Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z wykonania budżetu za II kw. 2008r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfice
za II kw. 2008r.

Wyszczególnienie

Plan po zmianach na rok 2008

Wykonanie
za II kw. 2008r.

% wykonania

1

3

4

 

1. Dochody ogółem

51.960.875,83

27.833.658,52

53,57

1.1 Dochody własne z  

tego:

25.712.816,01

13.171.432,70

51,23

-pod. dochodowy od osób fizycznych

8.829.911,00

4.103.388,00

46,47

-pod. dochodowy od osób prawnych

450.000,00

225.094,15

50,02

-pod. rolny

1.189.425,08

673.204,98

56,60

-pod. od nieruchomości

7.863.685,55

3.888.739,02

49,45

-pod. leśny

113.400,00

67.216,37

59,27

-pod. od środków transportowych

711.000,00

353.310,08

49,69

-wpływy z karty podatkowej

40.000,00

5.442,20

13,61

-pod. od spadków i darowizn

45.000,00

57.157,00

127,02

-opłata skarbowa

860.000,00

390.354,24

45,39

-podatek od czynności cywilnoprawnych

451.000,00

347.364,78

77,02

-wpływy ze sprzedaży

2.598.780,00

985.403,18

37,92

- wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

405.000,00

339.167,12

83,74

-pozostałe dochody

2.155.614,38

1.735.591,58

80,51

1.2 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące

12.785.440,46

6.729.170,46

52,63

-na zadania z zakresu administracji rządowej

10.654.794,46

5.360.801,46

50,31

-na zadania własne

2.130.646,00

1.368.369,00

64,22

1.3 Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

50.020,00

-

-

1.4 Dotacje realizowane na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej

80.933,00

23.378,00

28,89

1.5 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

157.500,00

27.500,00

17,46

1.6  Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł

214.075,36

214.075,36

100,00

1.7 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł

-

-

-

1.8 Subwencje ogólne

12.960.091,00

7.668.102,00

59,17

-część oświatowa

10.296.462,00

6.336.288,00

61,54

-część równoważąca

1.166.013,00

583.008,00

50,00

-część wyrównawcza

1.497.616,00

748.806,00

50,00

 

 

 


 

KIERUNKI WYDATKOWANIA ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie

Plan po zmianach na rok 2008

Wykonanie za II kw. 2008r.

% wykonania

Wydatki ogółem wynoszą

58.791.992,02

22.978.617,04

39,08

1. Edukacja

16.865.891,00

8.686.501,60

51,50

2. Pomoc Społeczna

15.276.357,00

7.014.386,30

45,92

3. Gospodarka mieszkaniowa

4.258.314,18

746.503,32

17,53

4. Gospodarka komunalna

3.563.559,00

1.353.118,05

37,97

5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.896.594,00

852.056,02

44,93

6. Ochrona zdrowia

475.508,00

173.431,97

36,47

7. Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa

588.892,00

261.553,07

44,41

8. Rolnictwo, drogi, obsługa długu publicznego, administracja, kultura fizyczna, działalność usługowa

15.866.876,84

3.891.066,71

24,52

 

KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE

 

Wyszczególnienie

Plan po zmianach na rok 2008

Wykonanie za II kw. 2008r.

A. DOCHODY

51.960.875,83

27.833.658,52

B. WYDATKI

58.791.992,02

22.978.617,04

B1. Wydatki bieżące

46.093.840,64

22.001.931,06

B2. Wydatki majątkowe

12.698.151,38

976.685,98

NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)

-6.831.116,19

4.855.041,48

 

Gryfice dnia 29.07.2008

Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:

  1. w BIP Urzędu Miejskiego
  2. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim

Sporządziła: Małgorzata Gołąb

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Gołąb 29-07-2008 11:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Gołąb 29-07-2008
Ostatnia aktualizacja: - 29-07-2008 11:53