Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z wykonania budżetu za III kw. 2008r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfice
za III kw. 2008r.

Wyszczególnienie

Plan po zmianach na rok 2008

Wykonanie
za III kw. 2008r.

% wykonania

1

3

4

 

1. Dochody ogółem

53.511.198,83

41.834.859,90

78,18

1.1 Dochody własne z  

tego:

26.385.016,01

20.360.199,08

77,17

-pod. dochodowy od osób fizycznych

8.829.911,00

6.632.132,00

75,11

-pod. dochodowy od osób prawnych

450.000,00

265.014,35

58,89

-pod. rolny

1.189.425,08

948.630,96

79,76

-pod. od nieruchomości

7.863.685,55

5.704.936,51

72,55

-pod. leśny

125.400,00

96.743,34

77,15

-pod. od środków transportowych

711.000,00

482.487,64

67,86

-wpływy z karty podatkowej

40.000,00

23.389,98

58,47

-pod. od spadków i darowizn

65.000,00

66.342,54

102,07

-opłata skarbowa

860.000,00

593.396,82

69,00

-podatek od czynności cywilnoprawnych

539.400,00

609.218,03

112,94

-wpływy ze sprzedaży

2.636.280,00

2.004.293,79

76,03

- wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

405.000,00

488.279,07

120,56

-pozostałe dochody

2.669.914,38

2.445.334,05

91,59

1.2 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące

12.901.344,46

10.038.912,46

77,81

-na zadania z zakresu administracji rządowej

10.680.494,46

8.184.950,46

76,63

-na zadania własne

2.220.850,00

1.853.962,00

83,48

1.3 Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

410.420,00

76.200,00

18,57

1.4 Dotacje realizowane na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej

278.315,00

202.238,00

72,67

1.5 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

157.500,00

47.500,00

30,16

1.6  Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł

44.212,36

25.393,36

57,43

1.7 Dotacje rozwojowe

41.300,00

41.300,00

100,00

1.8 Wpływy z tytułu pomocy finansowej

333.000,00

333.000,00

100,00

1.9 Subwencje ogólne

12.960.091,00

10.710.117,00

82,64

-część oświatowa

10.296.462,00

8.712.396,00

84.62

-część równoważąca

1.166.013,00

874.512,00

75,00

-część wyrównawcza

1.497.616,00

1.123.209,00

75,00

 

 

 

KIERUNKI WYDATKOWANIA ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH 

Wyszczególnienie

Plan po zmianach na rok 2008

Wykonanie za III kw. 2008r.

% wykonania

Wydatki ogółem wynoszą

60.342.315,02

36.344.977,22

60,23

1. Edukacja

15.715.811,00

11.554.580,37

73,52

2. Pomoc Społeczna

15.078.157,00

10.443.394,15

69,26

3. Gospodarka mieszkaniowa

4.357.960,18

2.376.645,41

54,54

4. Gospodarka komunalna

3.713.559,00

2.574.008,64

69,23

5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.930.098,00

1.381.907,00

71.60

6. Ochrona zdrowia

475.508,00

281.194,95

59,14

7. Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa

588.892,00

392.793,79

66,70

8. Rolnictwo, drogi, obsługa długu publicznego, administracja, kultura fizyczna, działalność usługowa

18.482.329,84

7.343.452,91

39,73

KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE 

Wyszczególnienie

Plan po zmianach na rok 2008

Wykonanie za III kw. 2008r.

A. DOCHODY

53.511.198,83

41.834.859,90

B. WYDATKI

60.342.315,02

36.344.977,22

B1. Wydatki bieżące

46.661.164,64

32.453.458,04

B2. Wydatki majątkowe

13.681.150,38

3.891.519,18

NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)

-6.831.116,19

5.489.882,68

 

Gryfice dnia 31.10.2008

Sporządziła: Małgorzata Gołąb

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Gołąb 27-11-2008 14:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Gołąb 31-10-2008
Ostatnia aktualizacja: - 27-11-2008 14:49