Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z wykonania budżetu za I kw. 2011r.


Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfice

za I kw. 2011r.

Wyszczególnienie

Plan po zmianach

Wykonanie

% wykonania

1

3

4

7

1. Dochody ogółem

61.026.995,43

15.658.796,99

25,66

    1. Dochody własne z tego:

29.506.859,80

6.784.937,53

22,99

-pod. dochodowy od osób fizycznych

10.746.436,00

2.152.081,00

20,03

-pod. dochodowy od osób prawnych

450.000,00

143.063,25

31,79

-pod. rolny

1.320.700,00

281.828,70

21,34

-pod. od nieruchomości

9.305.400,00

2.324.086,29

24,98

-pod. leśny

137.091,00

35.270,09

25,73

-pod. od śr. transportowych

841.960,00

253.055,02

20,06

-wpływy z karty podatkowej

28.000,00

-3.748,46

-

-pod. od spadku i darowizn

110.000,00

9.967,08

9,06

-opłata skarbowa

663.000,00

153.659,14

23,18

-podatek od czynności cywilnoprawnych

750.000,00

218.838,00

29,18

-wpływy ze sprzedaży majątku

1.781.869,80

165.712,17

9,30

-wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

500.000,00

255.051,91

51,01

-pozostałe dochody

2.872.403,00

796.073,34

27,71

1.2 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące

12.616.153,00

3.424.177,00

27,14

-na zadania z zakresu administracji rządowej

10.105.346,00

2.743.755,00

27,15

-na zadania własne

2.510.807,00

680.422,00

27,10

1.3 Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

260.212,73

3.698,46

1,42

1.4 Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące

337.065,70

2.700,00

0,80

1.5 Środki na dofinansowanie zadań bieżących

1.6 Wpływy z tytułu pomocy finansowej

1.7 Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

2.667.131,20

0,00

0,00

1.8. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne

1.9 dotacje celowe z powiatu na zadania inwestycyjne

200.000,00

0,00

0,00

1.10 Subwencje ogólne

15.439.573,00

5.443.284,00

35,26

-część oświatowa

11.762.323,00

4.523.970,00

38,46

-część równoważąca

693.716,00

173.430,00

25,00

-część wyrównawcza

2.983.534,00

745.884,00

25,00

KIERUNKI WYDATKOWANIA ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie

Plan po zmianach na rok 2011

Wykonanie za
I kw.
2011r.

% wykonania

Wydatki ogółem wynoszą

63.071.960,38

14.612.741,06

23,17

1. Edukacja

19.667.681,00

5.659.185,69

28,77

2. Pomoc Społeczna

15.651.713,70

4.311.307,88

27,55

3. Gospodarka mieszkaniowa

1.585.049,00

179.856,74

11,35

4. Gospodarka komunalna

3.960.182,80

1.193.448,43

30,14

5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.726.776,40

410.765,73

15,06

6. Ochrona zdrowia

549.149,15

107.314,97

19,54

7. Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa

946.336,00

174.011,41

18,39

8. Rolnictwo, drogi, obsługa długu publicznego, administracja, kultura fizyczna, działalność usługowa

17.985.072,33

2.576.850,21

14,33

KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE

Wyszczególnienie

Plan po zmianach na rok 2011

Wykonanie za I kw. 2011r.

A. DOCHODY

61.026.995,43

15.658.796,99

B. WYDATKI

63.071.960,38

14.612.741,06

B1. Wydatki bieżące

51.863.435,58

14.233.051,22

B2. Wydatki majątkowe

11.208.524,80

379.689,84

NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)

-2.044.964,95

1.046.055,93

Gryfice dnia 29.04.2011

Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:

  1. w BIP Urzędu Miejskiego

  2. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim

Sporządziła: Małgorzata Gołąb

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Gołąb 10-05-2011 13:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Gołąb 10-05-2011
Ostatnia aktualizacja: - 10-05-2011 13:18