Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z wykonania budżetu za II kw. 2007


Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfice
za
II kwartał 2007r.

Wyszczególnienie

Plan po zmianach na rok 2007

Wykonanie za
II kw 2007

% wykonania

1

3

4

1. Dochody ogółem

48.033.999,87

25.569.951,80

53,27

    1. Dochody własne z

tego:

21.938.619,00

11.315.822,26

51,58

-pod. dochodowy od osób fizycznych

8.324.095,00

4.051.275,00

48,67

-pod. dochodowy od osób prawnych

350.000,00

256.554,17

73,30

-pod. rolny

915.170,00

488.170,28

53,34

-pod. od nieruchomości

7.261.291,00

4.112.307,38

56,63

-pod. leśny

108.368,00

60.726,22

56,04

-pod. od środków transportowych

623.000,00

377.230,34

60,55

-wpływy z karty podatkowej

50.000,00

16.729,30

33,46

-pod. od spadków i darowizn

32.530,00

20.082,00

61,73

-opłata skarbowa

855.920,00

398.010,35

46,50

-podatek od czynności cywilnoprawnych

333.000,00

248.843,09

74,73

-wpływy ze sprzedaży

1.487.800,00

87.093,36

5,85

-pozostałe dochody

1.597.445,00

1.198.800,77

75,04

1.2 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące

12.751.010,87

6.914.743,87

54,23

-na zadania z zakresu administracji rządowej

11.088.057,87

5.768.638,87

52,03

-na zadania własne

1.662.953,00

1.146.105,00

68,92

1.3 Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

0,00

9.431,00

-

1.4 Dotacje realizowane na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej

32.633

16.316,73

50,00

1.5 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

40.000

0,00

0,00

1.6 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł

253.937,00

0,00

0,00

1.7 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł

1.153.302,00

285.207,94

24,73

1.8 Subwencje ogólne

11.834.498,00

7.028.430,00

59,39

-część oświatowa

9.520.207,00

5.871.288,00

61,67

-część równoważąca

1.004.211,00

502.104,00

50,00

-część wyrównawcza

1.310.080,00

655.038,00

50,00

KIERUNKI WYDATKOWANIA ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie

Plan po zmianach na rok 2007

Wykonanie za II kw 2007

% wykonania

Wydatki ogółem wynoszą

51.006.438,87

21.634.309,56

42,41

1. Edukacja

15.227.048,00

7.657.718,78

50,29

2. Pomoc Społeczna

15.288.845,00

6.959.307,53

45,52

3. Gospodarka mieszkaniowa

2.398.515,00

572.679,04

23,88

4. Gospodarka komunalna

3.684.222,00

972.959,92

26,41

5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.221.106,00

1.315.914,36

59,25

6. Ochrona zdrowia

486.386,00

173.533,61

35,68

7. Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa

570.147,00

235.681,16

41,34

8. Rolnictwo, drogi, obsługa długu publicznego, administracja, kultura fizyczna, działalność usługowa

11.130.169,87

3.746.515,16

33,66

KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE

Wyszczególnienie

Plan po zmianach na rok 2007

Wykonanie za II kw 2007

A. DOCHODY

48.003.999,87

25.569.951,80

B. WYDATKI

51.006.438,87

21.634.309,56

B1. Wydatki bieżące

43.053.653,87

20.193.524,33

B2. Wydatki majątkowe

7.952.785,00

1.440.785,23

NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)

-3.002.439,00

3.935.642,24

Gryfice dnia 31.07.2007

Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:

  1. w BIP Urzędu Miejskiego

  2. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim

Sporządziła: Małgorzata Gołąb

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 13-08-2007 15:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-08-2007
Ostatnia aktualizacja: - 13-08-2007 15:13