Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie Nr 7 z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między Sesjami Rady Miejskiej od dnia 11 października 2011r. do dnia 22 listopada 2011r.


Sprawozdanie z pracy Burmistrza Gryfic

w okresie między Sesjami Rady Miejskiej

od dnia 11 października 2011r. do dnia 22 listopada 2011r.

11 październik 2011

Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2011 rok,

 • rezygnacji z prawa pierwokupu działki o numerze geodezyjnym 242/20 o pow. 18 m2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 7 miasta Gryfice przy ul. Sportowej.

12 październik 2011

Uczestniczyłem w spotkaniu z członkami Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z okazji 30-lecia powstania Związku.

13 październik 2011

 1. Przyjąłem 10 interesantów.

 2. Uczestniczyłem w uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która odbyła się w Gryfickim Domu Kultury.

14 październik 2011

Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • powołania komisji do oceny przydatności programów komputerowych i ich likwidacji,

 • przekazania artykułów wyborczych do zarządców lokali wyborczych,

 • zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2011 rok,

 • powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na Budowę oświetlenia ulicznego - ul. Piłsudskiego, ul. Ogrodowa, m. Skowrony i m. Wołczyno.

18 październik 2011

Wydałem zarządzenie w sprawie konsultacji Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2012.

19 październik 2011

Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • powołania składu Komisji Przetargowej do sprzedaży nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Wojska Polskiego 43,

 • zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2011 rok,

 • nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Borzyszewo ul. Graniczna, obręb Borzyszewo Gmina Gryfice

20 październik 2011

 1. Przyjąłem 10 interesantów.

 2. Wydałem zarządzenie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa w Sołectwie Stawno.

21 październik 2011

 1. Uczestniczyłem w inauguracji roku akademickiego Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu Ośrodek Zamiejscowy w Gryficach.

 2. Uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Gminnego Związku OSPRP Gryfice. Posiedzenie odbyło się w Rotnowie.

24 październik 2011

Uczestniczyłem w posiedzeniu Społecznej Rady ZOZ w Gryficach.

25 październik 2011

 1. Spotkałem się z prof. Tadeuszem Białeckim z Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie wydania monografii z okazji 750-lecia nadania praw miejskich Gryficom.

 2. Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Borzyszewo, obręb Borzyszewo Gmina Gryfice,

 • nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Osada Zdrój, obręb Brodniki Gmina Gryfice.

26 październik 2011

 1. Podpisałem 3 umowy w kancelarii notarialnej w Gryficach.

 2. Uczestniczyłem w spotkaniu z okazji święta „Białej Laski”.

27 październik 2011

 1. Przyjąłem 5 interesantów.

 2. Wydałem zarządzenie w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 3. Uczestniczyłem w posiedzeniu Zgromadzenia Lokalnej Grupy Działania „Gryflandia”.

28 październik 2011

Uczestniczyłem w prezentacji Gminy Gryfice w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.

31 październik 2011

Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w kol Krakowice obr. Wołczyno,

 • powołania komisji mieszkaniowej do rozpatrzenia uwag i zastrzeżeń do projektów list osób uprawnionych do otrzymania lokali mieszkalnych i socjalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice na rok 2012.,

 • zmian w budżecie gminy i planie dochodów.

02 listopad 2011

Uczestniczyłem w spotkaniu w sprawie organizacji Dni Młodych - Gryfice 2012.

3 listopad 2011

 1. Wydałem zarządzenie w sprawie przekazania aparatu fotograficznego wraz z osprzętem Gimnazjum Nr 1 w Gryficach

 2. Przyjąłem 2 interesantów.

7 listopad 2011

Wydałem zarządzenie w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb Nr 7 przy ul. Lipowej

8 listopad 2011

 1. Uczestniczyłem w posiedzeniu w celu powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

 2. W kancelarii notarialnej w Gryficach podpisałem umowę na sprzedaż nieruchomości w Gryficach.

 3. Wydałem zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu wyboru oferty na wykonanie usługi dostawy Internetu w ramach projektu „MEW@- Morze Cyfrowych Kompetencji”.

10 listopad 2011

 1. Przyjąłem 9 interesantów.

 2. Umowy notarialne w kancelarii w Gryficach.

11 listopad 2011

Uczestniczyłem w uroczystościach z okazji 93 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

15 listopad 2011

Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • zdania i przyjęcia obowiązków magazyniera materiałów i sprzętu obrony cywilnej,

 • nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Borzyszewo, obręb Borzyszewo, Gmina Gryfice,

 • przedstawienia projektu budżetu Gminy Gryfice na rok 2012 i wieloletniej prognozy finansowej.

17 listopad 2011

Przyjąłem 7 interesantów.

18 listopad 2011

Uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu CZG - R-XXI w Nowogardzie.

22 listopad 2011

Uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu LGDz „Gryflandia” oraz w Walnym Zgromadzeniu LGDz „Gryflandia”.

Burmistrz Gryfic

Andrzej Szczygieł

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 09-01-2012 10:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karina Markowska 09-01-2012
Ostatnia aktualizacja: - 09-01-2012 10:14