Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z wykonania budżetu za II kw. 2010r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfice
za II kw. 2010r.

Wyszczególnienie

Plan po zmianach na rok 2010

Wykonanie
za II kw. 2010r.

% wykonania

1

2

3

4

1. Dochody ogółem

63.169.090,60

30.586.341,96

48,42

1.1. Dochody własne z  

tego:

28.139.833,72

13.954.217,56

49,59

-pod. dochodowy od osób fizycznych

9.201.802,00

3.711.410,00

40,33

-pod. dochodowy od osób prawnych

450.000,00

138.521,24

30,78

-pod. rolny

1.061.518,57

544.085,65

51,26

-pod. od nieruchomości

8.667.229,00

4.310.414,98

49,73

-pod. leśny

117.800,00

62.136,61

52,75

-pod. od środków transportowych

680.700,00

383.948,68

56,40

-wpływy z karty podatkowej

20.000,00

7.297,20

36,49

-pod. od spadków i darowizn

62.000,00

66.587,76

107,40

-opłata skarbowa

760.000,00

288.736,86

37,99

-podatek od czynności cywilnoprawnych

650.000,00

420.153,47

64,64

-wpływy ze sprzedaży

2.027.666,74

384.962,25

18,99

- wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

451.000,00

372.489,66

82,59

-pozostałe dochody

3.990.117,41

3.263.473,20

81,79

1.2 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące

13.140.110,95

7.230.159,95

55,02

-na zadania z zakresu administracji rządowej

10.716.283,95

5.688.441,95

53,08

-na zadania własne

2.423.827,00

1.541.718,00

63,61

1.3. Dotacje rozwojowe na zadania bieżące

299.994,00

200.000,00

66,67

1.4. Dotacje rozwojowe na zadania inwestycyjne

3.688.866,00

0,00

-

1.5 Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

1.625.274,73

149.892,45

9,22

1.6 Wpływy z tytułu pomocy finansowej

666.000,00

0,00

-

1.6 Dotacje realizowane na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej

390.193,20

68.294,00

17,50

1.7 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł

50.000,00

50.000,00

100

1.8 Subwencje ogólne

15.168.818,00

8.933.778,00

58,90

-część oświatowa

11.694.540,00

7.196.640,00

61,54

-część równoważąca

737.195,00

368.598,00

50,00

-część wyrównawcza

2.737.083,00

1.368.540,00

50,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KIERUNKI WYDATKOWANIA ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH

 

Wyszczególnienie

Plan po zmianach na rok 2010

Wykonanie za II kw. 2010r.

% wykonania

Wydatki ogółem wynoszą

68.734.373,93

28.267.886,31

41,13

1. Edukacja

18.644.695,17

9.395.022,33

50,39

2. Pomoc Społeczna

15.817.893,20

8.104.150,46

51,23

3. Gospodarka mieszkaniowa

2.195.429,68

1.001.406,05

45,61

4. Gospodarka komunalna

4.588.718,99

2.335.118,91

50,89

5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.431.489,46

786.521,74

32,35

6. Ochrona zdrowia

479.898,24

199.122,97

41,49

7. Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa

699.035,26

334.024,88

47,78

8. Rolnictwo, drogi, obsługa długu publicznego, administracja, kultura fizyczna, działalność usługowa

23.877.213,93

6.112.518,97

25,60

 

KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE

 

Wyszczególnienie

Plan po zmianach na rok 2010

Wykonanie za II kw. 2010r.

A. DOCHODY

63.169.090,60

30.586.341,96

B. WYDATKI

68.734.373,93

28.267.886,31

B1. Wydatki bieżące

51.758.617,24

25.772.606,25

B2. Wydatki majątkowe

16.975.756,69

2.495.280,06

NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)

-5.565.283,33

2.318.455,65

 

Gryfice dnia 31.07.2010

Sporządziła: Małgorzata Gołąb

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Gołąb 10-09-2010 15:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Gołąb 31-07-2010
Ostatnia aktualizacja: - 10-09-2010 15:22