Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wykaz nr.WNOŚ.WK.55/14 dot.cz.dz.nr.30 o pow.015 ha Obręb Kukan ,do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.


W Y K A Z NR.WNOŚ WK. 55/2014

Burmistrz Gryfic podaje do wiadomości na podstawie art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XVI/225 Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2012r. że:

cz. działki nr 30 o pow. 0 15ha położona w m. Kukań , Obr. Kukań przeznaczona została do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat.

L p

WYSZCZEGÓLNIENIE

TREŚĆ

1.

Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów

Część działki nr 30 obręb Kukań, gm Gryfice

2.

Numer Księgi Wieczystej

Kw - brak

3.

Powierzchnia nieruchomości

0,15 ha

4.

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana

5.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.

W chwili obecnej brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne go .W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego strefa zabudowy jedno rodzinnej i zagrodowej.

6.

Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

7.

Wartość nieruchomości

Nie dotyczy

8.

Cena obniżona

Nie dotyczy

9.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Nie dotyczy

10.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania,najmu lub dzierżaw

9,00 zł rocznie

11

Termin wnoszenia opłat

Do 15 października każdego roku

12.

Zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy

13.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży ,do do oddanie w użytkowanie wieczyste lub dzierżawę

Dzierżawa z przeznaczeniem na cele rolne

14

Termin złożenia wniosku przez osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Nie dotyczy

Szczegółowych informacji na temat dzierżawy wyżej wymienionej nieruchomości udziela Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gryficach Plac Zwycięstwa 37-Ip.Pokój 122, lub telefonicznie 91-38-53-241.

Wykaz niniejszy zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gryficach na okres 21 dni tj: od dnia 01.04.2014r. - do dnia 21.04.2014r.

Gryfice dnia 31.03.2014r

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wiesława Kieler 04-04-2014 15:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wiesława Kieler 04-04-2014
Ostatnia aktualizacja: - 04-04-2014 15:41