Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarzadzenie Nr 24/VIII/2003 z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym na 2003 rok.


ZARZĄDZENIE NR ---24/VIII/2003

BURMISTRZA GMINY GRYFICE

z dnia 30 stycznia 2003 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym na 2003 rok

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014, z późniejszymi zmianami), oraz § 16 pkt 1 uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr III/13/2002 z 30 grudnia 2002 r., Burmistrz Gminy Gryfice zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w budżecie gminy na rok 2003 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2003 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Wykonanie § 1 zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, natomiast wykonanie § 2 powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych i kierownikom poszczególnych referatów Urzędu Miejskiego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy

Andrzej Szczygieł

ZAŁĄCZNIK NR 1

Do Zarządzenia Nr 24/VIII/2003

Burmistrza Gminy Gryfice

z dnia 30 stycznia 2003 roku

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2003

WYDATKI

Dz.

Rozdz.

§

Kwota [zł]

Nazwa

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

A: ZADANIA WŁASNE

Rolnictwo i łowiectwo - Pozostała działalność

010

01095

4100

-

1.896

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

4300

1.896

-

- zakup usług pozostałych

Razem Dział 010

1.896

1.896

Administracja publiczna - Pozostała działalność

750

75095

4040

-

273

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

4110

273

-

- składki na ubezpieczenia społeczne

Razem Dział 750

273

273

Opieka społeczna - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

853

85314

3110

20.000

-

- świadczenia społeczne

Razem Rozdział 85314

20.000

-

Opieka społeczna - Ośrodki pomocy społecznej

853

85319

3020

-

4.811

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

4040

19

-

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

4300

4.792

-

- zakup usług pozostałych

Razem Rozdział 85319

4.811

4.811

Opieka społeczna - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

853

85328

3020

-

7.149

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

4040

3.779

-

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

4300

3.370

-

- zakup usług pozostałych

Razem Rozdział 85328

7.149

7.149

Opieka społeczna - Pozostała działalność

853

85395

2820

-

20.000

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Razem Dział 853

31.960

31.960

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność

900

90095

3020

-

300

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

4010

300

-

- wynagrodzenia osobowe pracowników

Razem Dział 900

300

300

RAZEM A

34.429

34.429

B: ZADANIA ZLECONE

Opieka społeczna - Ośrodki pomocy społecznej

853

85319

4040

1.855

-

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

4300

-

1.855

- zakup usług pozostałych

Razem Rozdział 85319

1.855

1.855

Opieka społeczna -

853

85328

3020

-

865

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

4040

3

-

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

4300

862

-

- zakup usług pozostałych

Razem Rozdział 85328

865

865

Razem Dział 853

2.720

2.720

RAZEM B

2.720

2.720

Razem A+B

37.149

37.149

ZAŁĄCZNIK NR 2

Do Zarządzenia Nr 24/VIII/2003

Burmistrza Gminy Gryfice

z dnia 30 stycznia 2003 roku

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM
BUDŻETU GMINY NA ROK 2003

WYDATKI

Dz.

Rozdz.

§

Kwota [zł]

Nazwa

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

A: ZADANIA WŁASNE

Rolnictwo i łowiectwo - Pozostała działalność

010

01095

4100

-

1.896

Kier. Ref. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

4300

1.896

-

Razem Dział 010

1.896

1.896

Administracja publiczna - Pozostała działalność - Dozór mienia i roboty interwencyjne

750

75095

4040

-

273

Sekretarz Gminy

4110

273

-

Razem Dział 750

273

273

Opieka społeczna - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

853

85314

3110

20.000

-

Kier. Ośrodka Pomocy Społecznej

Razem Rozdział 85314

20.000

-

Opieka społeczna - Ośrodki pomocy społecznej

853

85319

3020

-

4.811

Kier. Ośrodka Pomocy Społecznej

4040

19

-

4300

4.792

-

Razem Rozdział 85319

4.811

4.811

Opieka społeczna - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

853

85328

3020

-

7.149

Kier. Ośrodka Pomocy Społecznej

4040

3.779

-

4300

3.370

-

Razem Rozdział 85328

7.149

7.149

Opieka społeczna - Pozostała działalność

853

85395

2820

-

20.000

Kier. Ośrodka Pomocy Społecznej

Razem Dział 853

31.960

31.960

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność

900

90095

3020

-

300

Sekretarz Gminy

4010

300

-

Razem Dział 900

300

300

RAZEM A

34.429

34.429

B: ZADANIA ZLECONE

Opieka społeczna - Ośrodki pomocy społecznej

853

85319

4040

1.855

-

Kier. Ośrodka Pomocy Społecznej

4300

-

1.855

Razem Rozdział 85319

1.855

1.855

Opieka społeczna -

853

85328

3020

-

865

Kier. Ośrodka Pomocy Społecznej

4040

3

-

4300

862

-

Razem Rozdział 85328

865

865

Razem Dział 853

2.720

2.720

RAZEM B

2.720

2.720

Razem A+B

37.149

37.149

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 17-09-2003 10:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-09-2003
Ostatnia aktualizacja: - 17-09-2003 10:32