Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie Nr 8 z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między sesjami Rady Miejskiej od dnia 23 października 2009r. do dnia 03 grudnia 2009r.


S P R A W O Z D A N I E

z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między Sesjami Rady Miejskiej

od dnia 23 października 2009r. do dnia 03 grudnia 2009r.

23 październik 2009

 1. uczestniczyłem w uroczystościach z okazji 50-tej rocznicy utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rewalu,

 2. uczestniczyłem w inauguracji roku akademickiego w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu - wydział zamiejscowy w Gryficach,

 3. uczestniczyłem w spotkaniu z seniorami w Prusinowie z okazji ich święta,

 4. wydałem zarządzenie w sprawie:

- nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości STAWNO, obręb STAWNO- SOKOŁÓW gmina Gryfice.

28 październik 2009

 1. w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie podpisałem umowy w ramach PROW-u na dofinansowanie budowy świetlic wiejskich w Barkowie, Jaślu, Smolęcinie i Rotnowie,

 2. uczestniczyłem w obchodach X-lecia powstania świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Górskiej w Gryficach,

 3. wydałem zarządzenia w sprawach:

- zmiany układu wykonawczego na 2009 rok,

- ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w czwartym kwartale 2009r. w drodze zlecenia.

29 październik 2009

 1. wydałem zarządzenia w sprawach:

 • rezygnacji z prawa pierwokupu działki położonej w Gryficach przy ul. Sportowej o numerze geodezyjnym 174/2 o pow. 75 m2,

 • ustalenia stawki czynszu z tytułu najmu lokalu użytkowego przy ul. M.J. Piłsudskiego 33,

2) przyjąłem16 interesantów.

30 październik 2009

 1. wydałem zarządzenia w sprawach:

 • zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2009 rok,

 • zmiany harmonogramu realizacji budżetu Gminy Gryfice,

 • przekazania tablicy magnetycznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryficach.

02 listopad 2009

 1. umowy notarialne w kancelarii w Szczecinie.

05 listopad 2009

 1. wydałem zarządzenia w sprawach:

 • powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. Szmaragdowej, Brylantowej, Niechorskiej i Sportowej,

 • zwołania zebrania wiejskiego w celu uzupełnienia składu rady sołeckiej,

 • powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na Przebudowę Placu Zwycięstwa w Gryficach,

 • przekazania nieodpłatnie na rzecz Publicznego Przedszkola nr 2 w Gryficach wykonanego zakresu rozbudowy budynku,

 • przekazania nieodpłatnie na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryficach wykonanego zakresu termomodernizacji budynku,

 • ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu Straży Miejskiej Daewoo Nubira o nr rej. SMK 2000.

2) przyjąłem10 interesantów.

06 - 09 listopad 2009

 1. urlop wypoczynkowy.

11 listopada 2009

 1. uczestniczyłem w uroczystościach z okazji Święta Niepodległości w Gryficach.

12 listopad 2009

 1. wydałem zarządzenie w sprawie:

 • nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach , obręb Nr 1 ul. Bursztynowa.

2) przyjąłem 11 interesantów.

13 listopada 2009

 1. w Urzędzie Marszałkowskim podpisałem umowę na finansowanie Lokalnej Grupy Działania „Gryflandia”.

16 listopada 2009

 1. uczestniczyłem w inauguracyjnym spotkaniu akcji charytatywnej „Serce - Plus - Święta”. Celem akcji jest zbiórka produktów żywnościowych na paczki świątecznych dla rodzin wielodzietnych i organizacja wigilii dla osób samotnych,

 2. wydałem zarządzenia w sprawach:

 • przedstawienia projektu budżetu Gminy Gryfice na rok 2010,

 • nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości Zielin, obręb Zielin gmina Gryfice.

17 listopada 2009

 1. w ZODR - Barzkowice wziąłem udział w szkoleniu na temat pozyskiwania środków finansowych z PROW w latach 2007-2013,

 2. wydałem zarządzenia w sprawach:

 • ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2010 ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez organizacje pozarządowe,

 • sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. Szmaragdowej, Brylantowej, Niechorskiej i Sportowej.

18 listopada 2009

 1. w Szczecinie uczestniczyłem w posiedzeniu Prezydium Zarządu O/W ZOSP Szczecin,

 2. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2009 rok,

- sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości ROTNOWO , obręb ROTNOWO gmina Gryfice.

19 listopad 2009

 1. wydałem zarządzenia w sprawach:

 • nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości Rzęskowo, obręb Rzęskowo, gmina Gryfice,

 • nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb nr 1, ul. Szafirowa,

 • zmiany zarządzenia Nr 754/09 Burmistrza Gryfic z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Gryficach.

2) przyjąłem 9 interesantów.

23 listopad 2009

 1. uczestniczyłem w posiedzeniu Społecznej Rady ZOZ Gryfice,

 2. wydałem zarządzenia w sprawach:

 • nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb Nr 4 ul. ŁĄKOWA,

 • sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb Nr 4 ul. Rapackiego.

24 listopada 2009

 1. umowy notarialne w kancelarii w Gryficach.

25 listopad 2009

 1. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przewodniczyłem spotkaniom konsultacyjnym w sprawie budowy elektrowni wiatrowych w rejonie sołectw: Stawno, Lubieszewo i Rotnowo,

 2. wydałem zarządzenie w sprawie:

- zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2009r.

26 listopad 2009

 1. uczestniczyłem w spotkaniu z członkami stowarzyszenia „Aktywni XXL”.

 2. przyjąłem 1 interesanta.

27 listopad 2009

 1. uczestniczyłem uroczystej Sesji Rady Powiatu Gryfice z okazji 10-lecia Powiatu.

01 grudzień 2009

 1. wydałem zarządzenia w sprawach:

- nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb Nr 1 ul. Rubinowa.

- wyznaczenia terminu wykorzystania dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gryficach,

- ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę gruntu nr 461/3 o powierzchni 747 m2 położoną w Gryficach przy ul. Pomorskiej przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu

- przeprowadzenia inwentaryzacji.

03 grudzień 2009

 1. przyjąłem 5 interesantów.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Kowalska 09-12-2009 08:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Kowalska 09-12-2009
Ostatnia aktualizacja: - 09-12-2009 08:15