Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarzadzenie Nr 47/XVI/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym na 2003 rok


ZARZĄDZENIE NR ---47/XVI/2003

BURMISTRZA GMINY GRYFICE

z dnia 30 kwietnia 2003 roku

w sprawie zmian budżetu gminy i układu wykonawczego na 2003 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 126 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz.148), oraz § 16 pkt 1 uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr III/13/2002 z 30 grudnia 2002 r., Burmistrz Gminy Gryfice zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian budżetu gminy na rok 2003 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonać zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2003 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Wykonanie § 1 zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, natomiast wykonanie § 2 powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych i kierownikom poszczególnych referatów Urzędu Miejskiego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy

Andrzej Szczygieł

ZAŁĄCZNIK NR 1

Do Zarządzenia Nr 47/XVI/2003

Burmistrza Gminy Gryfice

z dnia 30 kwietnia 2003 roku

ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2003

DOCHODY

Dz.

Rozdz.

§

Kwota [zł]

Nazwa

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

ZADANIA ZLECONE

Opieka społeczna - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

853

85313

201

-

35.000

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

RAZEM A

-

35.000

WYDATKI

Dz.

Rozdz.

§

Kwota [zł]

Nazwa

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

A: ZADANIA WŁASNE

Administracja publiczna - Urzędy gmin

750

75023

4260

12.000

-

- zakup energii

Administracja publiczna - Pozostała działalność

750

75095

4010

-

11.000

- wynagrodzenia osobowe pracowników

4110

-

500

- składki na ubezpieczenia społeczne

4120

-

500

- składki na FP

Razem Rozdział 75095

-

12.000

Razem Dział 750

12.000

12.000

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicze Straże Pożarne

754

75412

3030

-

7.000

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

4300

7.000

-

- zakup usług pozostałych

Razem Rozdział 75412

7.000

7.000

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Straż Miejska

754

75416

3020

-

1.400

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

4210

700

-

- zakup materiałów i wyposażenia

4300

700

-

- zakup usług pozostałych

Razem Rozdział 75416

1.400

1.400

Razem Dział 754

8.400

8.400

Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe

801

80101

4010

60.000

-

- wynagrodzenia osobowe pracowników

4210

-

13.000

- zakup materiałów i wyposażenia

4240

3.200

-

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4270

3.000

-

- zakup usług remontowych

4300

6.800

- zakup usług pozostałych

Razem Rozdział 80101

73.000

13.000

Oświata i wychowanie - Gimnazja

801

80110

4010

-

60.000

- wynagrodzenia osobowe pracowników

4210

-

8.000

- zakup materiałów i wyposażenia

4260

4.000

-

- zakup energii

4300

4.000

-

- zakup usług pozostałych

Razem Rozdział 80110

8.000

68.000

Razem Dział 801

81.000

81.000

RAZEM A

101.400

101.400

B: ZADANIA ZLECONE

Opieka społeczna - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

853

85313

4130

-

35.000

- składki na ubezpieczenie zdrowotne

RAZEM B

-

35.000

RAZEM A+B

101.400

136.400

ZAŁĄCZNIK NR 2

Do Zarządzenia Nr 47/XVI/2003

Burmistrza Gminy Gryfice

z dnia 30 kwietnia 2003 roku

ZMIANY UKŁADU WYKONAWCZEGO
BUDŻETU GMINY NA ROK 2003

DOCHODY

Dz.

Rozdz.

§

Kwota [zł]

Nazwa

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

ZADANIA ZLECONE

Opieka społeczna - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

853

85315

201

-

35.000

Skarbnik Gminy

RAZEM A

-

35.000

WYDATKI

Dz.

Rozdz.

§

Kwota [zł]

Nazwa

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

A: ZADANIA WŁASNE

Administracja publiczna - Urzędy gmin

750

75023

4260

12.000

-

Sekretarz Gminy

Administracja publiczna - Pozostała działalność

750

75095

4010

-

11.000

Sekretarz Gminy

4110

-

500

4120

-

500

Razem Rozdział 75095

-

12.000

Razem Dział 750

12.000

12.000

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicze Straże Pożarne

754

75412

3030

-

7.000

Sekretarz Gminy

4300

7.000

-

Razem Rozdział 75412

7.000

7.000

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Straż Miejska

754

75416

3020

-

1.400

Komendant Straży Miejskiej w Gryficach

4210

700

-

4300

700

-

Razem Rozdział 75416

1.400

1.400

Razem Dział 754

8.400

8.400

Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe

801

80101

4010

60.000

-

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych w Gryficach

4210

-

13.000

4240

3.200

-

4270

3.000

-

4300

6.800

Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryficach

801

80101

4010

60.000

-

Dyr. Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Gryficach

Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryficach

801

80101

4210

-

5.000

Dyr. Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryficach

4240

2.000

-

4300

3.000

-

Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryficach

801

80101

4210

-

8.000

Dyr. Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryficach

4240

1.200

-

4270

3.000

-

4300

3.800

-

Razem Rozdział 80101

73.000

13.000

Oświata i wychowanie - Gimnazja

801

80110

4010

-

60.000

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych w Gryficach

4210

-

8.000

4260

4.000

-

4300

4.000

-

Oświata i wychowanie - Gimnazja - Gimnazjum Nr 1 w Gryficach

801

80110

4210

-

8.000

Dyr. Gimnazjum Nr 1 w Gryficach

4260

4.000

-

4300

4.000

-

Oświata i wychowanie - Gimnazja - Gimnazjum Nr 2 w Gryficach

801

80110

4010

-

60.000

Dyr. Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Gryficach

Razem Rozdział 80110

8.000

68.000

Razem Dział 801

81.000

81.000

RAZEM A

101.400

101.400

B: ZADANIA ZLECONE

Opieka społeczna - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

853

85313

4130

-

35.000

Kier. Ośrodka Pomocy Społecznej

RAZEM B

-

35.000

RAZEM A+B

101.400

136.400

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 17-09-2003 10:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-09-2003
Ostatnia aktualizacja: - 17-09-2003 10:42