Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z wykonania budżetu za I kw. 2008r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfice
za I kw. 2008r.

Wyszczególnienie

Plan po zmianach na rok 2008

Wykonanie
za I kw. 2008r.

% wykonania

1

3

4

 

1. Dochody ogółem

48.441.711,00

13.702.758,37

28,29

1.1 Dochody własne z  

tego:

24.457.147,00

6.155.835,01

25,23

-pod. dochodowy od osób fizycznych

8.829.911,00

1.820.850,00

20,62

-pod. dochodowy od osób prawnych

450.000,00

49.329,82

10,96

-pod. rolny

1.162.092,00

325.333,64

28,00

-pod. od nieruchomości

7.846.414,00

1.964.804,69

25,04

-pod. leśny

113.400,00

39.217,46

34,58

-pod. od środków transportowych

711.000,00

236.412,15

33,25

-wpływy z karty podatkowej

40.000,00

-6.862,95

-

-pod. od spadków i darowizn

35.000,00

43.038,00

122,97

-opłata skarbowa

860.000,00

182.035,02

21,17

-podatek od czynności cywilnoprawnych

451.000,00

138.610,80

30,73

-wpływy ze sprzedaży

2.586.450,00

922.404,79

35,66

- wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

405.000,00

194.425,57

48,01

-pozostałe dochody

966.880,00

246.236,02

25,47

1.2 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące

10.891.040,00

2.895.443,00

26,59

-na zadania z zakresu administracji rządowej

9.319.040,00

2.412.545,00

25,89

-na zadania własne

1.572.000,00

482.898,00

30,72

1.3 Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

-

-

-

1.4 Dotacje realizowane na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej

43.433,00

-

-

1.5 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

90.000,00

-

-

1.6  Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł

-

25.393,36

-

1.7 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł

-

-

-

1.8 Subwencje ogólne

12.960.091,00

4.626.087,00

35,69

-część oświatowa

10.296.462,00

3.960.180,00

38,46

-część równoważąca

1.166.013,00

291.504,00

25,00

-część wyrównawcza

1.497.616,00

374.403,00

25,00

 

KIERUNKI WYDATKOWANIA ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH

 

Wyszczególnienie

Plan po zmianach na rok 2008

Wykonanie za I kw. 2008r.

% wykonania

Wydatki ogółem wynoszą

54.927.245,10

10.780.076,09

19,63

1. Edukacja

16.303.445,00

4.109.060,90

25,20

2. Pomoc Społeczna

14.153.824,00

3.495.794,62

24,70

3. Gospodarka mieszkaniowa

4.188.099,10

396.103,75

9,46

4. Gospodarka komunalna

3.177.359,00

860.594,57

27,09

5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.777.228,00

298.863,78

16,82

6. Ochrona zdrowia

475.508,00

71.384,08

15,01

7. Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa

596.767,00

114.482,91

19,18

8. Rolnictwo, drogi, obsługa długu publicznego, administracja, kultura fizyczna, działalność usługowa

14.255.015,00

1.433.794,48

10,06

 

KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE

 

Wyszczególnienie

Plan po zmianach na rok 2008

Wykonanie za I kw. 2008r.

A. DOCHODY

48.441.711,00

13.702.758,37

B. WYDATKI

54.927.245,10

10.780.076,09

B1. Wydatki bieżące

43.503.232,10

10.151.704,00

B2. Wydatki majątkowe

11.424.013,00

628.372,09

NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)

-6.485.534,10

2.922.682,28

 

Gryfice dnia 30.04.2008

Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:

  1. w BIP Urzędu Miejskiego
  2. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim

Sporządziła: Małgorzata Gołąb

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Gołąb 02-05-2008 08:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Gołąb 02-05-2008 08:54