herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Projekt uchwały w spr. odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na uchwałę Rady Miejskiej w Gryficach nr XXXV/454/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. w spr. odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach