Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z wykonania budżetu za I kw. 2010r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfice
za I kw. 2010r.

Wyszczególnienie

Plan po zmianach na rok 2010

Wykonanie
za I kw. 2010r.

% wykonania

1

2

3

4

1. Dochody ogółem

56.545.981,95

14.768.236,90

26,12

1.1. Dochody własne z  

tego:

26.013.551,75

6.134.872,90

23,58

-pod. dochodowy od osób fizycznych

9.201.802,00

1.728.487,00

18,78

-pod. dochodowy od osób prawnych

450.000,00

58.232,54

12,94

-pod. rolny

1.030.248,57

271.639,68

26,37

-pod. od nieruchomości

8.637.454,00

2.184.481,50

25,29

-pod. leśny

117.800,00

32.615,35

27,69

-pod. od środków transportowych

680.700,00

277.145,93

40,72

-wpływy z karty podatkowej

20.000,00

-9.439,11

-

-pod. od spadków i darowizn

62.000,00

2.630,60

4,24

-opłata skarbowa

760.000,00

121.750,83

16,02

-podatek od czynności cywilnoprawnych

650.000,00

121.664,57

18,72

-wpływy ze sprzedaży

2.027.666,74

70.397,03

3,47

- wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

451.000,00

213.222,36

47,28

-pozostałe dochody

1.924.880,44

1.062.044,62

55,17

1.2 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące

12.133.419,00

3.201.337,00

26,38

-na zadania z zakresu administracji rządowej

9.743.220,00

2.544.212,00

26,11

-na zadania własne

2.390.199,00

657.125,00

27,49

1.3. Dotacje rozwojowe na zadania bieżące

299.994,00

0,00

-

1.4. Dotacje rozwojowe na zadania inwestycyjne

2.313.763,00

0,00

-

1.5 Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

257.243,00

0,00

-

1.6 Dotacje realizowane na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej

309.193,20

15.558,00

4,03

1.7 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł

50.000,00

50.000,00

100

1.8 Subwencje ogólne

15.168.818,00

5.366.469,00

35,38

-część oświatowa

11.694.540,00

4.497.900,00

38,46

-część równoważąca

737.195,00

184.299,00

25,00

-część wyrównawcza

2.737.083,00

684.270,00

25,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIERUNKI WYDATKOWANIA ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH

 

Wyszczególnienie

Plan po zmianach na rok 2010

Wykonanie za I kw. 2010r.

% wykonania

Wydatki ogółem wynoszą

62.111.265,28

13.197.900,43

21,25

1. Edukacja

18.414.552,17

4.712.443,80

25,59

2. Pomoc Społeczna

15.175.665,20

4.050.786,28

26,69

3. Gospodarka mieszkaniowa

1.610.429,68

549.969,01

34,15

4. Gospodarka komunalna

4.682.242,99

1.170.056,33

24,99

5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.633.328,00

362.774,27

13,78

6. Ochrona zdrowia

479.898,24

75.621,79

15,76

7. Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa

755.280,00

148.445,43

19,65

8. Rolnictwo, drogi, obsługa długu publicznego, administracja, kultura fizyczna, działalność usługowa

18.359.869,00

2.127.803,52

11,59

 

KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE

 

Wyszczególnienie

Plan po zmianach na rok 2010

Wykonanie za I kw. 2010r.

A. DOCHODY

56.545.981,95

14.768.236,90

B. WYDATKI

62.111.265,28

13.197.900,43

B1. Wydatki bieżące

49.813.608,29

12.425.980,62

B2. Wydatki majątkowe

12.297.656,99

771.919,81

NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)

-5.565.283,33

1.570.336,47

 

Gryfice dnia 30.04.2010

Sporządziła: Małgorzata Gołąb

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Gołąb 10-09-2010 13:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Gołąb 30-04-2010
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Gołąb 10-09-2010 13:33