Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarzadzenie Nr 78/2003 z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym na 2003 rok


ZARZĄDZENIE NR 78/2003

BURMISTRZA GRYFIC

z dnia 31 lipca 2003 roku

w sprawie zmian budżetu gminy i układu wykonawczego na 2003 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 126 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz.148), oraz § 16 pkt 1 uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr III/13/2002 z 30 grudnia 2002 r., Burmistrz Gryfic zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian budżetu gminy na rok 2003 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonać zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2003 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Wykonanie § 1 zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, natomiast wykonanie § 2 powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych i naczelnikom poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Burmistrza

Mirosław Tyburski

Z-ca Burmistrza

ZAŁĄCZNIK NR 1

Do Zarządzenia Nr 78/2003

Burmistrza Gryfic

z dnia 31 lipca 2003 roku

ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2003

DOCHODY

Dz.

Rozdz.

§

Kwota [zł]

Nazwa

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

ZADANIA WŁASNE

Oświata i wychowanie - Pozostała działalność

801

80195

203

-

11.938

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Edukacyjna opieka wychowawcza - Pozostała działalność

854

85495

203

-

1.172

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

RAZEM

-

13.110

WYDATKI

Dz.

Rozdz.

§

Kwota [zł]

Nazwa

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

A: ZADANIA WŁASNE

Administracja publiczna - Urzędy wojewódzkie

750

75011

4040

80

-

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

4300

-

80

- zakup usług pozostałych

Razem Rozdział 75011

80

80

Administracja publiczna - Urzędy gmin

750

75023

4140

-

400

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

4210

400

-

- zakup materiałów i wyposażenia

4270

10.000

-

- zakup usług remontowych

4300

-

30.000

- zakup usług pozostałych

4430

100

-

- różne opłaty i składki

4610

-

100

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Razem Rozdział 75023

10.500

30.500

Administracja publiczna - Pozostała działalność

750

75095

2900

10.000

-

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz.teryt. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

4300

10.000

-

Razem Rozdział 75095

20.000

-

Razem Dział 750

30.580

30.580

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicze straże pożarne

754

75412

3030

-

2.000

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

4210

2.000

-

- zakup materiałów i wyposażenia

Razem Dział 754

2.000

2.000

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe

801

80101

4260

1.816

-

- zakup energii

4300

-

3.543

- zakup usług pozostałych

4430

173

-

- różne opłaty i składki

4520

554

-

- opłaty na rzecz budżetów jst.

Razem Rozdział 80101

2.543

3.543

Oświata i wychowanie - Przedszkola

801

80104

4210

500

-

- zakup materiałów i wyposażenia

4300

500

-

- zakup usług pozostałych

Razem Rozdział 80104

1.000

-

Oświata i wychowanie - Gimnazja

801

80110

4010

556

-

- wynagrodzenia osobowe pracowników

4210

123

-

- zakup materiałów i wyposażenia

4260

-

7.516

- zakup energii

4270

3.007

-

- zakup usług remontowych

4300

4.000

896

- zakup usług pozostałych

4430

56

-

- różne opłaty i składki

Razem Rozdział 80110

7.742

8.412

Oświata i wychowanie - Dowożenie uczniów do szkół

801

80113

4210

500

-

- zakup materiałów i wyposażenia

4300

-

671

- zakup usług pozostałych

4430

171

-

- różne opłaty i składki

Razem Rozdział 80113

671

671

Oświata i wychowanie - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

801

80146

3250

214

-

- stypendia różne

4410

456

-

- podróże służbowe krajowe

Razem Rozdział 80146

670

-

Oświata i wychowanie - Pozostała działalność

801

80195

4440

-

11.938

- odpisy na ZFŚS

Razem Dział 801

12.626

24.564

Edukacyjna opieka wychowawcza - Pozostała działalność

854

85495

4440

-

1.172

- odpisy na ZFŚS

RAZEM

45.206

58.316

ZAŁĄCZNIK NR 2

Do Zarządzenia Nr 78/2003

Burmistrza Gryfic

z dnia 31 lipca 2003 roku

ZMIANY UKŁADU WYKONAWCZEGO
BUDŻETU GMINY NA ROK 2003

DOCHODY

Dz.

Rozdz.

§

Kwota [zł]

Nazwa

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

ZADANIA WŁASNE

Oświata i wychowanie - Pozostała działalność

801

80195

203

-

11.938

Skarbnik Gminy

Edukacyjna opieka wychowawcza - Pozostała działalność

854

85495

203

-

1.172

Skarbnik Gminy

RAZEM

-

13.110

WYDATKI

Dz.

Rozdz.

§

Kwota [zł]

Nazwa

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

A: ZADANIA WŁASNE

Administracja publiczna - Urzędy wojewódzkie

750

75011

4040

80

-

Sekretarz Gminy

4300

-

80

Razem Rozdział 75011

80

80

Administracja publiczna - Urzędy gmin

750

75023

4140

-

400

Sekretarz Gminy

4210

400

-

4270

10.000

-

4300

-

30.000

4430

100

-

4610

-

100

Razem Rozdział 75023

10.500

30.500

Administracja publiczna - Pozostała działalność

750

75095

2900

10.000

-

Sekretarz Gminy

Administracja publiczna - Pozostała działalność - Promocja Gminy

750

75095

4300

10.000

-

Sekretarz Gminy

Razem Rozdział 75095

20.000

-

Razem Dział 750

30.580

30.580

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicze straże pożarne

754

75412

3030

-

2.000

Sekretarz Gminy

4210

2.000

-

Razem Dział 754

2.000

2.000

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe

801

80101

4260

1.816

-

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

4300

-

3.543

4430

173

-

4520

554

-

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryficach

801

80101

4300

-

1.000

Dyr. Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryficach

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryficach

801

80101

4260

1.816

-

Dyr. Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryficach

4300

-

2.220

4430

173

-

4520

231

-

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe - Szkoła Podstawowa w Górzycy

801

80101

4300

-

323

Dyr. Szkoły Podstawowej w Górzycy

4520

323

-

Razem Rozdział 80101

2.543

3.543

Oświata i wychowanie - Przedszkola - przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryficach

801

80104

4210

500

-

Dyr. ZPO i Dyr. Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryficach

4300

500

-

Razem Rozdział 80104

1.000

-

Oświata i wychowanie - Gimnazja

801

80110

4010

556

-

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

4210

123

-

4260

-

7.516

4270

3.007

-

4300

4.000

896

4430

56

-

Oświata i wychowanie - Gimnazja - Gimnazjum Nr 1 w Gryficach

801

80110

4010

556

-

Dyr. Gimnazjum Nr 1 w Gryficach

4210

123

-

4260

-

516

4270

7

-

4300

-

896

4430

56

-

Oświata i wychowanie - Gimnazja - Gimnazjum Nr 2 w Gryficach

801

80110

4260

-

7.000

Dyr. Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Gryficach

4270

3.000

-

4300

4.000

-

Razem Rozdział 80110

7.742

8.412

Oświata i wychowanie - Dowożenie uczniów do szkół

801

80113

4210

500

-

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

4300

-

671

4430

171

-

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

Razem Rozdział 80113

671

671

Oświata i wychowanie - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Gimnazjum Nr 1 w Gryficach

801

80146

3250

214

-

Dyr. ZPO i Dyr. Gimnazjum Nr 1 w Gryficach

4410

456

-

Razem Rozdział 80146

670

-

Oświata i wychowanie - Pozostała działalność

801

80195

4440

-

11.938

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

Razem Dział 801

12.626

24.564

Edukacyjna opieka wychowawcza - Pozostała działalność

854

85495

4440

-

1.172

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

RAZEM

45.206

58.316

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 17-09-2003 10:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-09-2003
Ostatnia aktualizacja: - 17-09-2003 10:47