herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Projekt uchwały w spr. upowaznienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej - prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne