała i 462 ul. Sopocka, obręb geodezyjny Gryfice 4. 2015-04-03 08:10
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania I piętra i poddasza budynku Prokuratury Rejonowej w Gryficach na działce nr 54 przy ul. 11-go Listopada, obręb geodezyjny Gryfice 5. 2015-04-02 09:38
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym: Otok, Trzygłów, Rzęsin, Kołomąć, Borzyszewo, Raduń, Prusinowo, Wołczyno, Borzęcin. 2015-03-27 11:54
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2015 2015-03-20 08:17
Obwieszczenie - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn 125 PE na działkach nr 463 ul. Mała i 462 ul. Sopocka, obręb geodezyjny Gryfice 4. 2015-03-17 14:15
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 3205Z ul. Rapackiego wraz z wymianą nawierzchni chodników oraz budowie kanalizacji sanitarnej na działce nr 550, obręb geodezyjny Gryfice 4. 2015-03-04 15:27
Lista kandydatów na członków komisji konkursowych Gminy Gryfice do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizcję zadań w 2015 roku. 2015-03-02 14:22
NOWE DOWODY OSOBISTE OD 1 MARCA 2015 2015-02-10 12:48
Obwieszczenie Burmistrza Płotów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej ul. Starogrodzka "bis" na działkach nr 1/3, 1/5, 86/6, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2015-02-09 08:19
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wydzieleniu gruntu pod drogę publiczną na działce nr 24/5, obręb geodezyjny Rzęsin, gm. Gryfice. 2015-02-06 13:07
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wydzieleniu gruntu pod drogę publiczną na działce nr 55, obręb geodezyjny Sikory, gm. Gryfice. 2015-02-06 13:06
Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2015 r. w drodze zlecenia 2015-02-04 15:23
Obwieszczenie - wszczęcie postępowania administracyje w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na przebudowie drogi powiatowej nr 3205Z ul. Rapackiego wraz z wymianą nawierzchni chodników oraz budowie kanalizacji sanitarnej na działce nr 550, obręb geodezyjny Gryfice 4. 2015-01-28 15:36
Zarządzenie Nr 35/2015 Burmistrza Gryfic w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego ujętego w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 przez organizacje pozarządowe. 2015-01-22 14:42
Obwieszczenie Burmistrza Płotów w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej ul. Starogrodzka "bis" na działkach nr 1/3, 1/5, 86/6, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2015-01-21 11:05
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na zagospodarowaniu terenu przy Baszcie Prochowej na działkach nr 52, 53, 54/9 obręb geodezyjny Gryfice 10. 2015-01-16 11:59
Zarządzenie Nr 1307/2014 Burmistrza Gryfic w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 przez organizacje pozarządowe. 2014-12-09 14:49
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert 2014-12-08 15:14
Zarządzenie Nr 1305/2014 z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie konsultacji Programu Współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 2014-11-21 15:15
obwieszczenie Burmistrza Płotów - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Budowie sieci wodociągowej de 90PE na dz. dr nr 453, 449 oraz dz. nr 4 i 452/3 wraz z przyłączami de32PE do dz. nr 330/3, 330/4, 330/5, 330/6 i 330/7 obręb Rzęsin, gm. Gryfice" 2014-11-19 10:30
obwieszczenie Burmistrza Nowogardu - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu przy Baszcie Prochowej w Gryficach na działkach nr 52, 53, 54/9 przy ul. Leśnej i Nadbrzeżnej. 2014-11-03 09:44
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn125PE na działkach nr 554/4, 516, 563/2, 559, 451/1 obręb geodezyjny Gryfice 4. 2014-10-30 15:30
obwieszczenie Burmistrza Płotów - zakończenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2014-10-27 08:20
Terminy posiedzeń stałych komisji Rrady Miejskiej w Gryficach - pażdziernik 2014 r. 2014-10-24 14:26
Obwieszczenie - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dz. nr 554/4, 516, 563/2, 559, 451/1 obręb geodezyjny Gryfice 4. 2014-10-02 09:34
Obwieszczenie - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dz. nr 453, 449, 4, 452/3, 330/3, 330/4, 330/5, 330/6, 330/7 obręb geodezyjny Rzęsin, gm. Gryfice. 2014-10-01 14:31
terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach - wrzesień 2014 r. 2014-09-22 15:02
Informacja o terminie dokonania wpłaty III raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w roku bieżącym 2014-09-16 14:51
Zarządzenie nr 1212/2014 Burmistrza Gryfic z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finanowej uczniom na zakup podreczników i materiałów edukacyjnych 2014-08-18 10:41
Zarządzenie Nr 1213/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 2014-08-13 13:09
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH Z WYPOSAŻENIEM W GIMNAZJUM NR 2 W GRYFICACH 2014-08-07 09:15
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dz. nr 298, 146 ul. Mickiewicza, obręb Gryfice 5. 2014-07-25 09:35
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dz. nr 98/23 obręb geodezyjny Smolęcin. 2014-07-25 09:29
Zmiany w przepisach o zbiórkach publicznych - informacja 2014-07-16 12:31
Obwieszczenie - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dz. nr 298, 146 ul. Mickiewicza, obręb geodezyjny Gryfice 5. 2014-07-03 13:59
Wyniki zapytania ofertowego na świadczenie usługi terapeuty rodzinnego 2014-06-17 14:59
Obwieszczenie - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dz. nr 98/23 obręb geodezyjny Smolęcin. 2014-06-16 13:51
terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach - czerwiec 2014 r. absolutorium 2014-06-09 14:01
Zarządzenie nr 1140/2014 Burmistrza Gryfic z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2014 przez organizacje pozarządowe, ujętego w gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 2014-06-02 12:42
Obwieszczenie - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dz. nr 463 ul. Mała i 593 ul. Melchiora Wańkowicza, obręb geodezyjny Gryfice 4. 2014-05-29 15:30
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dz. nr 63/13 obręb geodezyjny Gryfice 7.. 2014-05-27 08:46
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach - XLVIII sesja RM. 2014-05-26 09:33
Zapytanie ofertowe -terapeuta rodzinny 2014-05-23 13:39
Informacja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Likwidacji w Gryficach w sprawie nowej stawki za wodę i ścieki. 2014-05-23 09:48
Obwieszczenie - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dz. nr 103/4, 145/6, 162, 190 obręb geodezyjny Gryfice 5. 2014-05-16 15:28
Obwieszczenie - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dz. nr 444/1 obręb Brodniki. 2014-05-09 10:22
Obwieszczenie - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dz. nr 63/13, 89 przy ul. J. Dąbskiego, obręb Gryfice 7. 2014-05-08 14:55
Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców 2014-05-08 08:17
Zarządzenie Burmistrza Gryfic w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-05-06 18:05
Zapytanie ofertowe - psycholog-terapeuta rodzinny 2014-05-07 14:58
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie numerów oraz granic stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r. 2014-04-29 12:57
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach - XLVII sesja RM. 2014-04-24 10:31
Zarządzenie nr 1108/2014 Burmistrza Gryfic z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego dla celów głosowania korespondencyjnego. 2014-04-24 09:37
Informacja Dyrektora ZZMiUW w Szczecinie w sprawie realizacji prac konserwacyjnych 2014-04-23 10:05
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dz. nr 216/2, 34/13, obręb geodezyjny Gryfice 6. 2014-04-14 15:26
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dz. nr 65/3, 66, 65/14, obręb geodezyjny Gryfice 7.. 2014-04-14 15:23
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dz. nr 65/3, 66, 65/14, obręb geodezyjny Gryfice 7.. 2014-04-14 15:23
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dz. nr 111, 444/1, obręb geodezyjny Brodniki. 2014-04-10 15:07
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dz. nr 111, 444/1, 444/2, 442/1, 53/12, 53/28 obręb geodezyjny Brodniki. 2014-04-09 14:16
Zarządzenie nr 69/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 04.03.2014 r. w sprawie ustalenie liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i sejmiku województwa. 2014-03-28 09:56
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 04.03.2014r. w sprawie ustalenie liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i sejmiku województwa. 2014-03-28 09:53
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dz. nr 62/34, 62/35, 62/36, 32/38, 49/3, 82, 268/2 ul. Ogrodowa. 2014-03-25 12:11
Obwieszczenie - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dz. nr 111, 444/1 obręb geodezyjny Brodniki 2014-03-24 14:43
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokali - pomieszczeń biurowych - Pl. Zwycięstwa 37 2014-03-24 11:30
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach 2014-03-19 12:38
Obwieszczenie - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dz. nr 280/8 obręb geodezyjny Borzyszewo, dz. nr 31 obręb geodezyjny Jabłonow 2014-03-18 11:24
Obwieszczenie - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dz. nr 111, 444/1, 444/2, 442/1, 53/12, 53/28 obręb geodezyjny Brodniki 2014-03-18 11:20
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Śniadeckich dz. nr 216/2, 34/13 2014-03-17 10:02
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej w dniu 25.02.2014 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2014-02-28 14:14
Ogłoszenie w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokali - pomieszczeń biurowych 2014-02-28 11:05
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2014 2014-02-11 14:50
Zarządzenie Burmistrza Gryfic Nr 1023 z dnia 03.02.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2014 r. w drodze zlecenia 2014-02-03 13:51
Przypomnienie o terminie płatności za zezwolenia alkoholowe 2014-01-29 08:50
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Gryfice do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Gryficach przy ul. 3 Maja 4 w 2014 roku 2014-01-23 09:09
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice 2014-01-20 09:11
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2014 2014-01-14 13:27
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na rok 2014 2014-01-14 13:12
Lista kandydatów na członków komisji konkursowych Gminy Gryfice do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizcję zadań w 2014 roku. 2014-01-15 13:01
Informacja dotycząca zryczłtowanego dodatku energetycznego. 2014-01-07 08:30
Zarządzenie Nr 996/2013 Burmistrza Gryfic z dnia 20.12.2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania pn. Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Gryfice do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Gryficach przy ul. 3 Maja 4 w 2014 roku. 2013-12-23 11:09
Zarządzenie Nr 978/2013 z dn. 10 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 2013-12-17 08:11
Terminy posiedzen stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach-XLII sesja RMh 2013-12-10 08:52
Ogłoszenie w sprawie naboru kamdudatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w roku 2014 2013-12-05 11:45
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na zadania publiczne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na rok 2014 2013-12-13 14:00
XLI sesja RM 2013-11-21 13:50
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2014. 2013-11-06 14:10
Tderminy posiedzen stałych Komisji RM w m. pazdzierniku 2013 r, 2013-10-21 13:09
Informacja o wyniku postępowania zorganizowanego na sprzedaż samochodu IFA W50L/LF 2013-09-04 09:10
Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia referendum lokalnego 2013-08-20 08:59
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym na najem lokalu użytkowego (kiosku) położonego w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Gryficach 2013-08-16 09:29
Gmina Gryfice ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego 2013-08-12 11:12
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH Z WYPOSAŻENIEM W GIMNAZJUM NR 2 W GRYFICACH 2013-07-17 13:32
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w sprawie przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego IFA W 50L/LF 2013-07-15 15:29
Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi na rok 2013, którego przedmiotem jest powierzenie wykonania zadania publicznego będącego zadaniem własnym Gminy Gryfice. 2013-07-12 11:27
Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania narkomanii na rok 2013, którego przedmiotem jest powierzenie wykonania zadania publicznego będącego zadaniem własnym Gminy Gryfice 2013-06-18 14:03
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2013-06-14 13:00
Otwarty konkurs ofert na zadanie ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok. 2013-06-10 12:15
Ogłoszenie konkursuofert na realizację zadania z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice pn. " Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z programem informacyjno-edukacyjnym dla dzieci i młodzieży promującym zdrowy styl życia bez środków psychoaktywnych". 2013-05-17 14:57
Zarządzenie Burmistrza Gryfic w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Sołectwie Prusinowo dotyczących wyznaczenia lokalizacji wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni z tworzywa sztucznego 2013-05-16 15:07
Burmistrz Gryfic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałanie uzależnieniom 2013-05-13 12:42
Ogłoszenie wyników konkursu ofert 2013-04-30 14:39
Informacja o szkoleniu z zakresu Ekonomii Społecznej 2013-04-26 11:08
Zapytanie ofertowe o podanie ceny Relacji video obrad sesji Rady Miejskiej w Gryficach w roku 2013.r w Internecie. 2013-03-15 11:18
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi, którego przedmiotem jest wsparcie/powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Gryfice, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie w roku 2013. 2013-03-01 14:23
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic z dnia 28.02.2013 r. o obwodach wyborczych 2013-03-01 11:06
Zapytanie ofertowe o podanie ceny Relacji obrad sesji Rady Miejskiej w Gryficach w roku 2013.r w Internecie. 2013-02-13 14:22
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku pn. ,, Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Gryfice do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Gryficach przy ul. 3 Maja 4? w 2013 roku. 2013-01-30 08:46
Program Przeciwdziałanie Bezdomności zwierząt domowych w Gminie Gryfice na rok 2013 2013-01-29 08:46
Informacja dotycząca zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych 2013-01-18 12:09
Zarządzenie Burmistrza Gryfic Nr 633 z dnia 09.01.2013 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2013 r. w drodze zlecenia. 2013-01-15 13:15
Przypomnienie o terminie płatności za zezwolenia alkoholowe 2013-01-15 13:15
ZARZADZENIE Nr 622/2012 Burmistrza Gryfic z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania pn. "Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Gryfice do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gryficach przy ul. 3 Maja 4". 2013-01-03 11:03
Stawki podatku od nieruchomości na 2013 rok 2012-12-28 14:39
Lista kandydatów na członków komisji konkursowych Gminy Gryfice do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w 2013 roku. 2012-12-28 14:09
Rozporządzenie Porządkowe Nr 1/2012 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ograniczenia uzywnaia wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa zachodniopomorskiego 2012-12-21 07:40
Zarządzenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych. 2012-12-20 09:12
Burmistrz Gryfic ogłasza otwarty konkurs ofert na udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim na terenie Gminy Gryfice ? prowadzenie klubu abstynenta 2012-12-06 15:04
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wynajem pomieszczeń kuchennych wraz z zapleczemw Szkole Podstawowej Nr 4 w Gryficach. 2012-12-05 09:42
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic z dnia 29 listopada 2012 r. o podaniu do wiadomości publicznej uchwały Rady Miejskiej w Gryficach w sprawie podziału Gminy Gryfice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2012-11-29 09:24
Uchwała Nr XXV/322/2012 z 24.10.2012 r. w spr. podziału gminy Gryfice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2012-11-06 14:43
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic z dnia 5 listopada 2012 r. o podaniu do wiadomości publicznej uchwały Rady Miejskiej w Gryficach w sprawie podziału Gminy Gryfice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2012-11-05 11:20
Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na wynajem pomieszczeń kuchennych wraz zapleczem i wyposażeniem w szkole podstawowej Nr 4 w Gryficach 2012-10-29 08:50
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2013. 2012-10-24 14:22
Projekt regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Gryfice 2012-11-09 10:29
Zmiana w dofinansowaniu kosztów kształcenia młodocianych pracowników 2012-08-30 14:10
Rozkładach jazdy autobusów komunikacji miejskiej w Gryficach, który będzie obowiązywać od 1 września 2012 r. 2012-08-24 14:45
Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż samochodu osobowego DAEWOO Nubira 2012-08-24 08:53
Zaproszenie do negocjacji - "Ochrona imprezy plenerowej Święto Plonów" 2012-08-02 08:13
Zaproszenie do negocjacji - "Zabezpieczenie medyczne imprezy plenerowej Święto Plonów" 2012-08-01 11:25
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu osobowego Nubira 2012-06-14 08:47
Informacja o wyniku przetargu zorganizowanego na sprzedaż samochodu ŻUK nr rej. SZD678h 2012-06-13 08:24
Informacja o szkoleniu dla właścicieli i personelu punktów sprzedaży napojów alkoholowych 2012-05-16 09:03
Ogłoszenie o przetargu - zbycie samochodu pożarniczego marki Żuk oraz samochodu osobowego. 2012-05-08 11:49
Obwieszczenie w sprawie podjęcia w dniu 15 lutego 2012 r. przez Radę Miejską w Gryficach uchwały Nr VX/196/2012 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfice 2012-04-26 13:42
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadania w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi na 2012 r. 2012-02-28 15:13
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Gryficach w sprawie programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych w Gminie Gryfice na rok2012 2012-02-06 15:54
Komunikat Burmistrza Gryfic o rozpoczęciu w dniu 06.II.2012r konsuktacji społecznych projektu uchwały"Programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych w gmine gryfice na rok 2012. 2012-02-06 10:26
Zarządzenie Burmistrza Gryfic w sprawie konsultacji Programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych w Gminie Gryfice na rok 2012. 2012-02-06 10:22
Zarządzenie Burmistrza Gryfic w sprawie konsultacji Programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych w Gminie Gryfice na rok 2012. 2012-02-06 10:22
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2012 r. w drodze zlecenia w Zarządzeniu Burmistrza Gryfic Nr 270/2012 z dnia 05.01.2012 roku. 2012-01-30 15:16
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2012 roku pn. "Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Gryfice do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno - Wychowawczego w Gryficach w 2012 roku". 2012-01-30 13:20
Zarządzenie Burmistrza Gryfic w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Gryfice w 2012 roku. 2012-01-30 13:18
Zarządzenie Burmistrza Gryfic w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2012 r. w drodze zlecenia. 2012-01-27 14:45
Informacja o wykazie nieruchomości do sprzedaży 2012-01-20 13:00
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2012-01-18 08:13
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert 2012-01-16 11:29
Zarządzenie Nr 270/2012 z dnia 05.01.2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2012 r. w drodze zlecenia. 2012-01-05 15:16
Z A R Z Ą D Z E N I E Burmistrza Gryficz dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. "Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Gryfice do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gryficach przy ul. 3 Maja 4" 2011-12-30 11:58
Zarządzenie Burmistrza Gryfic w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2012 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2012-01-02 08:46
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zabezpieczenia schronienia osobom bezdomnym oraz sprawcom przemocy z orzeczonym nakazem opuszczenia lokalu mieszkalnego. - KATALOG -
Komunikat Burmistrza Gryfic o rozpoczęciu konsultacji społecznych ,,Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2012". 2011-10-19 12:04
Zarządzenie Nr 206/2011 Burmistrza Gryfic z dnia 18.10.2011 r. w sprawie konsultacji Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2012. 2011-10-19 12:00
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gryficach w sprawie przyjęcia ,, Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi w roku 2012''. 2011-10-19 11:58
Zbiórka zużytego sprzętu AGD i RTV 2011-10-13 14:04
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w m.Krakowice obr.Wołczyno 2011-10-10 14:01
Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011-09-19 12:28
Protokół z postępowania konkursowego wyboru ofert na wzięcie w nieodpłatne użyczenie części nieruchomości z przeznaczeniem na obiekt kulturalno-gastronomiczny "letnia kawiarenka" na Placu Zwycięstwa w Gryficach 2011-09-12 11:03
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Gryfice w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 2011-09-09 11:16
obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice 2011-08-10 07:45
Zarządzenie Burmistrza Gryfic w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników 2011-08-09 11:54
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH Z WYPOSAŻENIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W GRYFICACH 2011-08-01 12:47
Konkurs na wzięcie w nieodpłatne użyczenie części nieruchomości z przeznaczeniem na obiekt kulturalno-gastronomiczny - letnia kawiarenka na Placu Zwycięstwa w Gryficach 2011-07-07 15:30
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic o zoorganizowanej w dniu 1 lipca 2011 r. akcji wyłapywania bezpańskich psów 2011-06-14 11:55
Nabór na ławników sądów powszechnych na kadencję 2012-2015 2011-06-16 08:31
Zarządzenie Burmistrza Gryfic w sprawie zwołania zebrań mieszkańców w celu wyboru Rad i Zarządów Osiedli. 2011-04-04 11:36
Zarządzenie Burmistrza Gryfic zmieniające zarządzenie w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich. 2011-03-23 11:36
Wybory do organów jednostek pomocniczych Gminy Gryfice - harmonogram zebrań wiejskich. 2011-03-11 14:26
Ogłoszenie o przetargu pisemnym na wynajem pomieszczeń kuchennych z wyposażeniem w Gimnazjum nr 2 w Gryficach. 2011-03-11 14:18
Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi na rok 2011, których przedmiotem jest powierzenie wykonania zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Gryfice 2011-02-25 10:04
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanych w m.Rzęskowo i Ościęcin. 2011-02-17 11:05
Zarządzenie Burmistrza Gryfic w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2011 r. w drodze zlecenia. 2011-02-08 14:45
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2011 roku pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gryfice do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno - Wychowawczego w Gryficach w 2011 roku". 2011-01-31 13:43
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert 2011-01-10 09:18
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań z sakresu pomocy społecznej "Zabezpieczenie schronienia osobom bezdomnym". 2011-01-03 09:38
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2011 r. w drodze zlecenia. 2010-12-23 10:54
Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2011 zadań z zakresu pomocy społecznej "Zabezpieczeni schronienia osobom bezdomnym". 2010-12-09 10:24
Zarządzenie Burmistrza Gryfic w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2011 przez organizacje pozarządowe, ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2010-12-02 13:18
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarukowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice. 2010-11-22 08:35
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Gryfice do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gryficach". 2010-11-19 14:03
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie granic obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Gryfice 2010-10-26 18:35
Komunikat Burmistrza Gryfic o rozpoczęciu konsultacji społecznych "Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2011". 2010-10-12 09:11
Zarządzenie Burmistrza Gryfic Nr 1156 z dnia 11 października 2010 r. w sprawie konsultacji Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 2010-10-12 09:08
Projekt Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi w roku 2011 2010-10-12 09:06
Wyniki konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2009 roku w drodze zlecenia 2010-10-08 11:25
Wyniki konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2009 roku w drodze zlecenia 2010-10-08 11:24
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w sprawie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2010 roku w drodze zlecenia 2010-10-07 08:48
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w sprawie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2010 roku w drodze zlecenia 2010-09-10 11:18
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym PKP S.A. 2010-09-10 11:15
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice 2010-08-30 08:38
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanych w miejscowości Rzęskowo i Ościęcin 2010-08-24 09:22
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym na najem lokalu użytkowego (kiosku) położonego w Szkole Podstawowej Nr 4 w Gryficach 2010-08-09 15:23
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o przeprowadzeniu ponownej dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gryfice dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Smolęcin i Łopianów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2010-07-30 11:38
Zawiadomienie Burmistrza Gryfic w sprawie wykazów nieruchomości do sprzedaży. 2010-07-16 09:11
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 lutego 2010 r. 2010-07-07 10:20
Wybory 2010 - Informacja Burmistrza Gryfic 2010-06-07 08:20
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Gryfice w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku. 2010-05-14 12:37
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2010-05-04 10:46
Informacja Burmistrza Gryfic o wywieszeniu do publicznej wiadomości wykazu nr 9/2010 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Klasztornej 1 2010-04-27 08:32
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie okresowego zakazu poruszania się pojazdów przewożących towary niebezpieczne na drogach województwa zachodniopomorskiego. 2010-04-16 14:42
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gryfice dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Smolęcin i Łopianów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2010-04-06 08:50
Ogłoszenie o akcji wyłapywania bezpańskich psów z terenu Gryfic 2010-03-17 08:11
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym na najem lokalu użytkowego położonego w Gryficach przy ul. M.J. Piłsudskiego 33 2010-03-15 11:41
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym na najem lokalu użytkowego położonego w Gryficach przy ul. Ks. St. Ruta 18 2010-03-15 11:40
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Gryficach przy ul. M.J. Piłsudskiego 33 2010-02-24 15:22
Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi na rok 2010 r. 2010-02-12 09:03
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice, obręb geodezyjny Rzęskowo. 2010-01-19 09:22
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wg uchwały nr XXVI/330/2009 z dnia 31 marca 2009 r. 2010-01-19 09:08
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej. 2010-01-19 08:38
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu pożarniczego 2010-01-07 15:26
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. ?Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Gryfice do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gryficach. 2010-01-07 15:24
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2010 przez organizacje pozarządowe 2010-01-05 08:41
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2010 r. w drodze zlecenia. 2009-12-28 12:04
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej "Udzielenie pomocy bezdomnym" 2009-12-30 11:44
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2010 ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez organizacje pozarządowe. 2009-11-20 09:02
ogłoszenie w sprawie opracowywania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Smolęcin i Łopianów, wymagającego przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2009-10-05 09:04
Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. M.J. Piłsudskiego i Sportowej 2009-09-29 08:06
Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. Szmaragdowej, Brylantowej i Turkusowej 2009-09-29 08:06
Obwieszczenie Burmistrza Gryfice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw wraz z zabudową towarzyszącą w Gryficach przy ul. Starogrodzkiej dz. nr 79/9 2009-09-18 11:01
Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego. 2009-09-17 15:20
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie jednotorowej linii elektroenergetycznej relacji Kamień Pomorski - Gryfice 2009-09-09 15:07
Infromacja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji budowy parku elektrowni wiatrowych 2009-09-04 12:57
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic o planowanym przesięwzięciu p.n. "Budowa stacji paliw z zabudowa towarzyszącą na działce nr 79/9 obręb 8 m. Gryfice, ul Starogrodzka w Gryficach" 2009-08-26 12:13
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic o planowanym przesięwzięciu p.n. "Budowa biogazowni o mocy 2MW na działce nr 36 obręb 2 m. Gryfice" 2009-08-26 12:13
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice dla terenu w części obrębu Przybiernówko. 2009-08-07 15:06
Informacja o wyniku przetargu - ul. Szmaragdowa, Brylantowa i Turkusowa przetarg 2 zestawienie do bip. 2009-08-07 14:20
Wyniki konkursu na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi 2009-07-31 10:57
Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na wynajem pomieszczeń kuchennych z wyposażeniem w Gimnazjum nr 2 w Gryficach 2009-07-30 11:18
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie: "Budowy III kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Smolęcinie". 2009-07-29 08:12
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych związanych z planowaną budową drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej 105 obręb Wilczkowo do drogi gminnej w miejscowości Rybokarty o dł. 1,9 km. 2009-07-13 14:48
Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Rzęskowo, gm. Gryfice 2009-06-18 12:51
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, którego przedmiotem jest powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Gryfice, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie. 2009-06-18 11:01
Budowa hali produkcyjnej innowacyjnej fabryki do produkcji innowacyjnych środków wspomagania wzrostu roślin wykonanych na bazie mieszanek torfowych, boksów magazynowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu istniejącego zakładu torfu na terenie działki nr 40 obręb Grądy 2009-06-18 09:46
Informacja PKW dotycząca wyników głosowania w poszczególnych obwodach na terenie województwa Zachodniopomorskiego 2009-06-10 09:51
Informacja Burmistrza Gryfic w sprawie terminów składania wniosków dotyczących wyborów do Parlamentu Europejskiego 2009-05-25 10:59
Informacja Burmistrza Gryfic w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców 2009-05-25 10:51
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o przystąpieniu do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- Baszewice, Lubin, Ościęcin, Waniorowo. 2009-05-22 08:00
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o przystąpieniu do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- Rzęskowo 2009-05-22 07:55
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o przystąpieniu do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2009-05-22 07:54
Zarządzenie Burmistrza Gryfic w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009 roku. 2009-05-15 12:43
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Gryfice w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009 roku. 2009-05-08 08:15
Uchwała PKW z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu przygotowania i przeprowadzenia głosowania oraz przekazywania dokumentów w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. 2009-04-20 10:46
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, wyznaczonych na dzień 7 czerwca 2009 r. 2009-04-20 10:18
Budowa Drogi gminnej WLiczkowo - Rybokarty 2009-03-26 08:45
Przebudowa dróg powiatowych w centrum miasta Gryfice, obejmująca ulice: Niepodległości, Wojska Polskiego, .Bracka, Kościelna, Mickiewicza 2009-03-23 08:58
Ogłoszenie Burmistrza o planowanym przedsięwzięciu p.n. "Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego przy ul. Sienkiewicza 10 w Gryficach" 2009-03-09 15:01
Ogłaszenie wyników konkursu na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi na rok 2009 2009-02-26 14:33
Ogłoszenie o planowanym przesięwzięciu "Budowa parku elektrowni wiatrowych 2 x 2,5 MW = 5 MW w Gryficach na działkach nr 33, 36 i 21 przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego" 2009-02-23 13:25
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2009 r. w drodze zlecenia. 2009-01-05 12:14
Ogłoszenie o wyborze oferty 2009-01-02 11:05
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania z zakresu pomocy społecznej "Udzielenie pomocy bezdomnym" 2008-12-12 13:05
Informacja Burmistrza Gryfic na temat aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 2008-12-04 10:53
Prowadzenie działań terapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w celi zapobiegania uzależnieniom i przemocy. 2008-11-28 11:37
Udzielenie wsparcia środowiskom abstynenckim na terenie miasta Gryfice - prowadzenie Klubu Abstynenta 2008-11-28 11:36
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka 2008-10-27 15:31
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GRYFIC o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 2008-03-18 09:08
OGŁOSZENIE BURMISTRZA GRYFIC o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 2008-03-18 09:04
Wyniki otwartego konkursu ofert. 2008-01-24 11:42
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert 2007-12-21 15:17
Uchwała Nr CLXXXIV/471/207 Składu orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania wydatków i rozrachunków nieznajdujących pokrycia w planowanych 2007-12-14 09:46
Uchwała Nr CLXXXIV/472/207 Składu orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu publicznego dołączonej do projektu uchwały budżetowej Gminy Gryfice na 2008 r. 2007-12-14 09:45
Konkurs ofert na prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz rodziców w celu zapobiegania uzależnieniom i przemocy. 2007-12-14 09:20
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi. 2007-12-14 09:19
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2008 r. w drodze zlecenia. 2007-12-07 14:37
INFORMATOR o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy 2007-11-08 10:10
Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2007 r. w drodze zlecenia. 2007-10-15 08:41
Zarządzenie Burmistrza Gryfic w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku. 2007-10-02 10:43
Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, którego przedmiotem jest organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej 2007-06-06 12:00
Informacja o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku nr 57 przy ul. Wojska Polskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego 2007-03-05 14:20
Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi 2007-01-25 12:15
Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi - zajęcia terapeutyczne 2007-01-25 12:14
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w sprawie konkursu na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2007 roku w drodze zlecenia 2007-01-02 15:34
Ogłoszenie Burmistrza w sprawie konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi - zajęcia terapeutyczne 2006-12-13 12:54
Ogłoszenie Burmistrza w sprawie konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi 2006-12-13 12:54
Informacja Burmistrza Gryfic na temat ogrodów działkowych 2006-11-20 14:45
Informacja o wyniku przetargu zorganizowanego na sprzedaż nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Niepodległości 74 2006-11-20 14:44
Informacja o wyniku przetargu zorganizowanego na dzierżawę nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. M.J. Piłsudskiego (dawna "wartownia") 2006-11-20 14:43
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 20 października 2006 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 2006-10-23 14:13
Obwieszczenie Burmistrza Gryfice z dnia 20 października 2006 r. w sprawie numerów i granic obwodów głosowania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Gryfice dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz burmistrza zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. 2006-10-23 14:12
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych. 2006-10-06 22:46
Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Gryficach 2006-10-06 22:46
Informacja o siedzibie Gminnej Komizji Wyborczej w Gryficach i o pełnionych dyżurach 2006-10-06 22:46
Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2006 roku w drodze zlecenia. 2006-09-04 15:53
Ogłaszenie wyników konkursu na realizację zadania z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006. 2006-08-08 15:22
Konkurs na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, integrujących całą społeczność lokalną i promujących zdrowy styl życia na terenie miasta Gryfice. 2006-06-23 12:28
Ogłaszenie wyników konkursu na realizacje zadania w zakresie zadań własnych gminy, którego przedmiotem jest wydanie broszury ,, Gryfice- przewodnik po mieście i okolicy”. 2006-06-23 10:52
Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadania w zakresie zadań własnych gminy, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006-06-01 14:02
Konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania dorobku kultury, promowanie walorów turystycznych regionu. 2006-04-21 16:09
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia, przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 2006-04-19 14:28
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie liczby radnych do Sejmiku Województwa, Rady Powiatu i Rad Gmin Powiatu Gryfickiego. 2006-03-23 13:11
Burmistz Gryfic ogłasza wyniki konkursu na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, którego przedmiotem było wsparcie wykonania zadania publicznego będącego zad 2006-02-10 15:27
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wprowadzeniu obowiązku usuwania nadmiaru śniegu i lodu zalegającego na dachach obiektów budowlanych 2006-02-08 12:57
Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2006 roku w drodze zlecenia. 2005-12-23 11:45
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz rodziców w celu zapobiegania uzależnieniom i przemocy". 2005-12-15 12:30
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi 2005-12-15 12:29
Skład Obwodowych Komisji Wyborczych na Wybory Prezydenckie w dniu 9 października 2005 r. 2005-09-19 13:38
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic na wykonanie remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej w budynku nr 24 w Rzęskowie 2005-09-08 15:39
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic o składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych 2005-09-02 14:55
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o obwodach głosowania 2005-08-25 14:06
Stypendia i zasiłki szkolne 2005-03-31 16:03
Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, którego przedmiotem było wsparcie wykonania zadania publicznego będącego zadaniem własnym 2005-03-21 11:42
Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi, którego przedmiotem jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem 2005-02-07 15:55
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2005 r. w drodze zlecenia. 2005-02-04 14:16
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowiska dyrektorów: Gimnazjum Publicznego Nr 1 i Nr 2 w Gryficach 2004-04-22 10:26