Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z wykonania budżetu za II kw. 2011r.


Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfice

za II kw. 2011r.

 

 

Wyszczególnienie

Plan po zmianach

Wykonanie

% wykonania

1

3

4

7

1. Dochody ogółem

62.452.040,89

30.474.789,84

48,80

    1. Dochody własne z tego:

29.595.516,80

13.653.624,89

46,13

-pod. dochodowy od osób fizycznych

10.746.436,00

4.603.866,00

42,84

-pod. dochodowy od osób prawnych

450.000,00

278.277,38

61,84

-pod. rolny

1.320.700,00

563.693,46

42,68

-pod. od nieruchomości

9.305.400,00

4.405.297,87

47,34

-pod. leśny

137.091,00

71.564,19

52,20

-pod. od śr. transportowych

841.960,00

347.460,04

41,27

-wpływy z karty podatkowej

28.000,00

8.545,31

30,52

-pod. od spadku i darowizn

110.000,00

23.469,44

21,34

-opłata skarbowa

663.000,00

319.413,13

48,18

-podatek od czynności cywilnoprawnych

814.726,48

407.493,00

50,02

-wpływy ze sprzedaży majątku

1.782.148,80

806.646,24

45,26

-wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

500.000,00

383.672,24

76,73

-pozostałe dochody

2.896.054,52

1.434.226,59

49,52

1.2 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące

13.000.073,22

7.396.080,22

56,89

-na zadania z zakresu administracji rządowej

10.442.826,22

5.823.534,22

55,77

-na zadania własne

2.557.247,00

1.572.546,00

61,49

1.3 Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

260.212,73

173.704,73

66,75

1.4 Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące

337.065,70

174.400,00

51,74

1.5 Środki na dofinansowanie zadań bieżących

 

 

 

1.6 Wpływy z tytułu pomocy finansowej

333.000,00

0,00

-

1.7 Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

2.761.705,40

0,00

-

1.8. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne

500.000,00

0,00

-

1.9 dotacje celowe z powiatu na zadania inwestycyjne

224.894,04

0,00

-

1.10 Subwencje ogólne

15.439.573,00

9.076.980,00

58,79

-część oświatowa

11.762.323,00

7.238.352,00

61,54

-część równoważąca

693.716,00

346.860,00

50,00

-część wyrównawcza

2.983.534,00

1.491.768,00

50,00

 

KIERUNKI WYDATKOWANIA ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH

 

Wyszczególnienie

Plan po zmianach na rok 2011

Wykonanie za
I
I kw. 2011r.

% wykonania

Wydatki ogółem wynoszą

64.524.422,16

33.369.516,55

51,72

1. Edukacja

19.732.791,00

10.919.954,79

55,34

2. Pomoc Społeczna

15.700.960,70

8.595.379,13

54,74

3. Gospodarka mieszkaniowa

1.585.049,00

679.044,81

42,84

4. Gospodarka komunalna

4.668.499,63

2.224.502,10

47,65

5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.530.838,40

1.453.640,64

57,44

6. Ochrona zdrowia

549.149,15

236.440,21

43,06

7. Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa

951.336,00

304.517,93

32,01

8. Rolnictwo, drogi, obsługa długu publicznego, administracja, kultura fizyczna, działalność usługowa

18.805.798,28

8.956.036,94

47,62

 

KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE

 

Wyszczególnienie

Plan po zmianach na rok 2011

Wykonanie za II kw. 2011r.

A. DOCHODY

62.452.040,89

30.474.789,84

B. WYDATKI

64.524.422,16

33.369.516,55

B1. Wydatki bieżące

52.735.771,11

28.525.528,26

B2. Wydatki majątkowe

11.788.651,05

4.843.988,29

NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)

-2.072.381,27

-2.894.726,71

 

Gryfice dnia 29.07.2011

Sporządziła: Małgorzata Gołąb

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Gołąb 01-08-2011 13:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Gołąb 01-08-2011
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Gołąb 01-08-2011 13:20