Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie Nr 1 z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między sesjami od dnia 15 grudnia 2007r. do dnia 24 stycznia 2008r.


S P R A W O Z D A N I E

z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między sesjami

od dnia 15 grudnia 2007r. do dnia 24 stycznia 2008r.

18 grudzień 2007

1. Uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym:

- z pracownikami Zakładu Gospodarki Komunalnej,

- z członkami Koła Emerytów i Rencistów,

- z członkami Koła nr 24 Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy.

2. Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na wykonanie obsługi urbanistycznej w zakresie przygotowania projektów decyzji obsługi o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opinii w sprawie podziału nieruchomości

 • powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego.

 • nadania nowej numeracji porządkowej dla nieruchomości położonej w miejscowości Popiele obręb Rzęsin gmina Gryfice nr 5a

19 grudzień 2007

1. Umowy notarialne w kancelarii p. L. Zinkiewicz.

2. Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2007 rok

 • zmiany układu wykonawczego na 2007 r.

 • zmiany układu wykonawczego na 2007 r.

20 grudzień 2007

1. Wydałem zarządzenie w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Gryficach

2. Przyjąłem 3 interesantów.

21 grudzień 2007

1. Umowy notarialne w kancelarii w Trzebiatowie.

2. Uczestniczyłem w wigilii dla osób samotnych zorganizowanej w ramach akcji Serce Plus Święta w sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 2 w Gryficach.

27 grudzień 2007

1. Umowy notarialne w kancelarii w Trzebiatowie.

2. Przyjąłem 2 interesantów.

28 grudzień 2007

Umowa notarialna w kancelarii w Gryficach.

31 grudzień 2007

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Gryfickim Towarzystwie Budownictwa Społecznego

 • zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym na 2007 rok.

02 styczeń 2008

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • powołania komisji przetargowej na udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie z wolnej ręki,

 • powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gryfice,

 • ustalenia stawki godzinowego wynagrodzenia dla specjalisty i instruktora terapii uzależnienia od alkoholu,

 • ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok,

 • zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Placówek Oświatowych w Gryficach,

 • przyjęcia do realizacji planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania dopłat do czesnego na studiach,

 • Powołania komisji do rozpatrzenia uwag i zastrzeżeń do projektów list osób uprawnionych do otrzymania lokali mieszkalnych i socjalnych,

 • zatwierdzenia list osób uprawnionych do otrzymania lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gryfice na rok 2008.

03 styczeń 2008

Przyjąłem 3 interesantów.

07 styczeń 2008

Umowy notarialne w kancelarii w Gryficach.

08 styczeń 2008

Odbyłem spotkanie z pracownikami odpowiedzialnymi za przygotowanie spotkania noworocznego z mieszkańcami Gminy Gryfice zaplanowanego na 18 stycznia 2008r.

09 styczeń 2008

1. W GDK uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym z członkami Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Gryficach.

2. Wydałem zarządzenie w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości Gryfice ul. Bursztynowa obręb nr 1 (dz. Nr 340)

10 styczeń 2008

1. Wydałem zarządzenie w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Trzygłowskiej (dz. Nr 281/8)

2. Przyjąłem 14 interesantów.

11 styczeń 2008

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Rzęskowie (dz. Nr 141/9)

 • nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości Gryfice
  ul. Sienkiewicza obręb nr 4 (dz. 32a)

12 styczeń 2008

Na zaproszenie Rady Sołeckiej i dzieci uczestniczyłem w zabawie choinkowej zorganizowanej dla dzieci sołectwa Rotnowo.

14 styczeń 2008

1. Spotkałem się z p. Dyrektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Gryficach. Celem spotkania było omówienie dalszego rozwoju szkoły.

2. Wydałem zarządzenie w sprawie przywrócenia uprawnień najemcy do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Wojska Polskiego 73/1 w Gryficach

16 styczeń 2008

Uczestniczyłem w Walnym Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin R-XXI.

Tematem spotkania było m.in.:

 • uchwalenie planu finansowego Związku na rok 2008,

 • wykluczenie gminy Brojce ze Związku,

 • przyjęcie rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Zarządu p. A. Bielidy,

 • powołanie na stanowisko Przewodniczącego p. Roberta Wawrzyniaka,

 • zapoznanie z koncepcją projektową p.n. Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie,

 • przyjęcie kierunków działań Zarządu Związku na rok 2008.

17 styczeń 2008

Przyjąłem 9 interesantów.

18 styczeń 2008

1. Z Przewodniczącym Rady Miejskiej odbyłem spotkanie z delegacją miasta Gryfów Śląski.

Tematem spotkania było:

 • działalność służb komunalnych,

 • funkcjonowanie gminnej oświaty, kultury i kultury fizycznej,

 • rewitalizacja miasta,

 • możliwość podjęcia współpracy partnerskiej między naszymi gminami,

2. Odbyłem spotkanie noworoczne z mieszkańcami Gminy Gryfice. Celem spotkania było podziękowanie mieszkańcom za działalność w roku 2007 i zapoznanie z planami i zamierzeniami działań w roku 2008.

21 styczeń 2008

1. Uczestniczyłem w posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • odwołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 • nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości Gryfice
  ul. Wybudowanie obręb nr 4 (dz. Nr 562/16

23 styczeń 2008

Umowy notarialne w kancelarii w Gryficach.

24 styczeń 2008

1. Uczestniczyłem w corocznej odprawie Policji. Celem spotkania było omówienie wyników pracy Komendy Powiatowej Policji w roku 2007.

2. Wydałem zarządzenie w sprawie udzielenia dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach pełnomocnictwa do podpisywania dokumentów związanych z realizacją partnerskich projektów systemowych.

3. Przyjąłem 5 interesantów.

Burmistrz Gryfic

Andrzej Szczygieł

Sporządziła:

Karina Markowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 12-03-2008 13:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karina Markowska 12-03-2008
Ostatnia aktualizacja: - 12-03-2008 13:22